วิธีการแก้ไขวัตถุถูกลบของคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนทรัพยากรชื่อเครือข่ายในคลัสเตอร์ failover Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950805 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขวัตถุถูกลบของคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนทรัพยากรชื่อเครือข่ายในคลัสเตอร์ failover Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น รุ่นการรักษาความปลอดภัยใหม่ใน failover Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 clustering มีการรับรองความถูกต้องของ Kerberos เมื่อต้องการสร้างแบบจำลองการรักษาความปลอดภัยนี้ ทุกไคลเอนต์การเข้าถึงจุด (CAP) ที่สร้างขึ้นใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 failover คลัสเตอร์ที่ ประกอบด้วยทรัพยากรชื่อเครือข่าย ทรัพยากรชื่อเครือข่ายมีบัญชีคอมพิวเตอร์สอดคล้องกันที่สร้างขึ้นในบริการไดเรกทอรี Active Directory เมื่อทรัพยากรอยู่ในสถานะออนไลน์สำหรับในครั้งแรก

โดยค่าเริ่มต้น บัญชีคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นในการคอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม บัญชีคอมพิวเตอร์สามารถถูก relocated ไปอื่นต่อหน่วยองค์กร (OU) บัญชีคอมพิวเตอร์อาจเป็น pre-staged ใน OU ก่อน CAP ถูกสร้างขึ้น ถ้าบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะถูกลบออกจาก Active Directory ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรชื่อเครือข่ายจะลดลง

บัญชีคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นใน Active Directory แสดงทรัพยากรที่ชื่อเครือข่ายในคลัสเตอร์ failover บัญชีเหล่านี้มีชนิดที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้:
 • บัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงชื่อของคลัสเตอร์เรียกว่าคลัสเตอร์ชื่อออบเจ็กต์ (CNO) บัญชีนี้มีบริบทการรักษาความปลอดภัยหลักสำหรับคลัสเตอร์
 • บัญชีคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นของทรัพยากรชื่อเครือข่ายในคลัสเตอร์ที่เหมือนกัน จะเรียกว่าวัตถุคอมพิวเตอร์เสมือน (VCOs) บัญชีเหล่านี้ถูกสร้าง โดยการ CNO
ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งบัญชีเหล่านี้จะถูกลบออกจาก Active Directory ในครั้งถัดไปที่ชื่อเครือข่ายพยายามที่จะทำงานแบบออนไลน์ ชื่อเครือข่ายล้มเหลว และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกของระบบ:
รหัสเหตุการณ์: 1207
ระดับของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: FailoverClustering
รหัสเหตุการณ์: 1207
คำอธิบาย: ทรัพยากรชื่อเครือข่ายคลัสเตอร์ResourceNameไม่สามารถถูก brought แบบออนไลน์ วัตถุคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรไม่สามารถปรับปรุงในโดเมนDomainNameสาเหตุต่อไปนี้:

มีข้อความสำหรับรหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเฉพาะตัวของคลัสเตอร์ชื่อ$ CNOอาจมีสิทธิ์ที่จำเป็นต้องปรับปรุงวัตถุ กรุณาทำงานร่วมกับผู้ดูแลโดเมนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลเฉพาะตัวของคลัสเตอร์สามารถปรับปรุงวัตถุคอมพิวเตอร์ในโดเมน

และข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของคลัสเตอร์:

