Ako otka?ete dijalog akreditiva, Outlook 2003 ne?ujno ulazi u re?im rada van mre?e, a niste povezani sa po?tanskim sandu?etom

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 949918
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Microsoft Office Outlook 2003 stalno tra?i lozinku. Ako otka?ete dijalog akreditiva, Outlook 2003 ne?ujno ulazi u re?im rada van mre?e, a niste povezani sa po?tanskim sandu?etom. U ovom slu?aju ne dobijate poruku o gre?ci ili obave?tenje.

RE?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da bismo umesto vas postavili stavku registratora UseWindowsUserCredentials na vrednost1, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50636


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Primenite hitnu ispravku 949917. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  949917 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2003: 07.03.08. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 2. Postavite stavku registratora
  UseWindowsUserCredentials
  . Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
  3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
  4. Otkucajte UseWindowsUserCredentials, a zatim pritisnite taster ENTER.
  5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku UseWindowsUserCredentials, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
  7. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
Napomena Kada podesite vrednost
UseWindowsUserCredentials
na 1, koriste se samo akreditivi za radnu povr?inu. Slede?i scenariji mogu da vam pomognu da odredite vrednost koju ?elite da koristite.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
NalogUseWindowsUserCredentialsProtokol / Dodatni koraciRezultat
Domen0 (ili nije prisutno)TCP, HTTP sa NTML autorizacijomPove?i se sa uslugom Microsoft Exchange bez tra?enja korisni?kih akreditiva.
nije na domenu0 (ili nije prisutno)TCP, HTTP sa NTML autorizacijomTra?i korisni?ke akreditive i povezuje sa uslugom Microsoft Exchange.
Domen1TCP, HTTP sa NTML autorizacijomPove?i se sa uslugom Microsoft Exchange bez tra?enja korisni?kih akreditiva.
nije na domenu1TCP, HTTP sa NTLM autorizacijomNe tra?i korisni?ke akreditive i ne povezuje sa uslugom Microsoft Exchange. Ostaje u nepovezanom stanju, povremeno poku?ava da se pove?e.
Domen1HTTP sa osnovnom autorizacijomTra?i korisni?ke akreditive i povezuje sa uslugom Microsoft Exchange. Pored toga, nastavlja da tra?i podatke ako pogre?no unesete svoju lozinku.
nije na domenu1HTTP sa osnovnom autorizacijomTra?i korisni?ke akreditive i povezuje sa uslugom Microsoft Exchange. Pored toga, nastavlja da tra?i podatke ako pogre?no unesete svoju lozinku.
Domen1Kada konfiguri?ete profil, izaberite opciju Uvek tra?i korisni?ko ime i lozinku.Tra?i korisni?ke akreditive i povezuje sa uslugom Microsoft Exchange.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949918 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB949918

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com