การตั้งค่าจัดการโหมดไปป์ไลน์ไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณกำหนดค่าให้กับพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 1.1 ใน IIS 7.0 ที่กำลังเรียกใช้บนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949353 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ในรายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 7.0 ที่กำลังเรียกใช้บนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต คุณสร้างกลุ่มแอพลิเคชันใหม่ หรือความพยายามที่ปรับเปลี่ยนพูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ คุณกำหนดค่าพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft .NET Framework 1.1 ในสถานการณ์สมมตินี้โหมดไปป์ไลน์ที่ได้รับการจัดการกล่องจะไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ:เมื่อคุณสร้างพูลโปรแกรมประยุกต์ใน IIS 7.0 ค่าเริ่มต้นสำหรับการโหมดไปป์ไลน์ที่ได้รับการจัดการตั้งค่าอยู่รวม. ค่าที่รวมไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft ASP.NET 1.1 ใน.NET Framework 1.1

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะ defect โปรแกรมจัดการในเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เมื่อคุณสร้างกลุ่มแอพลิเคชันใหม่ ตั้งค่านี้โหมดไปป์ไลน์ที่ได้รับการจัดการการตั้งค่าคลาสสิกก่อนที่คุณตั้งค่านี้รุ่นกรอบการทำงานของ.NETการตั้งค่าv1.1.

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนพูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ที่ใช้.NET Framework 1.1 เปลี่ยนแปลงนั้นรุ่นกรอบการทำงานของ.NETการตั้งค่าv2.0. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงนั้นรุ่นกรอบการทำงานของ.NETการตั้งค่าv2.0เปลี่ยนแปลงนั้นโหมดไปป์ไลน์ที่ได้รับการจัดการการตั้งค่าคลาสสิก. การเปลี่ยนแปลงแล้ว การรุ่นกรอบการทำงานของ.NETการตั้งค่าv1.1.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้ไม่ได้นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ 64 บิต ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ IIS 7.0 บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมจัดการ IIS ไม่ให้ตัวเลือกการตั้งค่าพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 1.1 เนื่องจากไม่มีสนับสนุน ASP.NET 1.1 เมื่อต้องการทำงานภายใต้กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน IIS 64 บิต

หมายเหตุ:เมื่อคุณติดตั้ง.NET Framework 1.1 บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต โปรแกรมสร้างพูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีชื่อของพูลโปรแกรมประยุกต์ของ ASP.NET 1.1 นอกจากนี้ เปลี่ยนแฟ้ม ApplicationHost.config ให้เรียกใช้พูลโปรแกรมประยุกต์นี้ภายใต้.NET Framework 1.1 และโหมดแบบคลาสสิ ด้วยการเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตคุณสมบัติ (enable32bitAppOnWin64การตั้งค่าคุณสมบัติ) ที่เป็น TRUE

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 1.1 ในโหมดที่ได้รับการจัดการ โปรแกรมประยุกต์อาจสร้างข้อผิดพลาดแบบสุ่ม หรืออาจไม่ทำงานเลย

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

  1. เริ่มโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์
  2. ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกกลุ่มแอพลิเคชัน.
  3. ภายใต้การดำเนินการคลิกเพิ่มกลุ่มแอพลิเคชัน.
  4. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มแอพลิเคชัน
  5. ในการรุ่นกรอบการทำงานของ.NETกล่อง คลิกกรอบงาน.NET 1.1.

    หมายเหตุ:คุณต้องติดตั้ง.NET Framework 1.1 .NET Framework 1.1 ไม่รวมอยู่เมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2008
  6. สังเกตว่า การโหมดไปป์ไลน์ที่ได้รับการจัดการกล่องจะไม่พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949353 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB949353 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:949353

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com