При инсталиране на Windows XP Service Pack 3 се появява съобщение за грешка: "Setup has detected that another update is in progress Please complete that installation or removal and try again"

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 949381
Информация за бета версията
В тази статия се обсъжда бета версия на продукт на Microsoft. Съдържащата се в тази статия информация се предоставя във вида, в който е, и може да бъде променяна без предизвестие.

Microsoft не предоставя официална поддръжка за този бета продукт. Информация относно възможностите за получаване на поддръжка за бета версия може да намерите в документацията, приложена към файловете на бета продукта, или на уеб сайта, от който сте го изтеглили.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

При опит да инсталирате Windows XP Service Pack 3 (SP3) се появява следното съобщение за грешка:
Setup has detected that another update is in progress. ("Инсталиращата програма е открила, че се изпълнява друга актуализация.") Please complete that installation or removal and try again. ("След като приключи текущата инсталация или деинсталация, опитайте пак.")

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако се опитвате да инсталирате Windows XP SP3, когато функцията Automatic Updates ("Автоматични актуализации") е стартирала файла Update.exe.

Файлът Update.exe провежда инсталацията на Windows XP SP3. Файлът Update.exe не позволява няколко негови екземпляра да работят по едно и също време на един и същи компютър. Повечето актуализации на защитата и сервизни пакети, издадени от Microsoft, стартират файла Update.exe.

Бележка За да проверите, дали файлът update.exe е стартиран на компютъра, изпълнете следните действия:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете следната команда и натиснете ENTER:
  taskmgr
 3. Щракнете върху раздела Processes ("Процеси") и проверете дали файлът Update.exe е включен в списъка от процеси, които се изпълняват на компютъра в даден момент.
 4. В менюто File ("Файл") и щракнете върху Exit Task Manager ("Изход от диспечера на задачите").

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите този проблем, използвайте следните методи в последователността, в която са описани.

Метод 1

 1. Изчакайте всички изпълняващи се актуализации да завършат своята инсталация или деинсталация.
 2. Опитайте да инсталирате Windows XP SP3. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Посетете следния уебсайт на Microsoft:
   http://update.microsoft.com
  2. Щракнете Express Install (Recommended) ("Експресно инсталиране (Препоръчва се)").
  3. Ако вашият компютър отговаря на изискванията за актуализацията, Windows XP SP3 ще бъде сред автоматично избраните актуализации. Натиснете бутона Install ("Инсталирай").
  4. Прочетете и приемете Условията на Microsoft за лицензиране на софтуера.
  5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията на Windows XP SP3.

Метод 2

 1. Затворете всички отворени програми.
 2. Натиснете бутона Start ("Старт"), изберете Turn Off Computer ("Изключване на компютъра") и щракнете върху Restart ("Рестартиране").

  Бележка Понякога инсталацията може да завърши неуспешно, защото не е приключила изпълнението си стартирана по-рано операция.. Чрез рестартиране на компютъра се затварят всички операции в процес на изчакване/изпълнение и процесът се стартира отново.
 3. След рестартирането на компютъра, влезте в системата с името на вашия акаунт и паролата.
 4. Опитайте да инсталирате Windows XP SP3. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Посетете следния уебсайт на Microsoft:
   http://update.microsoft.com
  2. Щракнете Express Install (Recommended) ("Експресно инсталиране (Препоръчва се)").
  3. Ако вашият компютър отговаря на изискванията за актуализацията, Windows XP SP3 ще бъде сред автоматично избраните актуализации. Натиснете бутона Install ("Инсталирай").
  4. Прочетете и приемете Условията на Microsoft за лицензиране на софтуера.
  5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията на Windows XP SP3.

Свойства

ID на статията: 949381 - Последна рецензия: 03 февруари 2011 г. - Редакция: 1.3
Ключови думи: 
kbexpertisebeginner kbtshoot KB949381

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com