בעת ניסיון להתקין את Windows XP Service Pack, מתקבלת הודעת השגיאה "הגישה נדחתה" או "התקנת Service Pack לא הושלמה"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 949377 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת התקנת Windows XP Service Pack 2 (SP2) או Service Pack 3 (SP3), עלולה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:
Service Pack 3 Setup Error. הגישה נדחתה.
Service Pack 3 Setup Error. Service Pack installation did not complete (שגיאת התקנה של Service Pack 3. התקנת ערכת ה- Service Pack לא הושלמה)
או, הקובץ Svcpack.log עלול להכיל את הודעת השגיאה הבאה:
DoRegistryUpdates failed (הפעולה DoRegistryUpdates נכשלה)

סיבה

שגיאות אלו עלולות להתרחש כאשר ההרשאות עבור מפתח רישום אחד או יותר מוגבלות באופן שמונע מערכת ה- service pack לעדכן את מפתחות הרישום. מפתחות רישום עלולים להפוך להיות מוגבלים על-ידי תוכניות שונות המשנות את רשימות בקרת הגישה למערכת (SACL) ברישום כדי שחשבונות מנהל לא יוכלו לשנות אותם. תוכנית ההתקנה של ערכת ה-service pack פועלת תחת חשבון מנהל (משתמש) ולכן אינה יכולה לגשת למפתחות רישום מוגבלים. אם Windows XP Service Pack אינו יכול לעדכן מפתח רישום מכיוון שהוא מוגבל על-ידי תוכנית אחרת, התקנת ערכת ה-service pack נכשלת.

כדי לקבוע אם עדכון הרישום נכשל, עבור אל הסעיף "מידע נוסף".

פתרון הבעיה

השתמש בשיטות פתרון הבעיות הבאות בסדר בו הן מוצגות כדי לפתור את הבעיה. שיטות אלה מיועדות למשתמשים בינוניים עד מתקדמים.

הערה עליך להתחבר ל- Windows עם חשבון משתמש של מנהל מחשב כדי לבצע שיטות אלו. אם זהו המחשב האישי שלך, סביר להניח שאתה כבר מחובר לחשבון מנהל מערכת. אם זהו מחשב המהווה חלק מרשת בעבודה, ייתכן שיהיה עליך לבקש עזרה ממנהל המערכת. כדי לוודא שנכנסת ל-Windows עם חשבון משתמש שהוא מנהל מחשב, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=he

שיטה 1: הפעל מחדש את המחשב, ואז נסה להוריד ולהתקין את Windows XP SP3 ממרכז ההורדות של Microsoft

אם תוכנית פועלת עם קובץ נעול, הפעלת המחשב מחדש עשויה לבטל את נעילת הקובץ. כדי לנסות לבטל את נעילת הקובץ, צא מכל התוכניות והפעל מחדש את המחשב. לאחר מכן נסה שוב להוריד ולהתקין את ה-service pack.

אם ניסית קודם להתקין את Windows XP SP3 באמצעות Windows Update ונכשלת, הורד את חבילת ההורדה המלאה של Windows XP SP3 ממרכז ההורדות של Microsoft. לאחר הורדת ערכת ה-service pack, נסה להתקין אותה. לקבלת מידע נוסף על אופן ההורדה של Windows XP Service Pack 3, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP
אם הודעת השגיאה נפתרת בשיטה זו ואם התקנת בהצלחה את Windows XP SP3, סיימת.

לקבלת מידע נוסף על הדרך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של האבטחה עבור Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
313222 כיצד ניתן לשחזר את הגדרות האבטחה להגדרות ברירת המחדל?


אם שיטה זו לא פתרה את הבעיה, עבור לשיטה 2.

שיטה 2: הפעל מחדש את המחשב וסגור או השבת כל תוכנית אנטי-וירוס או תוכנה נגד תוכנות ריגול הפועלות במחשב

אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם אותו לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.

תוכל להפחית את הסיכון לתקיפה מצד משתמשים זדוניים או תוכנות זדוניות על-ידי הימנעות מביקור באתרי אינטרנט אחרים או הורדת קבצים בעת שתוכנית האנטי-וירוס או התוכנה נגד תוכנות ריגול סגורות או מושבתות.

אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכשל בהתקנה היא כאשר יישום של צד שלישי, כגון תוכנת אנטי-וירוס, מחזיק קובץ פתוח או נועל קובץ הדרוש לתוכנית ההתקנה של ערכת ה- Service Pack. כדי למנוע בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות לפני התקנת Windows XP SP3:
 1. צא מכל התוכניות והפעל מחדש את המחשב.
 2. לאחר הפעלה מחדש של המחשב, סגור או השבת תוכניות אנטי-וירוס או תוכנה נגד תוכנות ריגול הפועלות כעת.

