ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3: "คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับเก็บถาวรแฟ้มที่ถอนการติดตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949375 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3
คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับเก็บถาวรแฟ้มที่ถอนการติดตั้ง
นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกการติดตั้ง Service Pack:
8007F02B – STATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST
หมายเหตุ โดยทั่วไป บันทึกการติดตั้งนี้จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
Drive_Letter:\Windows\Svcpack.log

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากพื้นที่ว่างบนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับเก็บถาวรแฟ้มที่ถอนการติดตั้ง (แฟ้มที่ถอนการติดตั้งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแฟ้มสำรองข้อมูล)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เพิ่มพื้นที่ว่างโดยการลบแฟ้มที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ออก จำนวนพื้นที่ว่างเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเก็บถาวรแฟ้มที่ถอนการติดตั้งจะระบุอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดแล้ว

เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์จะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยการค้นหาแฟ้มต่างๆ บนดิสก์ที่คุณสามารถลบทิ้งได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถเลือกลบแฟ้มบางแฟ้มหรือทุกแฟ้มที่อยู่ในรายการ

เมื่อต้องการเริ่มใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ ในช่อง เปิด ให้พิมพ์ cleanmgr แล้วคลิก ตกลง
 • คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด ชี้ไปที่ เครื่องมือระบบ จากนั้นคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์
 • ใน Windows Explorer หรือ My Computer ให้คลิกขวาบนดิสก์ที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่าง แล้วคลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310312 คำอธิบายของเครื่องมือ Disk Cleanup ใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949375 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤษภาคม 2551 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949375

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com