ชื่อเครือข่าย WARN [RES <fscap01>: กำลังลองลบข้อมูลประจำตัวสำหรับการส่งคืน LocalSystem สถานะ C0000225, STATUS_NOT_FOUND มีความล้มเหลวที่ไม่สำคัญสำหรับการดำเนินการลบ</fscap01>
ชื่อเครือข่ายข้อมูล [RES <fscap01>: การเริ่มการดำเนินการกับชื่อเครือข่าย: 'Verifying วัตถุคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชื่อเครือข่าย FSCAP01' </fscap01>
ชื่อเครือข่ายข้อมูล [RES <fscap01>: กำลังลองค้นหาบัญชี FSCAP01 วัตถุคอมพิวเตอร์ GUID(d66e09dd8857e84da1f3a26fb1903e38) บนตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ใด ๆ </fscap01>
ชื่อเครือข่าย WARN [RES <fscap01>: ไม่สามารถค้นหาสำหรับบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่สถานะ 80072030 </fscap01>
ชื่อเครือข่าย WARN [RES <fscap01>: ไม่สามารถค้นหาสำหรับบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่สถานะ 80072030 </fscap01>
ชื่อเครือข่ายข้อมูล [RES <fscap01>: กำลังลองการค้นหา d66e09dd8857e84da1f3a26fb1903e38 วัตถุบน PDC แบบ</fscap01>
ชื่อเครือข่าย WARN [RES <fscap01>: ไม่สามารถค้นหาสำหรับบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่สถานะ 80072030 </fscap01>
ชื่อเครือข่ายข้อมูล [RES <fscap01>: ไม่พบวัตถุ d66e09dd8857e84da1f3a26fb1903e38 บน PDC แบบ</fscap01>
ชื่อเครือข่ายข้อมูล [RES <fscap01>: GetComputerObjectViaGUIDEx() เหลว 80072030 สถานะ</fscap01>
ชื่อเครือข่าย WARN [RES <fscap01>: กำลังลองลบข้อมูลประจำตัวสำหรับการส่งคืน LocalSystem สถานะ C0000225, STATUS_NOT_FOUND มีความล้มเหลวที่ไม่สำคัญสำหรับการดำเนินการลบ</fscap01>
FSCAP01 ทรัพยากร WARN [RHS ได้ระบุว่า จะไม่สามารถมาออนไลน์บนโหนดนี้
HandleMonitorReply WARN [RCM: ONLINERESOURCE สำหรับ 'FSCAP01' ผล gen(8) 5015


สถานะหมายเหตุ: 80072030 =ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์

อย่างไรก็ตาม ปัญหาจะเกิดขึ้นแม้แต่ก่อนที่ cycled ทรัพยากรเครือข่ายชื่อแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้หรือโปรแกรมประยุกต์ที่พร้อมใช้งานขออาจไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เมื่อไม่สามารถรับโทเค็นความปลอดภัยที่แสดงถึงวัตถุคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ใน Active Directory

การกู้คืนจากการลบออบเจ็กต์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับชื่อเครือข่ายทรัพยากรคลัสเตอร์จะแตกต่างสำหรับ CNO นอกเหนือจากการกู้คืนจากการลบออบเจ็กต์คอมพิวเตอร์สำหรับ VCO เป็น

การกู้คืนเป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกลบวัตถุที่สอดคล้องกับ CNO ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. coordinate กับผู้ดูแลของโดเมนแรก กู้คืนออปเจ็กต์คอมพิวเตอร์ถูกลบจากนั้นวัตถุที่ถูกลบคอนเทนเนอร์ใน Active Directory
 2. ตรวจสอบว่า วัตถุคอมพิวเตอร์ได้ถูกคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง และบัญชีที่เปิดใช้งานแล้ว
 3. Force domain replication to occur, or wait for the configured replication interval.
 4. In the Failover Cluster Management Microsoft Management Console (MMC) snap-in, right-click the failed network name that corresponds to the cluster name, point toMore actionsแล้ว คลิกRepair Active Directory Object.
หมายเหตุ:The user who follows these steps in the Failover Cluster Management MMC snap-in must also have the "Reset Passwords" permission in the domain.

To recover a deleted computer object that corresponds to a VCO, follow these steps:
 1. Coordinate with a domain administrator to first recover the deleted computer object from theDeleted Objectsคอนเทนเนอร์ใน Active Directory
 2. Verify that the computer object has been restored to the correct location, and then enable the account.
 3. View the security settings for the computer object, and then verify that the CNO still has permissions to the object.
 4. Force domain replication, or wait for the configured replication interval.
 5. In the Failover Cluster Management MMC snap-in, right-click the failed Network Name resource, and then clickBring this resource online.
If a deleted computer object no longer exists in theDeleted Objectscontainer, an Active Directory authoritative restore action must be executed by using a system state backup that contains the deleted object or objects.

ข้อมูลอ้างอิง

947049Description of the failover cluster security model in Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Recovering a Deleted Cluster Name Object (CNO) in a Windows Server 2008 Failover Cluster -
http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2009/04/27/recovering-a-deleted-cluster-name-object-cno-in-a-windows-server-2008-failover-cluster.aspx
Event ID 1207 — Active Directory permissions for cluster accounts
http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/4dbabb5d-24f7-445f-b57e-1bb3b4a6d1831033.mspx

Active Directory backup and restore
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727048.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950805 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
Keywords: 
kbclustering kbhowto kbinfo kbmt KB950805 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950805

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com