  הערה כלל תוכל להשבית תוכניות אלה מאזור ההודעות. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל התוכנית של צד שלישי ולאחר מכן לחץ על אפשרות לסגירה או להשבתה של היישום. אם אפשרות זו אינה זמינה, עיין בתיעוד או פנה ליצרן התוכנית לקבלת הוראות.
 3. לאחר סגירת תוכנית האנטי-וירוס או התוכנה נגד תוכנות ריגול, התקן את Windows XP SP3 מהחבילה המלאה שהורדת בשיטה 1.
 4. לאחר השלמת התקנת Windows XP SP3, הפעל מחדש את תוכנת האנטי-וירוס או התוכנה נגד תוכנות ריגול אשר השבתת בצעד 2.
אם הודעת השגיאה נפתרת בשיטה זו ואם התקנת בהצלחה את Windows XP SP3, סיימת.

אם שיטה זו לא פתרה את הבעיה, ואתה חש בנוח לבצע שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, עבור לסעיף "פתרון בעיות מתקדם". אם אינך חש בנוח עם שלבים לפתרון בעיות מתקדם, עבור לסעיף "הצעדים הבאים".

פתרון בעיות מתקדם

סעיף זה כולל שיטת פתרון בעיות מתקדמת שאותה ניתן לנסות אם השלבים בסעיף "פתרון" לא הועילו. שיטה זו מיועדת למשתמשים מתקדמים בלבד.

אפס את הרישום ואת הרשאות הקבצים

כדי שאנו נאפס עבורך את הרישום ואת הרשאות הקבצים, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף להפעיל בעצמך את העדכונים האוטומטיים, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".


תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50389

הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כדי לאפס את הרישום ואת הרשאות הקבצים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הורד ולאחר מכן התקן את הקובץ Subinacl.exe. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
 2. הפעל את פנקס הרשימות.
 3. העתק ולאחר מכן הדבק את הטקסט הבא לתוך פנקס הרשימות.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft מספקת את דוגמאות התכנות שלהלן להמחשה בלבד וללא כל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, ובכלל זה, אך לא רק, אחריות לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה מכיר את שפת התכנות המודגמת ובקי בהפעלת הכלים המשמשים ליצירת פרוצדורות ולניפוי שגיאות. מהנדסי התמיכה של Microsoft יכולים לסייע להסביר את הפונקציונליות של הליך מסוים. עם זאת, הם לא ישנו דוגמאות אלה כדי לספק פונקציונליות נוספת או יבנו הליכים כדי לספק מענה לצרכיך הספציפיים.
 4. שמור קובץ זה של פנקס הרשימות בשם Reset.cmd.
 5. לחץ לחיצה כפולה על קובץ Reset.cmd כדי להריץ אותו.

  הערה הרצת קובץ script זה עשויה להימשך זמן רב. עליך להפעיל script זה כמנהל.
 6. התקן את Windows XP SP3.
אם הודעת השגיאה נפתרת בשיטה זו ואם התקנת בהצלחה את Windows XP SP3, סיימת.

אם שיטה זו לא פתרה את הבעיה, עבור לסעיף 'השלבים הבאים'.

מידע נוסף

כיצד לקבוע אם עדכון הרישום נכשל

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %windir%\svcpack.log ולאחר מכן לחץ על אישור. קובץ Svcpack.log נפתח.
 2. בתפריט עריכה, לחץ על חיפוש.
 3. בתיבה חפש את, הקלד DoRegistryUpdates failed ולחץ על חפש את הבא.

  אם נכשל עדכון של הרישום, תוצג בקובץ הודעת שגיאה "DoRegistryUpdates failed". הדבר מציין בעיה המונעת את עדכון הרישום. נוסח הודעת השגיאה יהיה דומה לנוסח הבא:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: הגישה נדחתה.
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: הגישה נדחתה.
  הערה בהודעה זו, xxxx.xxx מייצג את חותמת הזמן של כל ערך.

תוכנת אנטי-וירוס

תוכנית אנטי-וירוס נועדה לסייע בהגנה על המחשב שלך מפני וירוסים. אין להוריד או לפתוח קבצים ממקורות בלתי מהימנים, לבקר באתרי אינטרנט בלתי מהימנים או לפתוח קבצים המצורפים להודעות דואר אלקטרוני כאשר תוכנית האנטי-וירוס מושבתת. לקבלת מידע נוסף בנושא וירוסי מחשבים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
129972 וירוסי מחשבים: תיאור, מניעה ושחזור

השלבים הבאים

אם שיטות אלה לא פעלו עבורך, תוכל להשתמש באתר האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים לבעיה שלך. להלן כמה מהשירותים שמספקים אתרי האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft:
 • מאגר ידע שניתן לבצע בו חיפוש: חפש מידע של תמיכה טכנית וכלי עזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • מרכזי פתרונות: הצג שאלות נפוצות עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • אפשרויות תמיכה אחרות: השתמש באינטרנט כדי לשאול שאלה, פנה לשירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft או ספק משוב.
אם תמשיך להיתקל בבעיות, ייתכן שיהיה עליך לפנות למרכז התמיכה:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=he#tab3

מאפיינים

Article ID: 949377 - Last Review: יום חמישי 25 יולי 2013 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com