Numer ID artykułu: 950718 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano pięć metod rozwiązywania problemów z niepomyślną instalacją dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP.

Symptomy

Próba zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP może zakończyć się niepowodzeniem lub zwróceniem komunikatu o błędzie.

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemu należy zastosować poniższe metody w podanej kolejności.

Metoda 1. Zakończenie działania wszystkich otwartych programów i ponowienie próby zainstalowania dodatku SP3

Czasami instalacja kończy się niepowodzeniem z powodu nieukończenia poprzedniej operacji. Ponowne uruchomienie komputera powoduje zamknięcie oczekujących funkcji komputera i ponowne uruchomienie procesu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Poczekaj na zakończenie procesu ponownego uruchamiania komputera, a następnie zaloguj się do swojego konta.
 4. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby ponownie zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP:
  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=pl-pl
 5. Kliknij łącze Instalacja ekspresowa (zalecana).

  Uwaga: Jeżeli komputer spełnia warunki wymagane przez aktualizację dodatku SP3 dla systemu Windows XP, ta aktualizacja zostanie wybrana automatycznie.
 6. Kliknij przycisk Zainstaluj.
 7. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane podczas procesu instalacji, aby ukończyć instalację.
Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, to koniec pracy.

Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Tymczasowe wyłączenie programów antywirusowych, antyszpiegowskich i zapór innych firm

Ważne: Wykonanie tych kroków może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonanie tych kroków może także spowodować, że komputer lub sieć będą w większym stopniu narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Firma Microsoft zaleca zastosowanie procesu opisanego w tym artykule, aby umożliwić programom działanie zgodne z przeznaczeniem lub aby zaimplementować określone funkcje programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z implementacją tego procesu w danym środowisku. Jeżeli ten proces zostanie zaimplementowany, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Błąd instalacji może wystąpić wówczas, gdy program innej firmy, na przykład antyszpiegowski, utrzymuje otwarty plik lub blokuje plik wymagany przez program instalacyjny dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Przed ponowieniem próby zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij otwarte programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po ponownym uruchomieniu komputera wyłącz programy antywirusowe, antyszpiegowskie i zapory innych firm, które mogły zostać uruchomione podczas procesu uruchamiania.

  Zazwyczaj można to zrobić w obszarze powiadomień. Ikony programów są zazwyczaj wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Aby wyłączyć program w obszarze powiadomień, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu, a następnie kliknij odpowiednią opcję w celu wyłączenia programu.

  Uwaga: Jeżeli te opcje nie są dostępne, przeczytaj dokumentację programu. Możesz również skontaktować się z producentem danego programu w celu uzyskania instrukcji.
 3. Po wyłączeniu tych programów odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby ponownie zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP:
  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=pl-pl
  Uwaga Jeśli występują problemy z uzyskaniem dodatku Service Pack z witryny Windows Update, należy pobrać autonomiczny pakiet aktualizacji z Centrum pobierania. W tym celu przejdź do metody 3.
 4. Kliknij pozycję Instalacja ekspresowa (zalecana).

  Uwaga Jeśli komputer spełnia warunki wymagane przez aktualizację w postaci dodatku SP3 dla systemu Windows XP, ta aktualizacja zostanie wybrana automatycznie.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj.
 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane podczas procesu instalacji, aby ukończyć instalację.
 7. Po ukończeniu procesu instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP włącz ponownie programy antywirusowe, antyszpiegowskie i zapory innych firm, które wyłączono w kroku 2.
Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, to koniec pracy.

Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Pobranie i ponowne zainstalowanie dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Centrum pobierania Microsoft

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dodatku Service Pack z witryny Windows Update, należy pobrać autonomiczny pakiet aktualizacji z Centrum pobierania. Aby pobrać ten plik, należy kliknąć następujące łącze:
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz teraz pakiet dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania dodatku SP3 dla systemu Windows XP z Centrum pobierania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, to koniec pracy.

