คุณได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวสามครั้ง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Outlook อื่นคุณลักษณะการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Service Pack 1–based ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950138 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ Outlook อื่นคุณลักษณะการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Service Pack 1–based ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวสามครั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Microsoft Outlook ต้องออนไลน์ หรือการเชื่อมต่ออยู่กับดำเนินการกระทำนี้

สาเหตุ

windows Server 2008 ที่ต้องการใช้โพรโทคอล IPv6 แทนการใช้โพรโทคอล IPv4 เซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ไม่ฟังบางพอร์ตเฉพาะบน IPv6 ที่ใช้สำหรับ Outlook อื่น ดังนั้น ปัญหานี้เกิดขึ้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลด Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ติดตั้งการปรับปรุงแล้ว บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook อื่น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc540453 (EXCHG.80)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950138 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbhotfixrollup kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB950138 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950138

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com