תיאור אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 949870 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft פרסמה את אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1)?. מאמר זה מכיל את המידע הבא על אוסף העדכונים:
 • הבעיות שאוסף העדכונים מתקן
 • כיצד להשיג את אוסף העדכונים
 • התנאים המוקדמים להתקנת אוסף העדכונים

מבוא

הבעיות שאוסף העדכונים מטפל בהן

אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 SP1 מטפל בבעיות המתוארות במאמר הבא מתוך Microsoft Knowledge Base:
 • 937436 הודעת שגיאה כאשר משתמש מבוסס Exchange 2007 שולח בקשה לפגישה למשאב הממוקם במסד נתונים להזמנת משאבים של Lotus Domino: "Error autoprocessing message" (שגיאה בעיבוד אוטומטי של הודעה) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 941770 כיצד להשבית את משפט המיתוג "נשלח על-ידי Microsoft Exchange Server 2007" בהודעת DSN של Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 945453 אין באפשרותך להיכנס ל-Outlook Web Access בסביבת Exchange Server 2007, ומופיעה הודעת שגיאה: "שגיאת HTTP ?403.4" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 947573 טעינת Exchange Management Console נמשכת זמן רב בארגון Exchange Server 2007 שנפרס בסביבה מרובת תחומים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 949206 כתובת הדואר האלקטרוני של איש קשר לא מופיעה בפנקס הכתובות של Outlook לאחר שימוש ב- Exchange Web Services לעריכת איש הקשר ב- Exchange Server 2007 עם Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 949549 הודעת שגיאה בעת ייבוא קובץ ?.pst על-ידי הפעלת ה- cmdlet ?'Import-Mailbox' ב- Exchange Server 2007: "Unable to make connection to the server" (לא ניתן ליצור חיבור לשרת) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 949778 ייתכן שהסמלים שמייצגים קבצים מצורפים מסוג TIFF אינם מוצגים כראוי אם הודעת הדואר האלקטרוני מוצגת באמצעות Outlook Web Access 2007 בסביבת Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 950153 ייתכן שקבוצת אחסון לא תיטען לאחר שתעביר משאבים מהצומת הפעיל לצומת הפסיבי בזמן שמתבצע גיבוי ב- Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 950674 שירותי אינטרנט שולחים פרטי בקשה לפגישה הכוללים שעה שגויה אם נציג משנה פגישה בסביבת Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 951263 כותרת העמודה "מצב" מתורגמת באופן שגוי בגירסה הגרמנית של Exchange Management Console ב- Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 951293 הודעת שגיאה בעת הזנת אישורי כניסה לאחר שתם הזמן הקצוב להפעלת Outlook Web Access ב- Exchange Server 2007: "Server Error in '/ExchWeb/bin' Application" (הודעת שגיאה ביישום ?'/ExchWeb/bin'?) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 953539 תהליך W3wp.exe עלול להפסיק להגיב לסירוגין, ומזהה אירוע 1000 נרשם ב- Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 950120 אין באפשרותך לשלוט באופן הפעולה של קבצים מצורפים בהתקנים ניידים באמצעות מדיניות ActiveSync ב- Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 951094 אין באפשרותך להפעיל בהצלחה את ה- cmdlet ?'New-X400AuthoritativeDomain' בסביבת Exchange Server 2007 אם כתובת X.400 מכילה תו רווח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 953747 MS08-039: פגיעויות ב- Outlook Web Access עבור Exchange Server עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 950930 אין באפשרותך לזהות שם שולח או שם נמען כשר השם שייך לעץ תחומים חלופי ב- Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 950758 OVA מודיע על "מתקשר לא מזוהה" בסביבת Exchange Server 2007 על אף ש- Outlook ו- Outlook Web Access מזהה כראוי את כתובת המתקשר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 951563 שולחי הודעת דואר אלקטרוני חיצוניים מקבלים הודעת NDR בעת בחירת הגדרת השפה התורכית במחשב שבו פועל Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

מידע על אוסף העדכונים

אוסף עדכונים זה אינו חל על מהדורת Exchange Server 2007 של גירסת הייצור (RTM). סדרת חבילות אוספי העדכונים של Exchange Server 2007 SP1 אינה תלויה בסדרה התואמת של אוסף העדכונים עבור Exchange Server 2007 RTM. לקבלת מידע על אוספי עדכונים החלים על Exchange Server 2007 RTM, ראה סעיף "אוספי עדכונים עבור Exchange Server 2007 RTM" במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
937052 כיצד להשיג את אוסף העדכונים האחרון עבור Exchange 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על ההורדה

כדי להוריד ולהתקין את אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 SP1, בקר באתר הבא של Microsoft Update:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
הערה Microsoft Update אינו מזהה אוספי עדכונים עבור Exchange Server 2007 בשרתים מקובצים באשכולות שבהם פועל Exchange Server 2007.

מומלץ לפרוס את אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 SP1 במחשבים מרובים שבהם פועל Exchange Server 2007. לחלופין, באפשרותך לפרוס את אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 SP1 בשרתים מקובצים באשכולות הפועלים ב- Exchange Server 2007. אוסף העדכונים זמין גם במרכז ההורדות של Microsoft.

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את אוסף עדכונים 3 עבור חבילת Exchange Server 2007 Service Pack 1 כעת.

תאריך פרסום: 8 ביולי 2008

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הערה ייתכן ששירותי קוד מנוהל מסוימים של Exchange Server 2007 לא יפעלו לאחר שתתקין אוסף עדכונים זה. הדבר נכון אם אין באפשרותך לגשת לאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl
לקבלת מידע נוסף על הדרך לפתרון הבעיה או לעקיפתה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע ?:Microsoft Knowledge Base
944752 שירותי קוד מנוהל של Exchange 2007 אינם פועלים לאחר התקנת אוסף עדכונים עבור Exchange 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על מודל השירות של Exchange Server 2007, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
937194 אסטרטגיית שירות המוצר עבור Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על החלפת עדכונים

אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 SP1 הוא אוסף עדכונים מצטבר. עדכון זה מחליף את העדכונים המוזכרים במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
 • 945684 תיאור אוסף עדכונים עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 948016 תיאור אוסף עדכונים 2 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תנאים מוקדמים

הרשימה הבאה מכילה דרישות מקדימות עבור אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1:
 • התקן את Exchange Server 2007 SP1 במחשב לפני שתחיל אוסף עדכונים זה.
 • הסר את עדכוני הביניים עבור Exchange Server 2007 לפני שתחיל אוסף עדכונים זה.

דרישה להפעלה מחדש

כאשר תיישם את אוסף העדכונים, השירותים הדרושים יופסקו אוטומטי ולאחר מכן יופעלו מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר את אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 SP1, השתמש באפשרות הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי להסיר את עדכון 949870.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 949870 - Last Review: יום שלישי 15 יולי 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
מילות מפתח 
kbbug kbfix kbexpertiseinter atdownload KB949870

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com