ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกันใน Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "<SharePath>ไม่สามารถเข้าถึง เข้าถึงถูกปฏิเสธ"</SharePath>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950234 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างเครือข่ายใช้ร่วมกันที่ประกอบด้วยแฟ้มบางแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม NTFS ตัวอย่างเช่น ใช้ร่วมกันประกอบด้วยแฟ้ม.doc หรือไฟล์.txt
 • บนคอมพิวเตอร์ที่คุณสร้างใช้ร่วมกันบนเครือข่าย คุณต้องให้สิทธิ์ "เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่าย" กับผู้ใช้
 • สำหรับโฟลเดอร์หลัก และโฟลเดอร์ย่อยของใช้ร่วมกันบนเครือข่าย คุณให้ผู้ใช้สิทธิ์ต่อไปนี้:
  • ท่องไปตามโฟลเดอร์
  • อ่านแอตทริบิวต์
  • อ่านคุณลักษณะเพิ่มเติม
  • อนุญาตในการอ่าน
  นอกจากนี้คุณไม่ได้ให้แก่ผู้ใช้โฟลเดอร์รายการสิทธิ์
 • สำหรับแฟ้มในใช้ร่วมกันบนเครือข่าย คุณให้ผู้ใช้สิทธิ์ต่อไปนี้:
  • ท่องไปตามโฟลเดอร์
  • โฟลเดอร์รายการ
  • อ่านแอตทริบิวต์
  • อ่านคุณลักษณะเพิ่มเติม
  • อนุญาตในการอ่าน
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ผู้ใช้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในแถบอยู่ใน Windows Explorer
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
SharePath ไม่สามารถเข้าถึง การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
หลังจากที่คุณคลิก ตกลงคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แถบที่อยู่
Windows ไม่พบ 'เส้นทาง:\ชื่อแฟ้ม'. ตรวจสอบการสะกด และลองอีกครั้ง หรือลองค้นหาสินค้า โดยการคลิกปุ่ม'เริ่ม'แล้ว คลิกค้นหา
หมายเหตุ ในโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมเช่น Microsoft Word และ Notepad ผู้ใช้สามารถเปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน โดยการพิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้มในการ ชื่อแฟ้ม กล่องของ เปิด กล่องโต้ตอบ

สาเหตุ

ก่อนที่ Windows Explorer เปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ตรวจพบว่า วัตถุเป้าหมายเป็นโฟลเดอร์หรือแฟ้ม ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านสิทธิ์ แต่ไม่มีโฟลเดอร์รายการสิทธิ์ Windows Explorer ไม่สามารถเปิดแฟ้มในโฟลเดอร์แม้ว่าผู้ใช้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของแฟ้ม

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 950234 ร่วมกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 947853สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 947853 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947853ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกันใน Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2: "ไม่สามารถแสดงเพ"

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน ในการ วันและเวลา สินค้าในการควบคุม แผง
Windows XP SP2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SP
Shell32.dll6.0.2900.34438,461,31209-200813:26x 86ติดตั้ง SP2
Windows XP SP3 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Shell32.dll6.0.2900.56728,462,33609-200813:15x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบาย การปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950234 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB950234 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950234

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com