โปรแกรมประยุกต์เว็บบางอย่างที่ต้องการบล็อกขนาดใหญ่ของหน่วยความจำที่อยู่ติดกันอาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งสะสม การอัพเด 931768 (MS07-027) สำหรับ Windows Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950060 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยที่สะสม 931768 (MS07-027) สำหรับ Windows Internet Explorer 7 โปรแกรมประยุกต์เว็บบางอย่างที่ต้องให้บล็อกขนาดใหญ่ของหน่วยความจำที่อยู่ติดกันอาจไม่ทำงานเนื่องจากความปัญหาไม่เพียงพอหน่วยความจำ ปัญหานี้มีผลต่อโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บที่ใช้ ใน Internet Explorer หรือ ในแอพพลิเคชันอื่นที่ใช้ในไลบรารี Wininet หรือ Urlmon

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 931768 (MS07-027) ทำให้แฟ้ม Wininet.dll, Urlmon.dll และ Iertutil.dll จะโหลดลงในช่วงที่อยู่ด้านล่างภายในกระบวนการ ลักษณะการทำงานนี้ลดขนาดสูงสุดของหน่วยความจำที่อยู่ติดกันที่โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถปันส่วน

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ:การแก้ไขนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 950759 (MS08-031) ก่อน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
950759MS08-031: สะสม Security Update สำหรับ Internet Explorer

prerequisite

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Internet Explorer 7

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุง 947864 (MS08 024)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะสมการอัพเด 931768 (MS07-027) สำหรับ Internet Explorer 7 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931768ms07-027: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950060 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kbexpertiseinter kbfix kbbug kbqfe kbmt KB950060 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950060

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com