เมื่อฉันเรียกใช้สคริปต์ใน Windows สคริปต์ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ไลบราที่ไม่มีการลงทะเบียน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949140 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้สคริปต์ใน Windows สคริปต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: ไลบรารีไม่มีการลงทะเบียน
รหัส: 8002801D
แหล่งที่มา: (null)

สาเหตุ:

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีอย่างน้อยหนึ่งคอมโพเนนต์สคริปต์ไม่ลงทะเบียนในรีจิสทรีของ Windows

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลด และติดตั้งใหม่สคริปต์ของ Windows

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งใหม่ Windows สคริปต์ แวะไปที่หนึ่งในต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft ขึ้นอยู่กับรุ่นของสคริปต์ของ Windows ที่คุณใช้และระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้

สคริปต์ windows 5.7 สำหรับ Windows Server 2003

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ scripten.exe

สคริปต์ windows 5.7 สำหรับ Windows XP

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ scripten.exe

สคริปต์ windows 5.7 สำหรับ Windows 2000

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ scripten.exe

สคริปต์ windows 5.6 สำหรับ Windows Server 2003

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 86 enu.exe WindowsServer2003-Script56-KB917344-x

windows สคริปต์ 5.6 สำหรับ Windows XP และ Windows 2000

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c717d943-7e4b-4622-86eb-95a22b832caa&DisplayLang=en

วิธีที่ 2: การลงทะเบียนคอมโพเนนต์สคริปต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนคอมโพเนนต์สคริปต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน หากคุณอาจจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50181


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้ได้ที่คอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดปัญหานั้น

ไปที่ตอนนี้ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการลงทะเบียนคอมโพเนนต์สคริปต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตนเอง ใช้ตั้งค่าต่อไปนี้ของขั้นตอนต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ
คุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิต
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:regsvr32 %systemroot%\system32\vbscript.dllแล้ว กด ENTER
 3. ประเภท:regsvr32 %systemroot%\system32\jscript.dllแล้ว กด ENTER
 4. ประเภท:regsvr32 %systemroot%\system32\dispex.dllแล้ว กด ENTER
 5. ประเภท:regsvr32 %systemroot%\system32\scrobj.dllแล้ว กด ENTER
 6. ประเภท:regsvr32 %systemroot%\system32\scrrun.dllแล้ว กด ENTER
 7. ประเภท:regsvr32 %systemroot%\system32\wshext.dllแล้ว กด ENTER
 8. ประเภท:regsvr32 %systemroot%\system32\wshom.ocxแล้ว กด ENTER
คุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 64 บิต และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ในขณะที่คุณกำลังใช้คอมโพเนนต์สคริปต์ 64 บิต
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:%systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\vbscript.dllแล้ว กด ENTER
 3. ประเภท:%systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\jscript.dllแล้ว กด ENTER
 4. ประเภท:%systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\dispex.dllแล้ว กด ENTER
 5. ประเภท:%systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\scrobj.dllแล้ว กด ENTER
 6. ประเภท:%systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\scrrun.dllแล้ว กด ENTER
 7. ประเภท:%systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\wshext.dllแล้ว กด ENTER
 8. ประเภท:%systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\wshom.ocxแล้ว กด ENTER
คุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 64 บิต และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ในขณะที่คุณกำลังใช้คอมโพเนนต์สคริปต์ 32 บิต
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\vbscript.dllแล้ว กด ENTER
 3. ประเภท:%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\jscript.dllแล้ว กด ENTER
 4. ประเภท:%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\dispex.dllแล้ว กด ENTER
 5. ประเภท:%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\scrobj.dllแล้ว กด ENTER
 6. ประเภท:%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\scrrun.dllแล้ว กด ENTER
 7. ประเภท:%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\wshext.dllแล้ว กด ENTER
 8. ประเภท:%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\wshom.ocxแล้ว กด ENTER

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949140 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbdevsicnvrtkb kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB949140 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:949140

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com