เมื่อคุณสลับออกจาก Windows Media Center โดยใช้ Alt + แท็บหรือคุณสลับไปมาระหว่างหน้าต่างและมุมมอง maximized, Windows Media Center แสดงหน้าจอสีดำ หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด "ไม่สามารถวิดีโอที่เล่น"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950112 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 คุณกำลังเล่นเป็น.mpg, .wmv หรือ.avi รูปแบบแฟ้มภาพยนตร์ใน Windows Media Center เมื่อคุณกด Alt + แท็บเพื่อสลับออกจาก Windows Media Center หรือ Alt + Enter เพื่อสลับไปมาระหว่างขยายใหญ่สุดและมุมมองหน้าต่าง คุณพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

อาการ 1

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า Windows Media Center ได้หยุดทำงาน

อาการ 2

windows Media Center แสดงหน้าจอสีดำ

อาการ 3

การเล่นเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น

อาการ 4

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเล่นวิดีโอ
นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
วันที่:วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1000
ประเภทงาน: (100)
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername

คำอธิบาย: Faulting ehshell.exe แอพลิเคชัน รุ่น 6.0.6000.16386 ประทับเวลาระบุเวลา, ntdll.dll โมดูล faulting รุ่น 6.0.6000.16386 ประทับเวลาระบุเวลาข้อยกเว้นรหัส 0xc0000005 ข้อบกพร่องออฟเซต 0x0003b15f หมายเลขกระบวนการProcessIDเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์ระบุเวลา.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้เมาส์กับ Windows Media Center ที่ย่อเล็กสุด หรือสลับ Windows Media Center ออกจากโหมดเต็มหน้าจอก่อนที่คุณกด Alt + แท็บเพื่อสลับไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Media Center แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/mediacenter/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950112 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB950112 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950112

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com