?vykio ID 10 taikomosios programos ?urnale u?registruojamas ?diegus Windows Vista Service Pack 1 "arba" Windows Server 2008

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 950375 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

?diegus Windows Vista Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008, taikomosios programos ?urnale u?registruojamas WMI klaidos:

?urnalo pavadinimas: parai?kos
?altinis: Microsoft-Windows-WMI
Data: 1/18/2008 2:37:27 PM
?vykio ID: 10
U?duoties Kategorija: n?ra
Lygis: klaidos
Rakta?od?iai: Klasikiniai
Apra?ymas/kontrol?: Rengini? filtr? su u?klausa "pasirinkite * nuo __InstanceModificationEvent per 60 kur TargetInstance ISA"Win32_Processor"ir TargetInstance.LoadPercentage > 99" gali ne b?ti aktyvuota vard? srityje "//./root/CIMV2" d?l klaidos 0x80041003. ?vyki? ne?manoma pristatyti per ?? filtr? kol tai problema i?sprend?iama.

Kai paspausite ? Detali? Skirtuke klaidos prane?im? ir pasirinkite XML rodin?, gaunate ?? klaidos prane?im?:
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
 <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
  <EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
  <Version>0</Version>
  <Level>2</Level>
  <Task>0</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2008-01-18T22:37:27.000Z" />
  <EventRecordID>187</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
  <Channel>Application</Channel>
  <Computer>adsd-PC</Computer>
  <Security />
 </System>
 <EventData>
  <Data>//./root/CIMV2</Data>
  <Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage &gt; 99</Data>
  <Data>0x80041003</Data>
 </EventData>
</Event>

Prie?astis

?i problema kyla, jei WMI filtras yra prieinama be reikiamas teises.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleisti scenarij? nutraukti ?vykio ID 10 prane?im?. Jei norite paleisti ?? scenarij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Teksto rengykl?je, pvz., U?ra?in?, sukurti nauj? tekstin? dokument? pavadinimu Test.vbs.
 2. ?klijuokite ?? kod? ? Test.vbs:
  strComputer = "."
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
  & strComputer & "\root\subscription")
  
  Set obj1 = objWMIService.Get("__EventFilter.Name='BVTFilter'")
  
  set obj2set = obj1.Associators_("__FilterToConsumerBinding")
  
  set obj3set = obj1.References_("__FilterToConsumerBinding")
  
  
  
  For each obj2 in obj2set
          WScript.echo "Deleting the object"
          WScript.echo obj2.GetObjectText_
          obj2.Delete_
  next
  
  For each obj3 in obj3set
          WScript.echo "Deleting the object"
          WScript.echo obj3.GetObjectText_
          obj3.Delete_
  next
  
  WScript.echo "Deleting the object"
  WScript.echo obj1.GetObjectText_
  obj1.Delete_
 3. Po to, kai paleisti ?io scenarijaus, ?vykio ID 10 prane?imai nebebus rodomi programos ?urnale. Ta?iau, j?s turite rankiniu b?du i?valyti joki? ankstesni? ?vykio ID 10 prane?im?.

  Pastaba ?sitikinkite, kad jums tik panaikinti atitinkam? ?vykio ID 10 prane?im?. Gali b?ti kiti susij? ?vykio ID 10 prane?imai, kuriuos j?s nenorite i?trinti.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2, mes yra nustatyti j? galima ?vykio ID 10 prisijung?s, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2545227 ?vykio ID 10 taikomosios programos ?urnale u?registruojamas ?dieg? 1 pakeitim? paketo, Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2

Daugiau informacijos

?is ypatingas ?vykis ID 10 klaidos prane?imas pirmiau i?vardyt? galima saugiai nekreipti d?mesio, tai ne rodo, problemos su pakeitim? paketu arba su operacine sistema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 950375 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB950375 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 950375

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com