MS08-028: ช่องโหว่ในโปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet Microsoft อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950749 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 028 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Windows 2000

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dao360.dll3.60.9512.0554,00827 2008 มีนาคม07:00x86
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94427 2008 มีนาคม07:00x86
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43227 2008 มีนาคม07:00x86
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56827 2008 มีนาคม19:31x86
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11227 2008 มีนาคม07:02x86
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58327 2008 มีนาคม07:13x86
Msjter40.dll4.0.9502.060,19227 2008 มีนาคม07:02x86
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60827 2008 มีนาคม07:03x86
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93627 2008 มีนาคม07:03x86
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม07:03x86
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827 2008 มีนาคม07:04x86
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม07:04x86
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90427 2008 มีนาคม07:04x86
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99227 2008 มีนาคม07:05x86
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43227 2008 มีนาคม07:05x86
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34427 2008 มีนาคม07:05x86
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม07:06x86

สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows XP รุ่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Dao360.dll3.60.9512.0554,00825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326 2008 มีนาคม08:09x86SP2SP2GDR
Msjter40.dll4.0.9502.060,19225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93625 2008 มีนาคม17:20x86SP2SP2GDR
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33625 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2GDR
Dao360.dll3.60.9512.0554,00825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msexch40.dll4.0.9502.0518,94425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,43225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,11225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326 2008 มีนาคม08:09x86SP2SP2QFE
Msjter40.dll4.0.9502.060,19225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,60825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msltus40.dll4.0.9502.0219,93625 2008 มีนาคม17:20x86SP2SP2QFE
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,10425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,92825 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33625 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,90425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Mstext40.dll4.0.9502.0264,99225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,43225 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,34425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,10425 2008 มีนาคม04:50x86SP2SP2QFE

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows XP

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow

สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Dao360.dll3.60.9512.0554,00826 2008 แจ04:39x86SP1SP1GDR
Msexch40.dll4.0.9502.0518,944Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,432Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,56802 2008 แจ19:58x86SP1SP1GDR
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,112Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326 2008 มีนาคม08:06x86SP1SP1GDR
Msjter40.dll4.0.9502.060,192Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,608Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msltus40.dll4.0.9502.0219,936Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,104Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,928Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม06:45x86SP1SP1GDR
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,904Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Mstext40.dll4.0.9502.0264,992Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,432Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,344Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,104Dec-09-200718:59x86SP1SP1GDR
Dao360.dll3.60.9512.0554,00826 2008 แจ04:35x86SP1SP1QFE
Msexch40.dll4.0.9502.0518,944Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msexcl40.dll4.0.9502.0326,432Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjet40.dll4.0.9511.01,516,568Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjetol1.dll4.0.9502.0355,112Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjint40.dll4.0.9502.0151,58326 2008 มีนาคม08:06x86SP1SP1QFE
Msjter40.dll4.0.9502.060,192Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msjtes40.dll4.0.9502.0248,608Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msltus40.dll4.0.9502.0219,936Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Mspbde40.dll4.0.9502.0355,104Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msrd2x40.dll4.0.9502.0432,928Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม06:45x86SP1SP1QFE
Msrepl40.dll4.0.9502.0559,904Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Mstext40.dll4.0.9502.0264,992Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Mswdat10.dll4.0.9502.0838,432Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Mswstr10.dll4.0.9502.0621,344Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE
Msxbde40.dll4.0.9502.0355,104Dec-09-200718:59x86SP1SP1QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:05x86SP1SP1GDR\wow
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม08:01x86SP1SP1QFE\wow

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม06:34x86SP1SP1GDR\wow
Wdao360.dll3.60.9512.0554,00827 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsexch40.dll4.0.9502.0518,94427 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsexcl40.dll4.0.9502.0326,43227 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjet40.dll4.0.9511.01,516,56827 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjetol1.dll4.0.9502.0355,11227 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjint40.dll4.0.9502.0151,58327 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjter40.dll4.0.9502.060,19227 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsjtes40.dll4.0.9502.0248,60827 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsltus40.dll4.0.9502.0219,93627 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmspbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrd2x40.dll4.0.9502.0432,92827 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrd3x40.dll4.0.9502.0322,33627 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsrepl40.dll4.0.9502.0559,90427 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmstext40.dll4.0.9502.0264,99227 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmswdat10.dll4.0.9502.0838,43227 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmswstr10.dll4.0.9502.0621,34427 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow
Wmsxbde40.dll4.0.9502.0355,10427 2008 มีนาคม06:26x86SP1SP1QFE\wow

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950749 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner kbmt KB950749 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950749

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com