MS08-030: פגיעות במחסנית Bluetooth עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 951376 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

חברת Microsoft פירסמה את עלון אבטחה מספר MS08-030. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל אפשרויות פריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע אודות גירסת פרסום מחדש של עדכון אבטחה 951376 עבור כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP ?(19 ביוני 2008)

עלון האבטחה של Microsoft מס' MS08-030 פורסם מחדש כדי להציע שוב את עדכון האבטחה ללקוחות שמשתמשים במהדורת 32 סיביות של Windows XP Service Pack 2 (SP2)? או של Windows XP Service Pack 3 (SP3)?. העדכון שהוצע בעלון האבטחה עבור Windows XP SP2 ועבור Windows XP SP3 לא טיפל באופן מלא בפגיעות שנדונה בעלון אבטחה זה. כל הגירסאות האחרות של עדכון האבטחה מספקות הגנה מפני הבעיות שנדונו בעלון האבטחה.

המטרה שלשמה אנו מוציאים מחדש עלון זה היא כדי לספק גירסה מעודכנת של עדכון האבטחה המשפיע על Windows XP SP2 ועל Windows XP SP3. לקוחות שבמחשב שלהם פועלות מערכות Windows XP SP2 ו- Windows XP SP3 צריכים להוריד ולפרוס עדכון אבטחה חדש זה.

לקוחות שבמחשב שלהם פועלות המערכות Windows XP Professional x64 Edition,? Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 וכל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista, וכבר החילו עדכוני אבטחה מקוריים אלה אינם צריכים לנקוט פעולה נוספת כלשהי.

הגירסאות המעודכנות של עדכוני האבטחה המושפעים יהיו זמינות באמצעות אותם ערוצי הפצה כמו של עדכוני האבטחה המקוריים. ערוצי הפצה אלה כוללים את 'עדכונים אוטומטיים', Windows Update ו-Windows Server Update Services.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • בעיה זו אינה משפיעה על Windows Server 2008. עם זאת, ניתן להתקין עדכון אבטחה זה במחשב מבוסס Windows Server 2008. לא ידוע על בעיות שעלולות להתעורר אם תתקין עדכון אבטחה זה במחשב שבו פועלת מערכת Windows Server 2008.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Amd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16682_none_cc28a24d77072a10.manifestלא ישים3,40230 באפריל 200800:04לא ישים
Amd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20824_none_ccf5211a8ff25209.manifestלא ישים3,40230 באפריל 200800:04לא ישים
Amd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18064_none_ce26815f741bb5cd.manifestלא ישים3,40230 באפריל 200800:04לא ישים
Amd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22168_none_ceb41f528d35baf3.manifestלא ישים3,40230 באפריל 200800:04לא ישים
Package_1_for_kb951376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,94129 באפריל 200823:50לא ישים
Package_1_for_kb951376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים2,67429 באפריל 200823:49לא ישים
Package_2_for_kb951376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,78129 באפריל 200823:50לא ישים
Package_2_for_kb951376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים2,51029 באפריל 200823:49לא ישים
Package_3_for_kb951376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,78129 באפריל 200823:50לא ישים
Package_3_for_kb951376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים2,51029 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,42329 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,44229 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,36529 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,38429 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,69929 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,73229 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,42329 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,44229 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,42829 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mumלא ישים1,44829 באפריל 200823:49לא ישים
Update-bf.mumלא ישים2,06829 באפריל 200823:50לא ישים
Bthenum.sys6.0.6000.1668223,04029 באפריל 200801:58x64
Bthport.sys6.0.6000.16682276,48029 באפריל 200801:58x64
Bthusb.sys6.0.6000.1668234,30429 באפריל 200801:58x64
Fsquirt.exe6.0.6000.16682187,90429 באפריל 200804:00x64
Bthenum.sys6.0.6000.2082423,04029 באפריל 200802:01x64
Bthport.sys6.0.6000.20824276,48029 באפריל 200802:01x64
Bthusb.sys6.0.6000.2082434,30429 באפריל 200802:01x64
Fsquirt.exe6.0.6000.20824187,90429 באפריל 200802:01x64
Bthenum.sys6.0.6001.1800023,04019 בינואר 200806:34x64
Bthport.sys6.0.6001.18064276,48029 באפריל 200802:10x64
Bthusb.sys6.0.6001.1806434,30429 באפריל 200802:10x64
Fsquirt.exe6.0.6001.18064187,90429 באפריל 200804:16x64
Bthenum.sys6.0.6001.2216823,04029 באפריל 200802:12x64
Bthport.sys6.0.6001.22168276,48029 באפריל 200802:12x64
Bthusb.sys6.0.6001.2216834,81629 באפריל 200802:12x64
Fsquirt.exe6.0.6001.22168187,90429 באפריל 200802:12x64

