ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3: "คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับติดตั้ง Service Pack 3"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949385 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Service Pack 3
คุณมีพื้นที่ว่างบนดิสก์ %SystemDrive% ไม่เพียงพอสำหรับติดตั้ง Service Pack 3
เมื่อคุณตรวจสอบแฟ้มบันทึกการปรับปรุง Windows คุณอาจพบรายการที่มีรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x8007F003
เมื่อคุณตรวจสอบแฟ้มบันทึก Service Pack คุณอาจพบรายการที่มีข้อความแสดงสถานะต่อไปนี้:
STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE
หมายเหตุ
 • ตัวแปรสภาพแวดล้อม %SystemDrive% ที่อยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะระบุไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows อยู่ โดยทั่วไปคือไดรฟ์ C
 • โดยทั่วไป แฟ้มบันทึกการปรับปรุง Windows จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • โดยทั่วไป แฟ้มบันทึก Service Pack จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
  C:Windows\Svcpack.log

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง Service Pack

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เพิ่มพื้นที่ว่างโดยการลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออก พื้นที่ว่างขั้นต่ำที่คุณต้องจำเป็นต้องเพิ่มจะระบุอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์โดยค้นหาแฟ้มต่างๆ บนดิสก์ที่คุณสามารถลบทิ้งได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถเลือกลบแฟ้มบางแฟ้มหรือทุกแฟ้มที่อยู่ในรายการ

ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มเครื่องมือล้างข้อมูลบนดิสก์:
 • คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cleanmgr ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER
 • คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ เบล็ดเตล็ด ชี้ไปที่ เครื่องมือระบบ แล้วคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์
 • ใน Windows Explorer หรือ My Computer คลิกขวาบนดิสก์ที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่าง แล้วคลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310312 คำอธิบายของเครื่องมือ Disk Cleanup ใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949385 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤษภาคม 2551 - Revision: 1.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kberrorsandwarnings kbservicepack kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot KB949385

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com