Jeśli ta metoda nie umożliwiła rozwiązania problemu, ale masz doświadczenie z zaawansowanymi technikami rozwiązywania problemów, przejdź do sekcji „Zaawansowane metody rozwiązywania problemów”.

Jeśli nie chcesz korzystać z zaawansowanego rozwiązywania problemów, przejdź do sekcji „Następne kroki”, aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z Pomocą techniczną.

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Te metody rozwiązywania problemów są przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych. Aby rozwiązać ten problem i ponownie zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP, należy najpierw wypróbować metodę 1.

Metoda 1. Uruchomienie Usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) i ponowne zainstalowanie dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) transferuje pliki (pobierane lub przekazywane) między klientem a serwerem i udostępnia informacje o postępie transferów. Gdy usługa BITS jest wyłączona, usługa Windows Update może mieć problemy z dostarczeniem plików na komputer.

Aby uruchomić usługę BITS i ponownie zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Uruchomienie usługi BITS

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Usługa inteligentnego transferu w tle, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Ogólne w polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 5. W sekcji Stan usługi okna dialogowego właściwości upewnij się, że usługa BITS jest uruchomiona. Jeżeli nie została uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2. Ponowne uruchomienie komputera i ponowne zainstalowanie dodatku SP3 dla systemu Windows XP

 1. Zakończ działanie wszystkich otwartych programów.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Poczekaj na zakończenie procesu ponownego uruchamiania komputera, a następnie zaloguj się do swojego konta.
 4. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby ponownie zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP:
  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=pl-pl
 5. Kliknij pozycję Instalacja ekspresowa (zalecana).

  Uwaga Jeśli komputer spełnia warunki wymagane przez aktualizację w postaci dodatku SP3 dla systemu Windows XP, ta aktualizacja zostanie wybrana automatycznie.
 6. Kliknij przycisk Zainstaluj.
 7. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane podczas procesu instalacji, aby ukończyć instalację.
Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, to koniec pracy.

Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Wyłączenie funkcji Aktualizacje automatyczne, wyczyszczenie folderu Software Distribution i pobranie dodatku SP3 dla systemu Windows XP

W folderze Software Distribution może znajdować się uszkodzony plik lub poprzednie pliki mogą zakłócać instalację dodatku SP3. Wyczyszczenie folderu Software Distribution pozwala zapobiec tym problemom.

Krok 1. Wyłączenie funkcji Aktualizacje automatyczne

Aby automatycznie wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50363
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Aby samodzielnie wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się do komputera jako administrator lub użytkownik z poświadczeniami administratora. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania do systemu Windows jest kontem administratora komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=pl
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Skopiuj i wklej (lub wpisz) ciąg services.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.

Krok 2. Wyczyszczenie folderu Software Distribution

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj i wklej (lub wpisz) następujący ciąg w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\SoftwareDistribution
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Download, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 4. Wpisz jako nazwę nowego folderu Download.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Zakończ działanie Eksploratora Windows.

Krok 3. Włączenie funkcji Aktualizacje automatyczne w celu ponownego pobrania dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Aby automatycznie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50362
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj i wklej (lub wpisz) ciąg services.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W konsoli Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 4. Zamknij konsolę Usługi.

Krok 4. Ponowne zainstalowanie dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Aby ponownie zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=pl-pl
Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, to koniec pracy.

Jeśli ta metoda nie umożliwiła rozwiązania problemu, przejdź do sekcji „Następne kroki”.

NASTĘPNE KROKI

Jeśli zastosowanie metod opisanych w tym artykule nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: wyszukiwanie informacji dotyczących pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centrum rozwiązań: często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje dotyczące pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: możliwość zadania pytania, skontaktowania się z pomocą techniczną lub wysłania opinii za pośrednictwem sieci Web.
Jeśli po skorzystaniu z tych witryn nadal występują problemy lub nie można znaleźć rozwiązania problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, kliknij poniższe łącze w celu skontaktowania się z pomocą techniczną:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl

Właściwości

Numer ID artykułu: 950718 - Ostatnia weryfikacja: 29 listopada 2013 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB950718

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com