คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ขั้นตอนการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการเสมือน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949748 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ Microsoft ที่ทำให้ขั้นตอนการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนการปรับปรุงเมื่อคุณเรียกใช้ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการเสมือน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับ Windows Server 2008 รุ่นต่อไปนี้:
 • รุ่นที่คุณได้รับเป็นแบบทั้งหมดรวมอยู่ผลิตภัณฑ์ (FPP) จากผู้มี
 • รุ่นที่คุณได้รับพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่จากข้อ OEM
หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่มีผลต่อรุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 ที่คุณได้รับผ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับเสียง

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows Server 2003 ถูกส่ง โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น เมื่อคุณขอรับ Windows Server 2008 จาก OEM หรือ เป็นการ FPP คุณได้รับข้อความแสดงคีย์สองคีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ คีย์ผลิตภัณฑ์ใน Windows Server 2008 จะเรียกว่ารหัสผลิตภัณฑ์และคีย์เสมือน

รหัสผลิตภัณฑ์

หมายเลขผลิตภัณฑ์เป็นคีย์แบบ 25 อักขระ คุณสามารถใช้คีย์นี้เปิดใช้งานอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการที่มีอยู่จริงที่อินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 ไม่ทำงาน บนซอฟต์แวร์ virtualization หรือ บนชั้นของการ hypervisor

windows Server 2008 ใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยง หรือผูกเองไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์แน่นอนได้บ้างใน Windows Server 2003

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มาจากการ OEM กับ Windows Server 2008 preinstalled, OEM อาจมี pre-activated อินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการที่มีอยู่จริง เมื่อคุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ reactivation ที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณเปลี่ยนการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 มาก
 • คุณพยายามย้ายอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีอยู่จริงไปยังอีกครั้ง

คีย์เสมือน

คีย์แบบเสมือน เรียกอีกอย่างว่าเสมือนรหัสผลิตภัณฑ์ อยู่นอกจากนี้คีย์ 25 อักขระ คุณสามารถใช้คีย์นี้เปิดใช้งานอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเสมือนที่อินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 กำลังทำงาน บนซอฟต์แวร์ virtualization หรือ บนชั้นของการ hypervisor

windows Server 2008 ใช้คีย์แบบเสมือนการผูกกับฮาร์ดแวร์แตกต่างจาก ใน Windows Server 2003 และแตกต่างที่เกินกว่าที่มันทำเมื่อมีการเรียกใช้ โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณสามารถใช้คีย์แบบเสมือนการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เสมือนที่แตกต่างกันโดยทั่วไปในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเสมือน เช่นหน่วยความจำหรือ CPU คุณสามารถทำเช่นนี้โดยไม่ต้องการเปิดใช้งานใหม่ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คีย์แบบเสมือนเพื่อย้ายอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 จากสภาพแวดล้อมเสมือนที่หนึ่งไปยังอีกโดยไม่ต้องการเปิดใช้งานใหม่

คีย์การเสมือนช่วยให้คุณเรียกใช้อินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมเสมือน ซึ่งให้การสนับสนุนที่ดีสำหรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการฟังก์ชันต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • สร้าง และจัดเก็บหมายเลขใด ๆ ที่อยู่ของอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • เรียกใช้อินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ Windows Server 2008 ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการเสมือนในเวลาเดียวกัน
ตารางต่อไปนี้แสดงหมายเลขของอินสแตนซ์ต่อสิทธิ์การใช้งานที่คุณสามารถทำงานในเวลาเดียวกันในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการเสมือน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ windows Server 2008อินสแตนซ์ของสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเสมือน
มาตรฐาน1
Enterprise4
Datacenterหมายเลขใด ๆ
itaniumหมายเลขใด ๆ
หมายเหตุ
 • ใน Windows Server 2008 มาตรฐาน Edition และ ใน Windows Server 2008 องค์กร Edition คุณสามารถใช้อินสแตนซ์ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการที่มีอยู่จริงกับจัดการอินสแตนซ์เสมือนว่าคุณกำลังเรียกใช้อินสแตนซ์จำนวนสูงสุดในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการเสมือนเท่านั้น
 • ประสบการณ์ในการเปิดใช้งานและอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้จะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • OEM และ FPP รุ่นที่ทั้งหมดของ Windows Server 2008 ที่มาพร้อมกับคีย์ผลิตภัณฑ์ที่สอง รุ่นทั้งหมดต้องเปิดใช้งาน ใน Windows Server 2003 รุ่นที่ได้รับการออกแบบสำหรับระบบที่ใช้ Itanium จึงไม่ต้องเปิดใช้งาน
 • oems สามารถ pre-activate Windows Server 2008 อย่างไรก็ตาม pre-activation ถูกสนับสนุนเฉพาะในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการที่มีอยู่จริง

  ไม่สามารถถูก preinstalled คีย์เสมือน โดย OEM มี คุณต้องเรียกใช้อินสแตนซ์เสมือนของ Windows Server 2008

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949748 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB949748 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:949748

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com