שאילתות LDAP נכשלות עבור ערכות תוצאות גדולות לאחר החלת עדכון אבטחה מס' MS08-003 במחשב מבוסס Windows Server 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 949876 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

עיין בתרחיש הבא:
 • שירות מדריך הכתובות של Active Directory או שירות מדריך הכתובות של Active Directory Application Mode (ADAM)? מתארח במחשב מבוסס Windows Server 2003.
 • עדכון אבטחה MS08-003 מוחל במחשב מבוסס Windows Server 2003.

  לפרטים נוספים על עדכון האבטחה MS08-003, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  943484 MS08-003: תיאור של עדכון האבטחה עבור Active Directory ב-Windows 2000 Server וב-Windows Server 2003: 12 בפברואר, 2008
 • אתה מבצע שאילתת LDAP מול אחד משירותי מדריך כתובות אלה.
 • רשומות רבות של תוצאות מתאימות לשאילתת LDAP.
בתרחיש זה, שאילתת LDAP נכשלת. הדוגמאות הבאות הן דוגמאות אופייניות לבעיה זו.

מקרה 1

כאשר תנסה להציג רשימה של תיבות דואר במסוף ניהול Exchange ב- Microsoft Exchange Server, הפעולה נכשלת. מצב זה מתרחש בדרך כלל כאשר קיים מספר רב של אלפי תיבות דואר. בנוסף, ביומן היישומים מופיע האירוע הבא:

Event Type: Error
Event Source: MSExchange ADAccess
Event Category: LDAP
Event ID: 2061
Description:
Process mmc.exe (EMC) (PID=PID). An LDAP search call to Directory Server Server name failed - Error code=1
(Additional information: The directory service encountered an unknown failure. Active directory response: 000020EF: SvcErr: DSID-020A0EA3, problem 5005
(UNABLE_TO_PROCEED), data 87).

מקרה 2

ב- Exchange Management Shell, אתה מבצע שאילתת LDAP באמצעות הבורר ?-sortby. אם השאילתה כוללת ערכות תוצאות גדולות, השאילתה נכשלת לאחר שדף התוצאות הראשון מוחזר.

פתרון הבעיה

מידע על תיקון חם

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שלך אינה מושפעת באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

כדי להחיל תיקון חם זה, מערכת Windows Server 2003 Service Pack 1 או Windows Server 2003 Service Pack 2 חייבת להיות מותקנת. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
889100 כיצד לקבל את חבילת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם אחר כלשהו.

נתוני קובץ

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
Windows Server 2003 עם Service Pack 1, גירסאות מבוססות x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Ntdsa.dll5.2.3790.31021,525,76011-Mar-200813:58x86SP1
Windows Server 2003 עם Service Pack 2, גירסאות מבוססות x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.dll5.2.3790.42511,526,78411-Mar-200813:46x86
Windows Server 2003 עם Service Pack 1, גירסאות מבוססות Itanium
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.31024,276,73611-Mar-200811:45IA-64SP1Not Applicable
Wntdsa.dll5.2.3790.31021,525,76011-Mar-200811:45x86SP1WOW
Windows Server 2003 עם Service Pack 2, גירסאות מבוססות Itanium
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.42514,279,80811-Mar-200811:50IA-64SP2Not Applicable
Wntdsa.dll5.2.3790.42511,526,78411-Mar-200811:50x86SP2WOW
Windows Server 2003 עם Service Pack 1, גירסאות מבוססות x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.31022,969,60011-Mar-200811:45x64SP1Not Applicable
Wntdsa.dll5.2.3790.31021,525,76011-Mar-200811:45x86SP1WOW
Windows Server 2003 עם Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.42512,971,13611-Mar-200811:53x64SP2Not Applicable
Wntdsa.dll5.2.3790.42511,526,78411-Mar-200811:53x86SP2WOW

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף את הבעיה, היעזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1

שנה את שאילתת LDAP כך שהיא תענה על אחד התנאים הבאים:
 • המספר הכללי של רשומות התוצאות שיוחזר קטן מהערך של ערך הרישום MaxTempTableSize. ערך ברירת המחדל של ערך רישום זה הוא 10,000. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  315071 כיצד להציג ולהגדיר מדיניות LDAP ב- Active Directory באמצעות Ntdsutil.exe (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • מספר רשומות התוצאות שיש להחזיר קטן ממספר הערכים המוגדרים עבור גודל הדף המרבי. הגדרת גודל הדף המרבי המשמשת כברירת מחדל היא 1,000 ערכים.
שיטה 2

שנה את שאילתת LDAP כך שהתוצאות לא יאוחסנו בשרת. במקום זאת, מיין את התוצאות ביישום הלקוח.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

תמיכה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows

אם החומרה שברשותך סופקה כאשר מותקנת בה מהדורת Microsoft Windows x64 edition, יצרן החומרה מספק תמיכה טכנית וסיוע למהדורת Windows x64 edition. במקרה זה, יצרן החומרה מספק את התמיכה כיוון שמהדורת x64 סיביות של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן שיצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית בהתקנה של מהדורת 64 סיביות של Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקנים ספציפיים או הגדרות אופציונליות למירוב ביצועי החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית בהקשר עם מהדורת x64 של Windows, ?Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה. אם רכשת בנפרד מהדורת x64 של Windows, כגון Windows Server 2003 x64 edition, פנה אל Microsoft כדי לקבל תמיכה טכנית.

לקבלת מידע על המוצר Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/64bit/default.mspx
לקבלת פרטים על גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

מאפיינים

Article ID: 949876 - Last Review: יום שני 01 דצמבר 2008 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
מילות מפתח 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbwinserv2003postsp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe KB949876

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com