Klaidos prane?imas, kai bandote ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?N?ra pakankamai laisvos vietos diske %SystemDrive%, norint ?diegti 3 pakeitim? paket??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 949385 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3), galite gauti tok? klaidos prane?im?:
3 pakeitim? paketo s?rankos klaida
N?ra pakankamai laisvos vietos diske %SystemDrive%, norint ?diegti 3 pakeitim? paket?.
Kai per?i?r?site ?Windows? naujinimo ?urnalo fail?, galite pamatyti ?ra??, kuriame pateikiamas toks klaidos kodas:
0x8007F003
Kai per?i?r?site pakeitim? paketo ?urnalo fail?, galite pamatyti ?ra??, kuriame pateikiamas toks b?senos prane?imas:
STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE
Pastabos
 • %SystemDrive% aplinkos kintamasis, kuris pateikiamas klaidos prane?ime, parodo disk?, kuriame ?diegta ?Windows? sistema. Paprastai tai b?na C diskas.
 • Paprastai ?Windows? naujinimo ?urnalo failas b?na ?ioje vietoje:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • Paprastai pakeitim? paketo ?urnalo failas b?na ?ioje vietoje:
  C:Windows\Svcpack.log

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda, jei diske, kuriame ?diegta ?Windows? sistema, pakeitim? paketui ?diegti nepakanka laisvos vietos.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlaisvinkite vietos diske, panaikindami nereikalingus failus. Minimalus disko vietos dydis, kur? turite atlaisvinti, pateikiamas klaidos prane?imu. Galite naudoti disko valymo ?rank?, kuris pad?s atlaisvinti vietos stand?iajame diske ie?kodamas diske fail?, kuriuos galite saugiai panaikinti. Galite pasirinkti, ar naikinsite kai kuriuos, ar visus failus.

Naudokite vien? i? toliau pateikt? metod?, jei nor?site paleisti disko valymo ?rank?:
 • Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite cleanmgr, tada paspauskite klavi?? ENTER.
 • Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Visos programos, Reikmenys, Sistemos ?rankiai, tada spustel?kite Disko valymas.
 • ?Windows Explorer? arba aplanke ?Mano kompiuteris? de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite disk?, kuriame nor?site atlaisvinti vietos, o tada spustel?kite Ypatyb?s. Spustel?kite skirtuk? Bendra, tada spustel?kite Disko valymas.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
310312 Disko valymo ?rankio Windows AP sistemoje apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 949385 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 16 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kberrorsandwarnings kbservicepack kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot KB949385

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com