Krok 1. Sprawdzenie wymagań wstępnych dotyczących instalacji programu Internet Explorer 8

Przed zainstalowaniem programu Internet Explorer 8 należy zastosować następujące aktualizacje:Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań wstępnych dotyczących instalacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Wymagania wstępne dotyczące instalacji programu Internet Explorer 8

Krok 2. Zastosowanie ogólnych metod rozwiązywania problemów

Poniższe metody dotyczą tylko ogólnych problemów. Zaleca się wypróbowanie najpierw prostszych metod.

Metoda A. Zresetowanie ustawień zabezpieczeń systemu Windows do wartości domyślnych (klasyfikacja: łatwa)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie zresetować ustawienia zabezpieczeń systemu Windows, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50198
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Aby ręcznie zresetować ustawienia zabezpieczeń systemu Windows, należy wykonać następujące czynności:

UwagaTo rozwiązanie nie dotyczy systemów Windows XP Home, Windows Vista Home Basic oraz Windows Vista Home Premium. Aby przywrócić ustawienia zabezpieczeń w systemach w wersji Home, można posłużyć się rozwiązaniem w postaci poprawki automatycznej, funkcją przywracania systemu lub kopią zapasową.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W systemie Windows XP wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  W systemie Windows Vista wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Zostanie wyświetlony komunikat „Zadanie zostało ukończone” i ostrzeżenie o tym, że nie można wykonać pewnej czynności. Można bezpiecznie zignorować ten komunikat. Dodatkowe informacje o tym komunikacie można znaleźć w pliku: %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Po zresetowaniu ustawień zabezpieczeń systemu Windows spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer. Jeśli nie, przejdź do metody B.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Metoda B. Przeskanowanie komputera pod kątem złośliwego oprogramowania (klasyfikacja: łatwa)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Sposób przeskanowania komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania zależy od używanych programów chroniących przed złośliwym oprogramowaniem.

Ważne Jeśli jest używane własne oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, przed przeskanowaniem komputera należy zaktualizować odpowiednie pliki definicji.

Jeśli nie wiesz, jak zaktualizować pliki definicji oprogramowania antywirusowego i chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem lub jak przeskanować komputer, łatwym i bezpłatnym sposobem wykonania tego zadania jest użycie programu Microsoft Safety Scanner.

Po przeskanowaniu komputera pod kątem złośliwego oprogramowania spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer. Jeśli ta metoda okazała się nieskuteczna, spróbuj użyć metody C.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Metoda C. Tymczasowe wyłączenie oprogramowania antyszpiegowskiego i antywirusowego oraz podjęcie próby zainstalowania programu Internet Explorer 8 (klasyfikacja: łatwa)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Uwaga Przed tymczasowym wyłączeniem skanera wirusów należy się upewnić, że jest włączona Zapora systemu Windows. Po wykonaniu tej procedury należy ponownie włączyć skaner wirusów.

Oprogramowanie antywirusowe służy do ochrony komputera przed wirusami. Po wyłączeniu oprogramowania antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie

Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. To obejście użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Aby zastosować tę metodę, wykonaj następujące czynności:
 1. Wyłącz oprogramowanie antyszpiegowskie i antywirusowe. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią ikonę oprogramowania antyszpiegowskiego lub antywirusowego w obszarze powiadomień. Następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ) lub Disable (Wyłącz).
 2. Po wyłączeniu oprogramowania antyszpiegowskiego i antywirusowego spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer 8.
 3. Po zakończeniu instalacji programu Internet Explorer 8 włącz ponownie oprogramowanie antyszpiegowskie i antywirusowe.
Jeśli ta metoda okazała się nieskuteczna, spróbuj użyć metody D.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Metoda D. Zainstalowanie programu Internet Explorer 8 w stanie czystego rozruchu (klasyfikacja: dosyć łatwa)


Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Aby zainstalować program Internet Explorer 8 w stanie czystego rozruchu, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom komputer w stanie czystego rozruchu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uruchamiania komputera w stanie czystego rozruchu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  310353 Jak skonfigurować system Windows do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”
 2. Po wykonaniu czystego rozruchu komputera spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer 8.
 3. Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 8 uruchom komputer w trybie normalnym.
Jeśli ta metoda okazała się nieskuteczna, spróbuj użyć metody E.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Metoda E. Sprawdzenie, czy występują pliki, dla których nie można utworzyć kopii zapasowej lub których nie można zaktualizować (klasyfikacja: dosyć łatwa)

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora poprawki Fix it. Po uruchomieniu rozwiązania w postaci poprawki automatycznej spróbuj zainstalować program Internet Explorer 8.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50779
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Aby zastosować tę metodę, wykonaj następujące czynności:
 1. Ustal, czy nie występuje problem uniemożliwiający tworzenie kopii zapasowej plików lub ich aktualizowanie. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Skopiuj i wklej (lub wpisz) następujący tekst w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK, aby otworzyć plik ie8_main.log:
   %windir%\ie8_main.log
   Uwaga Domyślnie plik ie8_main.log znajduje się w folderze C:\Windows.
  3. Naciśnij klawisze CTRL+END, aby przejść na koniec pliku ie8_main.log.
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź.
  5. W polu Znajdź wpisz tekst ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled.
  6. W obszarze Kierunek kliknij opcję W górę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Znalezienie tekstu „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled” wskazuje, że istnieje problem, który uniemożliwia zapisanie pliku programu Internet Explorer 8 na potrzeby dezinstalacji. Na istnienie problemu wskazuje na przykład tekst w pliku dziennika, podobny do następującego:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
 2. Zresetuj uprawnienia do pliku Vgx.dll. Aby ustawić domyślne uprawnienia do tego pliku, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. W wierszu polecenia skopiuj i wklej (lub wpisz) jedno z następujących poleceń, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  • Jeśli używasz systemu Windows XP, skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Użytkownicy zaawansowani:C" BUILTIN\Administratorzy:F "ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM:F"
  • Jeśli używasz systemu Windows Server 2003, skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Użytkownicy zaawansowani:C" BUILTIN\Administratorzy:F "ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM:F" "ZARZĄDZANIE NT\UŻYTKOWNIK SERWERA TERMINALI:C"
  • Jeśli używasz systemu Windows Vista, skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie:
   Takeown /f "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /a

   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P "USŁUGA NT\TrustedInstaller:F" BUILTIN\Administratorzy:F "ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM:F" BUILTIN\Użytkownicy:R
 3. Spróbuj zainstalować program Internet Explorer 8. Jeśli w pliku dziennika jest wskazywany problem, powtórz wszystkie czynności opisane w tej metodzie.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Jeśli po zastosowaniu tych metod problem będzie nadal występować, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji

Przy próbie usunięcia program Windows Internet Explorer 8 może nie być wyświetlany na liście Obecnie zainstalowane aktualizacje w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
965227 Programu Windows Internet Explorer 8 nie ma na liście „Obecnie zainstalowane aktualizacje” w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 949220
Ostatnia recenzja: 26 lutego 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Windows Internet Explorer 8
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.