วิธีการปรับปรุงการเอ็นจินการสแกนไวรัสผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Forefront เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองและวิธีการกระจายการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Forefront Server Security ติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950547 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงเอ็นจินการสแกนไวรัส ใน Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Forefront สำหรับ SharePoint หรือ ใน Microsoft Forefront Security สำหรับ Office Server การติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง คุณอาจต้องการทำเช่นนี้หากคุณประสบปัญหากับโปรแกรมปรับปรุง

นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงเอ็นจินการสแกนไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Forefront ติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอ็นจินการสแกนไวรัสในผลิตภัณฑ์ Forefront Server Security ที่ปรับปรุงด้วยตนเอง และเอ็นจินการสแกนไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้การติดตั้งการปรับปรุง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้กับทั้งสองสถานการณ์สมมติ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์สมมติแรก คุณสามารถทำตามขั้นตอน บนเซิร์ฟเวอร์ Forefront หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลสำหรับการปรับปรุงแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และทำการปรับปรุง UNC ให้ดูการรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับคำแนะนำผู้ใช้ของ Exchange Serverกระบวนการการรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับคำแนะนำของผู้ใช้ของ SharePointหรือการรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับการแนะนำผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ตสื่อสาร Office.
 1. สร้างเป็นโครงสร้างไดเรกทอรีท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงโปรแกรมการสแกน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. สร้างไดเรกทอรี ตัวอย่างเช่น สร้างไดเรกทอรีที่ชื่อ "ScanEngineUpdates"

   หมายเหตุ:ไดเรกทอรีนี้มีชื่อ $(ScanEngineUpdateRoot) ในขั้นตอนต่อไปนี้
  2. กำหนดแฟ้ม NTFS สิทธิต่าง ๆ ของระบบและการใช้ร่วมกันในไดเรกทอรีดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ Forefront ของเป้าหมายมีการเข้าถึงไดเรกทอรี
  3. สร้างไดเรกทอรีย่อยสำหรับการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละการสแกนที่คุณวางแผนที่จะดาวน์โหลด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งตัวอย่างต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
   • mkdir $ (ScanEngineUpdateRoot) \Microsoft
   • mkdir $ (ScanEngineUpdateRoot) \Norman
  4. สร้างไดเรกทอรีที่มีชื่อว่า "แพคเกจ" ภายใต้แต่ละไดเรกทอรีเฉพาะของโปรแกรมที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 c เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งตัวอย่างต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
   mkdir $ (ScanEngineUpdateRoot) \Microsoft\Package
  5. สร้างไดเรกทอรีที่มีชื่อว่า "ชั่วคราว" ภายใต้แต่ละไดเรกทอรีเฉพาะของโปรแกรมที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 c เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งตัวอย่างต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
   mkdir $ (ScanEngineUpdateRoot) \Microsoft\Temp
 2. กำหนดหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรมการสแกนที่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มแสดงรายการล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/x86/ <scanenginename>/Package/manifest.cab</scanenginename>หมายเหตุ:REPLACEScanEngineNameมีชื่อของโปรแกรมการสแกนที่คุณกำลังดาวน์โหลดแฟ้มแสดงรายการ
  2. บันทึกแฟ้มแสดงรายการในไดเรกทอรี "ชั่วคราว" ที่คุณสร้างในขั้นที่ 1e ตัวอย่างเช่น บันทึกแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
   $ (ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Temp\Manifest.cab
  3. แยกแฟ้ม Manifest.xml ควบจากแฟ้ม.cab ที่คุณดาวน์โหลด และบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2a และ 2b
  4. เปิดแฟ้ม Manifest.xml โดยการคลิกสองครั้งที่แฟ้ม
  5. หมายเหตุหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรมที่รวมอยู่ในแฟ้ม Manifest.xml

   หมายเหตุ:ถ้าหมายเลขรุ่นจะเหมือนกับหมายเลขรุ่นที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คุณไม่มีการปรับปรุงโปรแกรม ถ้าหมายเลขรุ่นที่เก่ากว่าจำนวนรุ่นที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน แทน URL ที่ มี URL ดาวน์โหลดรองที่มีการกำหนดค่าในการดูแลรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ Forefront และจากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2a ผ่าน 2e ถ้ามีการกำหนดค่า URL ไม่ดาวน์โหลดรอง ไม่ดำเนินต่อตามขั้นตอนการปรับปรุงด้วยตนเอง
  6. Create a directory under the "Package" directory of the corresponding engine, and then use the version number that you noted in step 2e to name the directory. To do this, type the following sample command at a command prompt:
   mkdir $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Package\VersionNumber
   หมายเหตุ:REPLACEVersionNumberwith the version number of the scan engine.
  7. Copy the Manifest.cab file that you downloaded and saved in step 2b to the directory that you created in step 2f. For example, at a command prompt, type the following sample command to copy the file:
   copy $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Temp\Manifest.cab $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Package\VersionNumber\Manifest.cab
   หมายเหตุ:REPLACEVersionNumberwith the version number of the scan engine.
 3. To download the .cab file of the latest scan engine update, visit the following Microsoft Web site:http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/x86/<enginename>/Package/<packageversion>/EngineName_fullpkg.cab</packageversion></enginename>หมายเหตุ:Replace the placeholders in the URL by using the values that are described in the following table.
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  EngineNameThe scan engine name for which you are currently downloading the updates.
  PackageVersionThe version number of the scan engine that you noted in step 2e.
  For example, use an URL that resembles the following:http://forefrontdl.microsoft.com/server/scanengineupdate/x86/Microsoft/Package/607210002/Microsoft_fullpkg.cab
 4. สำเนาScanEngineName_fullpkg.cab file to theVersionNumberไดเรกทอรี For example, at a command prompt, type the following command to copy the file:
  Copy $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Temp\Microsoft_fullpkg.cab
 5. Repeat steps 1 through 4 for each scan engine that requires manual updates.
 6. To make incremental updates of the scan engines manually, extract the contents in theEngineName_fullpkg.cab file to the version-specific directory of each engine. For example, at a command prompt, type the following command:
  expand $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Package\VersionNumber\Microsoft_fullpkg.cab -F:* $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Package\VersionNumber\
 7. To make the engine update package available for use, copy the version-specific Manifest.cab file to the engine’s Package directory. For example, at a command prompt, type the following command to copy the file:
  copy $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Package\VersionNumber\manifest.cab $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Package\
  หมายเหตุ:You must repeat step 7 for the engines that require manual updates.
 8. You can now configure Forefront server to download updates from the $(ScanEngineUpdateRoot)\ directory by using a UNC path of a share name, such as \\server_name\share_name.
 9. Delete all files from the engine-specific "Temp" directory that you created in 1e. For example, at a command prompt, type the following command to delete all the files from the "Temp" directory:
  del $(ScanEngineUpdateRoot)\Microsoft\Temp\*.*

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950547 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security for SharePoint
 • Microsoft Forefront Security for Office Communications Server
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB950547 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950547

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com