คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง post-Office 2003 Service Pack 3 การปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951646 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ Office การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Pack 3 post-Service และโปรแกรมแก้ไขด่วน

ซึ่งหมายความว่า ที่ถ้าคุณใช้ Microsoft Office 2003 Service Pack 2 และถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่นำออกใช้หลังจาก Office 2003 SP3 เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะใช้กับการติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่มีการปรับปรุงของ Office

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการที่โปรแกรมหรือแฟ้มที่มีการอัพเด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/security/default.mspx
บทความนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุง SP3 ไปรษณีย์บางแฟ้มและโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเห็นถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง SP3 การลงรายการบัญชีไปยังแฟ้มและโปรแกรมบางอย่าง

Mso.dll

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงแฟ้ม Mso.dll คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • คุณสามารถกำหนดค่า Office 2003 เพื่อเปิดใช้งาน หรือ เพื่อปฏิเสธคอมโพเนนต์ COM ที่ระบุในขณะนี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938815วิธี การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานจุด instantiation ของ COM ประเภทเฉพาะในโปรแกรม Office 2003 Service Pack 3
 • บางคอมโพเนนต์ COM ที่มีลักษณะ unusual อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938814มีลดฟังก์ชันการทำงานของการ add-in ตัวควบคุม ActiveX หรือเป็น COM เพิ่มไว้ หรือฟังก์ชันที่ถูกบล็อกหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3
 • ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ Microsoft Office เอกสารเกี่ยวกับภาพ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938813คุณอาจประสบปัญหาเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office เอกสารเกี่ยวกับภาพหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3
 • เอกสารที่บันทึกไว้ในรูปแบบที่แน่นอนไม่ประกอบด้วยหมายเลขรุ่นของ Office

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938807แฟ้ม office ที่บันทึกไว้ในรูปแบบที่แน่นอนไม่ประกอบด้วยหมายเลขรุ่นของ Office หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 และแฟ้ม Cdrimp32.flt

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงไปยัง Excel 2003, Word 2003, PowerPoint 2003 หรือไปยังแฟ้ม Cdrimp32.flt คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานต่อไปนี้:
 • office 2003 ไม่สามารถเปิด หรือบันทึกบางรูปแบบแฟ้ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938810ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มบางชนิดที่ถูกบล็อกหลังจากติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การเข้าถึงของ Microsoft Office 2003

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงการเข้าถึง 2003 คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถกำหนดค่าโปรแกรมการเข้าถึงเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938809เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งใน Access 2003 add-in สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ โดยใช้ตัวจัดการการเพิ่มเข้าในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista: "มีข้อผิดพลาดในการเพิ่มลงในรีจิสทรี"

Microsoft Office Excel 2003

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงไปยัง Excel 2003 คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานต่อไปนี้:
 • แมโครบางอย่างในรูปแบบของสมุดงาน Excel รุ่นเก่าได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938806คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มสมุดงาน 5.0/95 ที่ Microsoft Excel ที่ประกอบด้วย Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์การแมโครใน Excel 2003 หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Outlook 2003:

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุง Outlook 2003 คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • แบบฟอร์ม mapi ไม่ทำงาน ในโฟลเดอร์สาธารณะ หรือ ในโฟลเดอร์ผู้ใช้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938816เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามสร้างฟอร์ม MAPI ใหม่ใน Outlook 2003: "การติดต่อผู้ดูแล"
 • ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาที่ใช้ส่วนขยาย.gadget ใน Outlook

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938811สิ่งที่แนบมาบางตัวไม่สามารถเปิดใน Outlook 2003 หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Project 2003

If you install an update to Project 2003, such as security update 950183, you will see the following behavior change:
 • Documents that are saved in certain formats no longer contain the version number of Office.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938807แฟ้ม office ที่บันทึกไว้ในรูปแบบที่แน่นอนไม่ประกอบด้วยหมายเลขรุ่นของ Office หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Word 2003

If you install an update to Word 2003, you will see the following behavior change:
 • กระบวนการFast Savessetting in Word has been removed.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  938808Error message when you try to install an Access 2003 add-in for all users by using the Add-In Manager on a Windows Vista-based computer: "There was an error adding to the registry"

ข้อมูลอ้างอิง

For more information, visit the following Microsoft Security Central Web site:
http://www.microsoft.com/security/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923618คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951646 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
Keywords: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB951646 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951646

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com