ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดในการปรับปรุงของ Windows วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดทั่วไปของ Windows Update

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

หากปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ปรับปรุง Windows Update Agent เป็นรุ่นล่าสุด ไม่มี Windows Update Agent แบบสแตนด์อโลนให้ดาวน์โหลด หา่กคุณเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ จะมีการดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Update Agent เวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

หา่กคุณไม่ได้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับเวอร์ชันล่าสุดของ Windows Update Agent:
 1. เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Windows ที่คุณใช้

  Windows 8.1 หรือ Windows 8
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  1. เปิด Windows Update โดยปัดจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือหากคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปยังมุมขวาล่างของหน้าจอและย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แตะหรือคลิก แผงควบคุม จากนั้นแตะหรือคลิก Windows Update
  2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
  3. ใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ เลือก ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
  4. ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงที่แนะนำแก่ฉันด้วยวิธีเดียวกับที่ฉันรับการปรับปรุงที่สำคัญ แล้วคลิก ตกลง
  Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เมื่อต้องการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดูดาวน์โหลด จากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แก้ไขปัญหานี้
  Microsoft Fix it 50362
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 2. เริ่มการทำงานบริการ Windows Update ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. กดคีย์โลโก้ Windows + R เพื่อเปิดกล่อง Run
  2. พิมพ์ services.msc ในกล่อง Run หลังจากนั้นกด Enter
  3. คลิกขวาที่ Windows Update ในคอนโซลการจัดการ บริการ จากนั้นคลิก หยุด ถ้าคุณใช้ Windows XP ให้คลิกขวาที่ การปรับปรุงอัตโนมัติ จากนั้นคลิก หยุด
  4. หลังจากที่ Windows Update หยุด คลิกขวา Windows Update หลังจากนั้นคลิก เริ่มต้น ถ้าคุณใช้ Windows XP ให้คลิกขวาที่ การปรับปรุงอัตโนมัติ จากนั้นคลิก เริ่มต้น
 3. รอให้ Windows Update เริ่มการทำงาน หลังจากนั้นและตรวจสอบว่ามีการปรับปรุง Windows Update Agent หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่าติดตั้ง Windows Update Agent เวอร์ชันอะไร ไปยังส่วน "วิธีการตรวจสอบว่าติดตั้ง Windows Update Agent เวอร์ชันอะไร" ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) นี้

วิธีการตรวจสอบว่าติดตั้ง Windows Update Agent รุ่นใด

 1. เปิดโฟลเดอร์ %systemroot%\system32 %systemroot% คือโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows ไว้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ %systemroot% คือ C:\Windows
 2. คลิกขวาที่ Wuaueng.dll จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บ รายละเอียด หลังจากนั้นดูหมายเลขเวอร์ชันของแฟ้ม
หมายเหตุ รุ่นล่าสุดของ Windows Update Agent สำหรับ Windows 8.1 คือ 7.9.9600.16422 รุ่นล่าสุดของ Windows Update Agent สำหรับ Windows 8 คือ 7.8.9200.16693 รุ่นล่าสุด Windows Update Agent สำหรับ Windows 7, Windows Vista และ Windows XP คือ 7.6.7600.256

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลประวัติ

การปรับปรุงใน Windows Update Agent รุ่น 7.6.7600.256
 • โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้ไคลเอ็นต์ Windows Update ไว้วางใจแฟ้มเหล่านั้นที่มีใบรับรองใหม่ ใบรับรองถูกใช้เพื่อป้องกันโปรแกรมปรับปรุงจากไคลเอนต์ Windows Update
 • ช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับไคลเอ็นต์ของ Windows Update
การปรับปรุงใน Windows Update Agent รุ่น 7.4.7600.226
 • เวลาการสแกนที่ดีขึ้นสำหรับ Windows Updates
 • Windows Update UI ที่พัฒนาขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับโปรแกรมปรับปรุง
 • การปรับปรุงที่ดีขึ้นในด้านการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับ Service Packs
ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขด้วย Windows Update Agent รุ่น 7.2.6001.788
Windows Update Agent รุ่น 7.2.6001.788 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: ปัญหานี้ไม่มีบันทึกไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base ก่อนหน้านี้:
 • เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงตั้งแต่ 80 ขึ้นไปในเวลาเดียวจาก Windows Update หรือ Microsoft Update คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80070057"
การปรับปรุงใน Windows Update Agent รุ่น 7.2.6001.784
 • เวลาการสแกนที่ดีขึ้นสำหรับ Windows Updates
 • ความเร็วในการส่งการปรับปรุงลายเซ็นที่ดีขึ้น
 • การสนับสนุนการติดตั้ง Windows Installer
 • ส่งข้อความข้อผิดพลาดได้ดีขึ้น
ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย Windows Update Agent รุ่น 7.0.6000.381
Windows Update Agent รุ่น 7.0.6000.381 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: ปัญหานี้ไม่มีบันทึกไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base ก่อนหน้านี้:

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update

Windows Update จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัยและปลอดภัยอยู่เสมอโดยดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยและอื่นๆ ล่าสุดจาก Microsoft Windows Update จะค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

Microsoft จะออกโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้ Windows และซอฟต์แวร์อื่นของ Microsoft เป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุงที่จะพัฒนาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมปรับปรุงจะช่วยให้การป้องกันต่อมัลแวร์ใหม่ๆ และซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ และช่วยอัพเกรดคุณสมบัติต่างๆ ของ Windows Microsoft อาจให้โปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ให้มา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์

หากคุณเปิดใช้งาน Windows Update คอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Windows Update จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอในคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องทำการปรับปรุงเหล่านี้ก่อนที่ Windows Update จะตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นหรือก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่นๆ การปรับปรุงที่จำเป็นเหล่านี้จะแก้ไขข้อผิดพลาด ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และคงความเข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่สนับสนุน Windows Update หากคุณปิดใช้งาน Windows Update คุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้

Windows Update จะถูกกำหนดค่าและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกตัวเลือกที่แนะนำระหว่างการตั้งค่า Windows Out Of Box Experience (OOBE) และคุณยังสามารถเปิดใช้ Windows Update โดยการเลือกหนึ่งในการตั้งค่าต่อไปนี้ในรายการ Automatic Updates ใน Control Panel:
 • อัตโนมัติ (แนะนำ)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงให้ฉัน แต่ให้ฉันเลือกว่าจะติดตั้งโปรแกรมเมื่อใด
 • แจ้งเตือนฉัน แต่ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณเปิดใช้ Windows Update โปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับคอมโพเนนต์ของ Windows Update จะถูกดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือนคุณ การทำงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าการตั้งค่าในการเปิดใช้ Windows Update ของคุณจะเป็นอย่างไร หากคุณไม่ต้องการได้รับโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็น คุณสามารถปิดการทำงานของ Automatic Updates ใน Control Panel

โดยทั่วไป โปรแกรมปรับปรุงของ Windows Update จะทำงานต่อไปนี้: จัดการเสียงตอบรับจากลูกค้า ปรับปรุงความเข้ากันได้ ความมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของบริการ และช่วยให้สามารถใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆ ของบริการ เมื่อมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows Update โดยปกติแล้วต้องมีการปรับปรุงไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงเอเจนต์ด้วยตนเอง อาจมีการเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแฟ้ม Windows Update Agent ตัวอย่างเช่น แฟ้ม Windows Update Agent ที่ช่วยแสดงประสบการณ์ของผู้ใช้หรือที่ระบุว่าอาจเพิ่มโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้ได้กับแต่ละระบบหรือไม่ การทำงานนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าระบบให้ตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมให้บริการโดยอัตโนมัติ และจะไม่ทำงานหากปิด Automatic Updates ตัวอย่างเช่น การทำงานนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณเลือก ไม่ต้องตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุง ใน Windows Vista และ Windows 7 หรือหากคุณเลือก ปิด Automatic Updates ใน Windows XP

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบที่มีการจัดการ

ผู้ดูแลระบบจะได้รับ Windows Update Agent รุ่นล่าสุดเพื่อติดตั้งผ่าน Windows Server Update Services (WSUS)

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 949104
บทวิจารณ์ล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2557
ใช้กับ: Microsoft Update
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.