Când încerca?i să instala?i pachetul Service Pack Windows XP, primi?i mesajul de eroare „Acces refuzat” sau „Instalarea pachetului service pack nu s-a terminat”

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 949377 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Simptome

Când încerca?i să instala?i Windows XP Service Pack 2 (SP2) sau Service Pack 3 (SP3), este posibil să primi?i un mesaj de eroare similar cu unul dintre următoarele:
Service Pack 3 setup error. Acces refuzat.
Service Pack 3 setup error. Service Pack installation did not complete
Sau fi?ierul Svcpack.log poate con?ine următorul mesaj de eroare:
DoRegistryUpdates failed

Cauză

Aceste erori se pot produce dacă permisiunile pentru una sau mai multe chei de registry au restric?ii care împiedică actualizarea acestor chei de registry de către pachetul service pack. Cheile registry pot fi restric?ionate de către anumite programe care modifică listele de control al accesului la sistem (SACL) din Registry, astfel încât contul de administrator să nu le poată modifica. Programul de instalare al pachetului service pack se execută sub un cont de utilizator (user) ?i deci nu poate accesa cheile registry restric?ionate. Dacă Windows XP Service Pack nu poate actualiza o cheie registry deoarece este restric?ionată de alt program, instalarea pachetului service pack nu va reu?i.

Pentru a determina dacă a e?uat o actualizare din registry, accesa?i sec?iunea „Mai multe informa?ii”.

Rezoluție

Utiliza?i următoarele metode de depanare în ordinea în care au fost prezentate pentru a rezolva problema. Aceste metode sunt destinate utilizatorilor de nivel intermediar ?i avansat.

Notă Trebuie să face?i Log on în Windows utilizând un cont de utilizator cu rol de administrator pentru a parcurge aceste metode. Dacă este computerul dvs. personal, este posibil să fi făcut deja Log on cu un cont de administrator. Dacă acest computer face parte dintr-o re?ea de la locul de muncă, poate fi necesar să cere?i ajutorul administratorului de sistem. Pentru a verifica dacă sunte?i autentificat la Windows cu un cont de utilizator care este un administrator al computerului, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=ro

Metoda 1: Reporni?i computerul, apoi încerca?i să descărca?i ?i să instala?i Windows XP SP3 de la Centrul de descărcări Microsoft

Dacă un program se execută cu un fi?ier blocat, repornirea computerului poate debloca fi?ierul. Pentru a încerca deblocarea fi?ierului, închide?i toate programele ?i reporni?i computerul. Apoi, încerca?i să descărca?i ?i să instala?i pachetul service pack din nou.

Dacă a?i încercat ini?ial să instala?i Windows XP SP3 prin Windows Update ?i nu a?i reu?it, descărca?i pachetul complet Windows XP SP3 de la Centrul de descărcări Microsoft. După descărcarea pachetului service pack, încerca?i să-l instala?i. Pentru mai multe informa?ii privind modalitatea de a descărca Windows XP Service Pack 3, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322389 Cum se ob?ine cel mai recent Service pack pentru Windows XP
Dacă această metodă a rezolvat mesajul de eroare ?i dacă a?i instalat cu succes Windows XP SP3, a?i terminat.

Pentru informa?ii suplimentare privind restabilirea setărilor de securitate implicite pentru Windows XP, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
313222 Cum restabilesc setările de securitate la setările implicite? (Poate fi în engleză)


Dacă această metodă nu rezolvă problema, trece?i la a doua metodă.

Metoda 2: Repornirea computerului ?i închiderea sau dezactivarea tuturor programelor antivirus sau antispyware care se execută

Avertisment Această solu?ionare poate face computerul sau re?eaua mai vulnerabile la atacuri din partea utilizatorilor rău inten?iona?i sau din partea unor programe software răuvoitoare, cum ar fi viru?ii. Nu recomandăm această solu?ie, dar furnizăm această informa?ie pentru a implementa această solu?ie la alegerea dvs. Utiliza?i această solu?ie pe propriul dvs. risc.

Ave?i posibilitatea să reduce?i riscul de atac din partea utilizatorilor sau programelor software rău-inten?ionate evitând să vizita?i alte site-uri Web sau să descărca?i fi?iere în timp ce programul antivirus sau antispyware este închis sau dezactivat.

Una dintre cele mai obi?nuite cauze ale nereu?itei instalării este aceea că un program ter?, cum ar fi un program antivirus, ?ine deschis un fi?ier sau blochează un fi?ier de care are nevoie programul de instalare a pachetului service pack. Pentru a preveni această problemă, urma?i ace?ti pa?i înainte de a instala Windows XP SP3:
 1. Închide?i toate programele, apoi reporni?i computerul.
 2. După repornirea computerului, închide?i sau dezactiva?i toate programele antivirus sau antispyware care se execută.

  Notă Programele se pot dezactiva din zona de notificare. Pentru a face aceasta, face?i clic cu butonul din dreapta pe pictograma programului ter?, apoi face?i clic pe o op?iune pentru a închide sau dezactiva aplica?ia. Dacă această op?iune nu este disponibilă, consulta?i documenta?ia programului sau contacta?i producătorul programului pentru instruc?iuni.
 3. După ce închide?i programul antivirus sau programul antispyware, instala?i Windows XP SP3 din pachetul complet descărcat pe care l-a?i descărcat în metoda 1.
 4. După ce termina?i instalarea Windows XP SP3, reporni?i programul antivirus sau antispyware pe care l-a?i dezactivat în pasul 2.
Dacă această metodă a rezolvat mesajul de eroare ?i dacă a?i instalat cu succes Windows XP SP3, a?i terminat.

