ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP SP3 จาก Windows Update: "Error 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949386 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลรุ่นเบต้า
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft รุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) จาก Windows Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
Error 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โฟลเดอร์ Windows\SoftwareDistribution\Download ถูกลบทิ้งหลังจากที่ดาวน์โหลด Windows XP SP3 เสร็จสมบูรณ์
 • แฟ้มระบบถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากดาวน์โหลด Windows XP SP3 เสร็จ แต่ยังไม่ได้ติดตั้ง Service Pack

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้ตามลำดับ

วิธีที่ 1 ดาวน์โหลด Windows XP SP3 จาก Windows Update อีกครั้ง

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. คลิก ติดตั้งด่วน (แนะนำ) หากคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการปรับปรุง ระบบจะเลือก Windows XP SP3 ให้เป็นหนึ่งในการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
 3. คลิก ติดตั้ง
 4. ตรวจสอบและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลด Windows XP SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ดาวน์โหลด Windows XP Service Pack 3 โดยตรงจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หมายเหตุ การเชื่อมโยงของศูนย์ดาวน์โหลดต่อไปนี้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการวางจำหน่าย RC2 บนเว็บไซต์ Microsoft TechNet การเชื่อมโยงนี้ต้องได้รับการปรับปรุงหลังจากที่รุ่น SP3 ออกวางจำหน่ายแล้ว การเชื่อมโยงของศูนย์ดาวน์โหลดควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=en
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดชื่อที่จะตรวจสอบแพ็คเกจ วันที่วางจำหน่าย: ยังไม่ได้ยืนยัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีที่ 3: เริ่ม Background Intelligent Transfer Service (BITS)

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ services.msc ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกขวาที่บริการ Background Intelligent Transfer Service (BITS) แล้วคลิก คุณสมบัติ
 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก อัตโนมัติ ในกล่อง ชนิดการเริ่มต้น แล้วคลิก นำไปใช้
 4. ในคอลัมน์ สถานะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดบริการ BITS แล้ว หากยังไม่เปิด ให้คลิกขวาที่ BITS แล้วคลิก เริ่ม
 5. ลองดาวน์โหลด Windows XP SP3 จาก Windows Update อีกครั้งตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในวิธีที่ 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949386 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤษภาคม 2551 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbdownload kbwindowsupdate kbupdateissue kbupdate kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot KB949386

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com