หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นเมื่อคุณตรวจสอบ Exchange Server 2007 โดยใช้ตัวแทนการ MOM 2007 ในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950853 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณนำเข้า Microsoft Exchange Server 2007 จัดการชุดสำหรับการดำเนินงาน Manager 2007 ในกลุ่มที่ใช้ในการจัดการใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 Service Pack 1 (SP1)
  • แล้ว คุณติดตั้งตัวแทนการดำเนินงาน Manager 2007 ในคอมพิวเตอร์มี Exchange Server 2007 เพื่อตรวจสอบกฎการแลกเปลี่ยนและกระบวนการ
ในสถานการณ์สมมตินี้ หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2007

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขนี้จะอยู่ภายในตัวจัดการ 2007 Microsoft การดำเนินงานศูนย์ระบบปรับปรุง Service Pack 1 เมื่อต้องการดูรายการของการตัดสินค้าจากคลังจะแก้ไขและวิธีการขอรับการยกเลิกสะสม โปรดดูบทความนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
971541คำอธิบายของการดำเนินงาน System Center Manager 2007 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการตัวจัดการการดำเนินงานทั้งหมด คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ จาก Windows Explorer หรือที่พร้อมท์คำสั่ง แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมทั้งรุ่น 32 บิต และ x รุ่นของแฟ้ม 64 เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มันจะติดตั้งรุ่นของแฟ้มที่เหมาะสมกับการติดตั้งเฉพาะ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณต้องอนุมัติการปรับปรุงในโฟลเดอร์การจัดการการรอ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาทเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การระบบ 2007แล้ว คลิกคอนโซลการดำเนินงาน.
  2. เลือกการจัดการดูข้อมูล ขยายการจัดการขยายการจัดการอุปกรณ์แล้ว คลิกการจัดการที่ค้างอยู่.
  3. ในโฟลเดอร์ที่รอจัดการ ตรวจทาน และอนุมัติคอมพิวเตอร์แทนที่ที่คุณต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้งการดำเนินงาน Manager 2007 Service Pack 1 ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดดำเนิน Manager 2007 Service Pack 1 ปรับรุ่นชุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=EDE38D83-32D1-46FB-8B6D-78FA1DCB3E85&displaylang=en

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ ตามที่บริการการจัดการการดำเนินงานทั้งหมดจะถูกเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ในบทความนี้ได้ถูก superceded โดยฮอตฟิกซ์ 954903
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
954903กระบวนการ Monitoringhost.exe อาจใช้ทรัพยากร CPU ทั้งหมดเมื่อมีสร้างข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมาก โดยใช้โมดูแหล่งข้อมูลที่ได้รับการจัดการในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
971410รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ R2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน Manager 2007 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/opsmgr/cc280350.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ที่แก้ไขหลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950853 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbopmanmgmtpack kbmemory kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB950853 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950853

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com