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Package_1_for_kb951376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,92929 באפריל 200823:50לא ישים
Package_1_for_kb951376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים2,65829 באפריל 200823:49לא ישים
Package_2_for_kb951376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,77129 באפריל 200823:50לא ישים
Package_2_for_kb951376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים2,49629 באפריל 200823:49לא ישים
Package_3_for_kb951376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,77129 באפריל 200823:50לא ישים
Package_3_for_kb951376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים2,49629 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,41529 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,43429 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,35729 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,37629 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,68929 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,72229 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,41529 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,43429 באפריל 200823:49לא ישים
Package_for_kb951376_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,42029 באפריל 200823:50לא ישים
Package_for_kb951376_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mumלא ישים1,44029 באפריל 200823:49לא ישים
Update-bf.mumלא ישים2,05429 באפריל 200823:50לא ישים
X86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16682_none_700a06c9bea9b8da.manifestלא ישים3,40030 באפריל 200800:01לא ישים
X86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20824_none_70d68596d794e0d3.manifestלא ישים3,40030 באפריל 200800:01לא ישים
X86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18064_none_7207e5dbbbbe4497.manifestלא ישים3,40030 באפריל 200800:01לא ישים
X86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22168_none_729583ced4d849bd.manifestלא ישים3,40030 באפריל 200800:01לא ישים
Bthenum.sys6.0.6000.1668219,45629 באפריל 200801:42x86
Bthport.sys6.0.6000.16682220,16029 באפריל 200801:42x86
Bthusb.sys6.0.6000.1668229,18429 באפריל 200801:42x86
Fsquirt.exe6.0.6000.16682181,76029 באפריל 200803:50x86
Bthenum.sys6.0.6000.2082419,45629 באפריל 200801:35x86
Bthport.sys6.0.6000.20824220,16029 באפריל 200801:35x86
Bthusb.sys6.0.6000.2082429,18429 באפריל 200801:35x86
Fsquirt.exe6.0.6000.20824181,76029 באפריל 200801:35x86
Bthenum.sys6.0.6001.1800019,45619 בינואר 200805:53x86
Bthport.sys6.0.6001.18064220,16029 באפריל 200801:42x86
Bthusb.sys6.0.6001.1806429,18429 באפריל 200801:42x86
Fsquirt.exe6.0.6001.18064181,76029 באפריל 200803:54x86
Bthenum.sys6.0.6001.2216819,45629 באפריל 200801:43x86
Bthport.sys6.0.6001.22168220,16029 באפריל 200801:43x86
Bthusb.sys6.0.6001.2216829,18429 באפריל 200801:43x86
Fsquirt.exe6.0.6001.22168181,76029 באפריל 200801:43x86

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows XP Professional

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Bthport.sys5.2.3790.3122320,5129 במאי 200803:26x64SP1SP1GDR
Bthport.sys5.2.3790.3122320,5129 במאי 200803:26x64SP1SP1QFE
Bthport.sys5.2.3790.4274320,5129 במאי 200803:30x64SP2SP2GDR
Bthport.sys5.2.3790.4274320,5129 במאי 200803:26x64SP2SP2QFE

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Bthport.sys5.1.2600.3389272,12813 ביוני 200813:10x86SP2SP2GDR
Bthport.sys5.1.2600.3389272,12813 ביוני 200809:52x86SP2SP2QFE
Bthport.sys5.1.2600.5620272,12813 ביוני 200811:05x86SP3SP3GDR
Bthport.sys5.1.2600.5620272,12813 ביוני 200811:27x86SP3SP3QFE

מאפיינים

Article ID: 951376 - Last Review: יום רביעי 25 יוני 2008 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB951376

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com