Stap 1 Controleer de Vereisten voor de installatie van Internet Explorer 8

De volgende updates moeten worden toegepast voordat u Internet Explorer 8 installeert:Ga voor meer informatie over de installatievereisten naar de volgende Microsoft-website: Vereisten voor de installatie van Internet Explorer 8

Stap 2 Probeer de algemene methoden voor probleemoplossing

De volgende methoden zijn alleen bedoeld voor het oplossen van algemene problemen. Het is raadzaam de methoden van makkelijk naar moeilijk af te werken.

Methode A: De beveiligingsinstellingen van Windows opnieuw instellen op de standaardwaarden (moeilijkheidsgraad: eenvoudig)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Het probleem voor mij oplossen

Als u de Windows-beveiligingsinstellingen automatisch wilt laten herstellen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik dan op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en voer de stappen in de wizard uit.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50198
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Opmerkingen
 • Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waar het probleem zich voordoet.

Dit probleem zelf oplossen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Ga als volgt te werk om de Windows-beveiligingsinstellingen handmatig te herstellen:

Opmerking Deze oplossing is niet van toepassing op Windows XP Home Edition of Windows Vista Home Basic en Home Premium. Als u de beveiligingsinstellingen voor Home-edities wilt herstellen, kunt u Systeemherstel of een back-up gebruiken.

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en druk op Enter.
 2. Typ in Windows XP de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op Enter:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  Typ in Windows Vista de volgende opdracht en druk op Enter:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Het bericht 'Taak is voltooid' wordt weergegeven, gevolgd door een waarschuwing dat niet alle bewerkingen zijn uitgevoerd. Deze waarschuwing kunt u negeren. Meer informatie over deze waarschuwing vindt u in het bestand %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Nadat u de Windows-beveiligingsinstellingen hebt hersteld, probeert u Internet Explorer opnieuw te installeren. Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen, dan gaat u verder met methode B.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Methode B: Uw computer op malware scannen (moeilijkheidsgraad: eenvoudig)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Hoe u de computer controleert op malware, is afhankelijk van de malwarebeveiligingsprogramma's die zijn geïnstalleerd.

Belangrijk Als u uw eigen antivirus- en antimalwaresoftware gebruikt, moet u de antivirus- en antimalware-definitiebestanden bijwerken voordat u de computer controleert.

Als u niet weet hoe u de antivirus- en antimalwaredefinitiebestanden moet bijwerken of als u niet weet hoe u de computer moet scannen, is de Microsoft Safety Scanner een eenvoudig en gratis alternatief.

Probeer Internet Explorer opnieuw te installeren nadat u de computer op malware hebt gecontroleerd. Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen, dan gaat u verder met methode C.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Methode C: Schakel tijdelijk de antispyware- en antivirussoftware uit, en probeer vervolgens Internet Explorer 8 te installeren (moeilijkheidsgraad: eenvoudig)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Opmerking Zorg ervoor dat Windows Firewall is ingeschakeld als u de virusscanner tijdelijk uitschakelt. Nadat u de stappen hebt uitgevoerd, schakelt u de virusscanner weer in.

Antivirussoftware is ontworpen om uw computer beter te beveiligen tegen virussen. Download of open geen bestanden van bronnen die u niet vertrouwt, bezoek geen websites die u niet vertrouwt en open geen e-mailbijlagen wanneer uw antivirussoftware is uitgeschakeld. Klik voor meer informatie over computervirussen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
129972 Computervirussen: beschrijving, preventie en herstel

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie, zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk om deze methode te voltooien:
 1. Schakel alle antispyware- en antivirussoftware uit. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op het pictogram van de software in het systeemvak. Klik vervolgens op Afsluiten of klik op Uitschakelen.
 2. Probeer nadat u de antispyware- en antivirussoftware hebt uitgeschakeld opnieuw of u Internet Explorer 8 kunt installeren.
 3. Wanneer de installatie van Internet Explorer 8 is voltooid, schakelt u de antispyware- en antivirussoftware weer in.
Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen, dan gaat u verder met methode D.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Methode D: Internet Explorer 8 installeren in de modus Schoon opstarten (moeilijkheidsgraad: redelijk eenvoudig)


