ID c?a bi: 949109 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Chn oan va khc phuc s c t ngChu y Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".
Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

TRI?U CH?NG

Trn may tinh ang chay Windows Vista, ban nhn c thng bao li ging nh sau khi ban c gng i tn hoc di chuyn mt tp hoc cp:
Tp hoc cp khng tn tai.

NGUYN NHN

S c nay xay ra vi cac khoa ng ky <ID Cp> trong khoa con ng ky sau bi hong hoc bi xoa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows


khc phuc s c nay, hay tao cac khoa ng ky <ID Cp> bi thiu trong khoa con ng ky sau da trn cac gia tri trong knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Chu y
 • Nu khoa KnownFolders tn tai nhng gia tri khac so vi gia tri c lit k trong knownfolders.h thi trang "Tng tac Ngi dung Li Cp va Tp" c hin thi. Ban co th chon CO t khoa KnownFolders v cai t mc inh hoc chon KHNG gi nguyn cai t hin tai.
 • Khng nn sa i cac tham chiu cp b sung do ng dung cua bn th ba tao trong s ng ky.
Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

Cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Bm vao y tim hiu cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Cac s c khac ma goi MATS khc phuc

2394521 Khng th don sach Thung rac trong Windows XP hoc trong Windows Vista
934160 Li "Quyn mang hoc tp" hoc "cp khng tn tai"
813711 Cac thay i v kich thc, ch xem, biu tng hay vi tri cua cp bi mt
2394740 Khng th chon nhiu muc sau khi nng cp t Windows XP ln Windows Vista
2396571 Cac biu tng thay i khng ung trong Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 949109 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
T? kha:
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com