Straipsnio ID: 949220 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

Bandydami diegti ?Internet Explorer 8? galite gauti klaidos prane?im?.

Toliau pateikiami sprendimo b?dai yra skirti tik bendrosioms problemoms spr?sti. Rekomenduojame prad?ti nuo paprastesni? b?d?. Jei min?tais b?dais nepavyko i?spr?sti problemos, kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo centr?.

Pastaba Prie? naudodamiesi ?iais b?dais, ?sitikinkite, kad ?vykdytos ?Internet Explorer 8? diegimo b?tinosios s?lygos.


Trik?i? ?alinimo b?dai, norint s?kmingai ?diegti ?Internet Explorer 8?

B?tinosios ?Internet Explorer 8? diegimo s?lygos

Kartu su ?Internet Explorer 8? diegiami kai kurie papildomi b?tini komponentai ir elementai, atsi?velgiant ? naudojam? operacin? sistem?.

  • Sistemai ?Windows XP? su 2 pakeitim? paketu: KB946501
  • Sistemoms ?Windows Vista? su 1 pakeitim? paketu ir ?Windows Server 2008?: KB957388
  • Sistemai ?Vista? be pakeitim? paket?: KB937287 ir KB957388
Daugiau informacijos apie b?tin?sias diegimo s?lygas rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je: " B?tinosios ?Internet Explorer 8? diegimo s?lygos"

Pastaba. Naudojant kai kuriuos b?dus reik?s i?eiti i? dabar per?i?rimo puslapio. I??jus i? ?io puslapio, dabar j?s? matomas turinys nebebus rodomas. Tad prie? t?siant vert?t? sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, kad gal?tum?te papras?iau gr??ti ? ?? puslap? dukart spustel?dami nuorod?. Nor?dami sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? puslap?, tada spustel?kite Sukurti nuorod?.
  2. Dialogo lange ?Internet Explorer? spustel?kite Taip ir savo darbalaukyje sukurkite nuorod?.

Bendrasis trik?i? ?alinimas


A b?das: I? naujo nustatykite numatytuosius ?Windows? saugos parametrus

Atkurkite numatytuosius saugos parametrus.

Click here to view or hide detailed information


B b?das: Ie?kokite kenk?ji?k? program? savo kompiuteryje

?io b?do kategorija: lengvas.

Click here to view or hide detailed information


C b?das: Laikinai i?junkite apsaug? nuo ?nipin?jimo program? ir antivirusin? programin? ?rang?

?io b?do kategorija: lengvas.

Click here to view or hide detailed information

D b?das. Paleiskite savo kompiuter?, kad jis veikt? ??varios? ?krovos b?sena

?io b?do kategorija: vidutini?kai lengvas.

Click here to view or hide detailed information

Pa?angusis trik?i? ?alinimas

E b?das. Patikrinkite, ar yra fail?, kuri? negalima atnaujinti ar kuri? atsargini? kopij? negalima sukurti

?io b?do kategorija: vidutini?kai sunkus.

Click here to view or hide detailed information

Daugiau informacijos

Jei nepavyko i?spr?sti problemos ?iame straipsnyje nurodytais b?dais, spustel?kite ?ia ir apsilankykite ?Internet Explorer 8? parengimo ?ranki? rinkinio ?iniatinklio svetain?je, kurioje rasite informacijos, kaip pateikti atsiliepim? apie ?Internet Explorer 8?:Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Nuorodos

Bandydami ?diegti ?Windows Internet Explorer 8?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: " ?Internet Explorer 8?: ?ali? svetain?s".

Kai bandote pa?alinti ?Windows Internet Explorer 8?, programa gali neb?ti rodoma ?Windows Vista? ar ?Windows Server 2008? s?ra?e ?iuo metu ?diegti naujinimai. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
965227 Nar?ykl? ?Windows Internet Explorer 8? nerodoma ?Windows Vista? ar ?Windows Server 2008? s?ra?e ??iuo metu ?diegti naujinimai? (gali b?ti angl? k.)

Savyb?s

Straipsnio ID: 949220 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 30 d. - Per?i?ra: 22.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbprb kberrmsg kbpubtypekc kbtshoot kbexpertiseinter kbcip KB949220

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com