Dacă această metodă nu a rezolvat problema ?i dacă sunte?i familiarizat cu pa?ii de depanare complexă, accesa?i sec?iunea „Depanare complexă”. Dacă nu sunte?i obi?nuit cu pa?ii de depanare complexă, continua?i cu sec?iunea „Următorii pa?i”.

DEPANARE COMPLEXĂ

Această sec?iune con?ine o metodă de depanare complexă de încercat în cazul în care pa?ii din sec?iunea „Rezolvare” nu func?ionează. Această metodă este destinată numai utilizatorilor avansa?i.

Reini?ializarea registry-ului ?i permisiunilor pentru fi?iere

Dacă dori?i să reini?ializăm registry-ul ?i permisiunile pentru fi?iere în locul dvs., accesa?i sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să activa?i personal Actualizări automate, continua?i cu sec?iunea „Remediere personală”.


Remediere automată

Pentru a remedia această problemă automat, face?i clic pe legătura Remediere problemă. Apoi face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier ?i urma?i pa?ii din acest expert.
Remedierea acestei probleme
Microsoft Fix it 50389

Notă Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză. Cu toate acestea, remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.

Notă Dacă nu vă afla?i la computerul care manifestă problema, ave?i posibilitatea să salva?i remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, apoi să o executa?i pe computerul care manifestă problema.

Remediere personală

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare a registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă ?i restabilirea registry în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru a reini?ializa permisiunile de registry ?i de fi?ier, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Descărca?i, apoi instala?i fi?ierul Subinacl.exe. Pentru aceasta, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
 2. Porni?i Notepad.
 3. Copia?i, apoi lipi?i următorul text în Notepad.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft furnizează exemple de programare doar ca exemplificare, fără garan?ie expresă sau implicită. Aceasta include, dar nu se limitează la garan?ii de vandabilitate sau de potrivire la un anumit scop. Acest articol presupune că sunte?i familiarizat cu limbajul de programare care se expune ?i cu instrumentele utilizate pentru a crea ?i a depana proceduri. Speciali?tii în asisten?ă de la Microsoft pot ajuta la explicarea func?ionalită?ii unei anumite proceduri. Însă, ei nu vor modifica aceste exemple pentru a furniza func?ionalitate suplimentară ?i nu vor construi proceduri pentru a răspunde cerin?elor dvs. specifice.
 4. Salva?i acest fi?ier Notepad ca Reset.cmd.
 5. Face?i dublu clic pe fi?ierul Reset.cmd pentru a executa scriptul.

  Notă Executarea acestui fi?ier script poate dura mult timp. Trebuie să executa?i acest script ca administrator.
 6. Instala?i Windows XP SP3.
Dacă această metodă a rezolvat mesajul de eroare ?i dacă a?i instalat cu succes Windows XP SP3, a?i terminat.

Dacă această metodă nu a rezolvat problema, continua?i cu sec?iunea „Următorii pa?i”.

Informații suplimentare

Cum se determină dacă nu a reu?it actualizarea registry

 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i %windir%\svcpack.log, apoi face?i clic pe OK. Se deschide fi?ierul Svcpack.log.
 2. În meniul Edit, face?i clic pe Find.
 3. În caseta De găsit, tasta?i DoRegistryUpdates failed, apoi face?i clic pe Următorul găsit.

  Dacă s-a produs o eroare în actualizarea registry, se va afi?a un mesaj de eroare „DoRegistryUpdates failed” în fi?ier. Acest lucru arată că o problemă împiedică actualizarea registry. Acest mesaj de eroare seamănă cu următorul:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Access is denied.
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.
  Notă În acest mesaj, xxxx.xxx reprezintă marcajul temporal pentru fiecare intrare.

Software antivirus

Un program antivirus este proiectat să vă protejeze computerul împotriva viru?ilor. Nu trebuie să descărca?i sau să deschide?i fi?iere din surse în care nu ave?i încredere, să vizita?i site-uri Web în care nu ave?i încredere sau să deschide?i ata?ări de po?tă electronică când programul antivirus este dezactivat. Pentru informa?ii suplimentare despre viru?ii de computer, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
129972 Viru?i de computer: descrierea, prevenirea ?i recuperarea (articolul poate să fie în limba engleză)

URMĂTORII PA?I

Dacă aceste metode nu au func?ionat, ave?i posibilitatea să utiliza?i site-ul Web Microsoft de asisten?ă a clien?ilor pentru a găsi alte solu?ii la problema dvs. Printre serviciile oferite de site-ul Web de servicii de asisten?ă pentru clien?ii Microsoft se numără următoarele:
 • Baza de cuno?tin?e cu facilită?i de căutare: Căuta?i în informa?iile tehnice de suport ?i în instrumentele de auto-asisten?ă pentru produsele Microsoft.
 • Centre de solu?ii: Vizualiza?i întrebări frecvente specifice produsului ?i note de suport eviden?iate.
 • Alte op?iuni de asisten?ă: Utiliza?i mediul Web pentru a pune o întrebare, pentru a contacta Serviciile de asisten?ă pentru clien?i Microsoft sau pentru a oferi feedback.
Dacă ave?i în continuare probleme, poate fi util să contacta?i serviciile de Asisten?ă:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=ro

Proprietă?i

ID articol: 949377 - Ultima examinare: 25 iulie 2013 - Revizie: 8.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Cuvinte cheie: 
kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com