หมายเลขบทความ (Article ID): 949404 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายปัญหาของ Microsoft Office Access 2007 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจการแก้ไขด่วนที่ระบุไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551
บทความนี้อธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่การแก้ไขด่วนสามารถแก้ไขได้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งการแก้ไขด่วน
 • การแก้ไขด่วนนี้จะถูกแทนที่ด้วยการแก้ไขด่วนอื่น
 • คุณต้องแก้ไขรีจิสทรี
 • แฟ้มที่การแก้ไขด่วนมีอยู่

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจการแก้ไขด่วนนี้แก้ไขได้

การแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีการระบุไว้ในเอกสารในบทความของฐานความรู้ของ Microsoft ก่อนหน้านี้:
 • เมื่อคุณพยายามลดขนาดและซ่อมแซมฐานข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ฐานข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้น ฐานข้อมูลใหม่จะมีชื่อเป็นชื่อเริ่มต้นสำหรับ Access รุ่นนั้น สำหรับ Access 2003 ชื่อคือ "Db1.mdb" สำหรับ Access 2007 ชื่อคือ "Database1.mdb" อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลเก่าจะไม่ถูกลดขนาดและไม่ถูกลบ แต่ฐานข้อมูลใหม่จะถูกลดขนาด ปัญหาเดียวกันจะเกิดขึ้นถ้าเลือกตัวเลือกฐานข้อมูล กระชับข้อมูลเมื่อปิด
 • Access 2007 อาจใช้เวลานานสำหรับการตอบสนองเมื่อคุณปรับเปลี่ยนแบบสอบถามจากภายในมุมมองออกแบบ การทำงานนี้จะเกิดขึ้นถ้าตารางที่แบบสอบถามอ้างอิงนั้นมาจากแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูล Open Database Connectivity (ODBC)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของการแก้ไขด่วน

การแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำการแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น การแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีการแก้ไขด่วนนี้

หากมีการแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "การแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับการแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "การแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีการแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีการแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนรายการหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณต้องสร้างรีจิสทรีคีย์หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์

เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานส่วนที่เป็นแบบสอบถามของแพคเกจการแก้ไขด่วนนี้ให้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" เมื่อต้องการเปิดใช้งานส่วนที่เป็นแบบสอบถามของแพคเกจการแก้ไขด่วนนี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน


เมื่อต้องการเปิดใช้งานส่วนที่เป็นแบบสอบถามของแพคเกจการแก้ไขด่วนนี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ คลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50130


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขณะนี้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง
ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดใช้งานส่วนที่เป็นแบบสอบถามของแพคเกจการแก้ไขด่วนนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start แล้วคลิก Run
 2. คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง Run แล้วกด ENTER:
  regedit
 3. หาและคลิกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access\Options
 4. ในเมนู Edit ให้ชี้ไปที่ New แล้วคลิก DWORD Value
 5. พิมพ์ NoRichTextExprCheck แล้วกด ENTER
 6. ในเมนู Edit ให้คลิก Modify
 7. พิมพ์ค่าเลขฐานสิบหกหรือค่าทศนิยมต่อไปนี้ แล้วคลิก OK: 1
 8. ออกจาก Registry Editor


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่
ตรวจสอบว่ามีการสร้างหรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์แล้วหรือไม่ ถ้ามีการสร้างหรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์แล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับบทความนี้แล้ว ถ้ายังไม่มีการสร้างหรือปรับเปลี่ยนรีจินทรีคีย์ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลแฟ้ม

การแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ การแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

การแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในรายการ Date and Time ใน Control Panel

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Office-kb949404-fullfile-x86-glb.exe12.0.6300.50006,578,36025-Feb-200808:58x86
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Access.mspNot Applicable6,746,11225-Feb-200815:12Not Applicable
หลังจากติดตั้งการแก้ไขด่วน การแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้จะมีแอตทริบิวต์แฟ้มหรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้ ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Accwiz.dll12.0.6300.5000164,91208-Dec-200708:31x86
Msacc.olb12.0.6300.5000585,77608-Dec-200708:31x86
Msaccess.exe12.0.6304.500010,378,78422-Feb-200817:11x86
Msaexp30.dll12.0.6300.500069,17608-Dec-200708:31x86
Soa.dll12.0.6300.5000504,89608-Dec-200708:31x86
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949404 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2007presp2fix kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixserver kbhotfixrollup KB949404

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com