Thng bao li khi ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 3: "Ban khng co u khng gian ia trng trn % ia H thng% cai t Goi Dich vu 3"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 949385 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3), ban nhn c thng bao li sau y:
Li Thit lp Goi Dich vu 3
Ban khng co u khng gian ia trng trn % ia H thng% cai t Goi Dich vu 3.
Khi ban kim tra tp nht ky cp nht Windows, ban co th thy muc nhp cha ma li sau y:
0x8007F003
Khi ban kim tra tp nht ky cp nht goi dich vu, ban co th thy muc nhp cha thng bao trang thai sau y:
STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE
Chu y
 • Bin mi trng % ia H thng% trong thng bao li chi ra ? ?a m Windows c cai t. Thng thng, o la C.
 • Thng thng, tp nht ky cp nht Windows nm vi tri sau y:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • Thng thng, tp nht ky goi dich vu nm vi tri sau y:
  C:Windows\Svcpack.log

NGUYN NHN

Vn nay xut hin nu thi?u khng gian trng trn ia m Windows ?c ci ?t ? cai t goi dich vu.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, giai phong khng gian ia bng cach xoa cac tp khng cn thit. Khng gian ia ti thiu ban phai giai phong c chi ?nh trong thng bao li. Ban co th s dung cng cu Don ? ia giup giai phong khng gian trn ia cng bng cach tim kim trn ia cac tp ma ban co th xoa an toan. Sau o, ban co th quyt inh xoa mt s hoc tt ca cac tp a ch? inh.

S dung mt trong cac phng phap sau y khi ng cng cu Don ? ia:
 • Bm Bt u, bmChay, gocleanmgr trong hp M, ri nh?n ENTER.
 • Bm Bt u, tro ti Tt ca cac Chng trinh, tro ti Cac tin ich, tro ti Cng cu H thng, ri bm Don ? ia.
 • Trong Windows Explorer hoc trong May tinh cua ti, bm chut phai vao ia ban mun giai phong khng gian ia, ri bm Thuc tinh. Bm tab Chung, ri bm Don ? ia.
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310312 M ta Cng cu Don ia trong Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 949385 - L?n xem xt sau cng: 05 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? kha:
kberrorsandwarnings kbservicepack kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot KB949385

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com