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Ga als volgt te werk om Internet Explorer 8 te installeren in de modus Schoon opstarten:
 1. Start de computer schoon op. Voor meer informatie over het schoon opstarten van de computer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  310353 Windows configureren voor schoon opstarten
 2. Probeer nadat u de computer schoon hebt opgestart opnieuw of u Internet Explorer 8 kunt installeren.
 3. Start de computer in de normale modus na installatie van Internet Explorer 8.
Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen, dan gaat u verder met methode E.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Methode E: Controleren of er bestanden zijn waarvan geen back-up kan worden gemaakt of die niet kunnen worden bijgewerkt (moeilijkheidsgraad: redelijk eenvoudig)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Het probleem voor mij oplossen

Als u het probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen . Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de Fix it-wizard. Probeer Internet Explorer 8 te installeren nadat u de Fix it-oplossing hebt uitgevoerd.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50779
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Opmerkingen
 • Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem zich voordoet.

Dit probleem zelf oplossen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Ga als volgt te werk om deze methode uit te voeren:
 1. Ga na of er een probleem is waardoor er geen back-up kan worden gemaakt van de bestanden of waardoor de bestanden niet kunnen worden bijgewerkt: Ga hiertoe als volgt te werk:
  1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
  2. Kopieer en plak (of typ) de volgende tekst in het vak Openen en klik op OK om het bestand ie8_main.log te openen:
   %windir%\ie8_main.log
   Opmerking Het bestand ie8_main.log bevindt zich standaard in de map C:\Windows.
  3. Druk op CTRL+END om naar het einde van het bestand ie8_main.log te gaan.
  4. Klik op Zoeken in het menu Bewerken.
  5. Typ ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled in het vak Zoeken naar.
  6. Klik onder Richting op Omhoog en vervolgens op Volgende zoeken.

   Als de tekst 'ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled' wordt gevonden, betekent dit dat er een probleem is en een Internet Explorer 8-bestand niet kan worden opgeslagen om de installatie te verwijderen. Tekst in het logbestand die lijkt op de tekst uit het volgende voorbeeld, geeft aan dat er een probleem is:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
 2. Herstel de machtigingen voor het bestand Vgx.dll. Als u de machtigingen van het bestand weer op de standaardwaarden wilt instellen, klikt u op Start, vervolgens op Uitvoeren, typt u cmd en klikt u op OK. Kopieer en plak (of typ) een van de volgende opdrachten achter een opdrachtprompt en druk op Enter:
  • Als u met Windows XP werkt, kopieert en plakt (of typt) u de volgende opdracht:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Als u met Windows Server 2003 werkt, kopieert en plakt (of typt) u de volgende opdracht:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
  • Als u met Windows Vista werkt, kopieert en plakt (of typt) u de volgende opdracht:
   Takeown /f "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /a

   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P "NT SERVICE\TrustedInstaller:F" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" BUILTIN\Users:R
 3. Probeer Internet Explorer 8 te installeren. Treft u in het logboekbestand een probleem aan, dan herhaalt u alle stappen in deze methode.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Als na het uitvoeren van deze methoden het probleem nog steeds optreedt, neemt u contact op met de ondersteuning van Microsoft.

Voor meer informatie

Wanneer u Windows Internet Explorer 8 probeert te verwijderen, wordt het programma mogelijk niet weergegeven in de lijst Geïnstalleerde updates in Windows Vista of Windows Server 2008. Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
965227 Windows Internet Explorer 8 wordt niet weergegeven in de lijst Geïnstalleerde programma's in Windows Vista of in Windows Server 2008

Over dit artikel

Artikel ID: 949220
Laatste beoordeling: woensdag 26 februari 2014
De informatie in dit artikel is van toepassing op:: Windows Internet Explorer 8
Wilt u feedback geven over dit artikel?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.