คำอธิบายของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Windows SharePoint บริการ 3.0: 15 กรกฎาคม 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951695 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายในโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 ที่ 15 กรกฎาคม 2008 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับการปรับปรุง และ เกี่ยวกับปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง

บทนำ

ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
953749Issues that are fixed in Windows SharePoint Services 3.0 by the Windows SharePoint Services 3.0 Infrastructure Update

Known issues while/after you install the update

 • The Microsoft GroupBoard Workspace 2007 add-in template for Windows SharePoint Services 3.0 may cause the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard to fail during a build-to-build upgrade.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  941678The SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard does not finish successfully on a computer that also has GroupBoard Workspace 2007 installed
 • After attaching a Content Database to a farm where the WSS and MOSS updates have been installed, you may receive the following error message
  Could not find stored procedure 'dbo.proc_GetDatabaseInformation'
  คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้
 • After patching, if you visit the Content Deployment Paths and Jobs page in Central Admin, you may not see any paths or jobs listed. It will seem as if they have been deleted. However, they have not. To work around this problem, click one of the column headers to sort the items. Then, they will all appear again.
 • After you install this update, the “Email a Post” link for a blog site does not open an e-mail message as expected. To resolve this issue, install the hotfix package that is described in Microsoft Knowledge Base article 953484.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  953484Description of the Windows SharePoint Services 3.0 hotfix package: May 5, 2008
 • If you install SharePoint Server 2007 Infrastructure Update Release, custom solutions may fail if they call the SharePoint object model while impersonation is suspended.

  If you use Windows authentication, and your code calls the SharePoint object model from an IIS worker process, the request must impersonate the calling user’s identity. Windows SharePoint Services configures ASP.NET to impersonate the calling user automatically. However, your code may work unexpectedly or fail if you suspend impersonation. For example, your code may work unexpectedly or fail if you call the RevertToSelf function of the Windows API or if you call the System.Security.Principal.WindowsIdentity. Impersonate method and pass IntPtr.Zero as the value of the user token parameter. Even if your code does not explicitly revert to self, it might be called by ASP.NET after it reverts to self. This happens when you implement a virtual path provider or IHttpHandlerFactory.GetHandler. If your code does not impersonate the calling user, it might not function correctly.

Known issues discovered after release of this update

Installing the Infrastructure Update in a SharePoint farm that uses Alternate Access Mapping with a reverse proxy or a network load balancer, such as in an extranet deployment, may cause some public URLs to become unresponsive.

Microsoft is aware of this issue and is developing a solution. Before installing the Infrastructure Update, customers who use this configuration should use a test environment to verify that public URLs remain accessible after the update is installed.

Installing the Windows SharePoint Services Infrastructure Update that contains the fix for e-mail-triggered workflows was determined not to resolve this problem for document libraries. The fix does correct the e-mail-triggered workflows behavior in generic lists. Microsoft is aware of this issue and is developing a solution.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

To obtain the 32-bit version of the Windows SharePoint Services infrastructure update together with installation instructions and deployment strategies, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=256CE3C3-6A42-4953-8E1B-E0BF27FD465B
To obtain the 64-bit version of the Windows SharePoint Services infrastructure update together with installation instructions and deployment strategies, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3A74E566-CB4A-4DB9-851C-E3FBBE5E6D6E

ข้อกำหนดเบื้องต้น

We strongly recommend that you install Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (SP1) before you install this update.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949582How to obtain the latest service pack for Windows SharePoint Services 3.0

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรีเพื่อใช้การปรับปรุงนี้

How to determine whether this update is installed

รุ่นสากลหมายเลขของการปรับปรุงนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
32-bit update package file information
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Atl80.dll8.0.50727.762114,6886-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Atl80.dll8.0.50727.76296,2566-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Dbghelp.dll6.6.7.51,030,14420 07 Feb20:14x86
Dwdcw20.dll12.0.6300.5000441,8646-ธ.ค.-0717:41x86
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,8246-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,9606-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,0566-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265,5366-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,3446-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,4406-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,4406-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,4406-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,1526-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,1526-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,1206-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,6326-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,8566-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6318.5000472,1043-Jun-0814:37ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6318.5000271,4003-Jun-0814:37x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6317.5000627,78423 08 พฤษภาคม00:25x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6318.50009,352,2323-Jun-0814:37ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6318.50009,352,2323-Jun-0814:37x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6300.5000463,91213-ธ.ค.-0720:55x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6300.5000132,13613-ธ.ค.-0720:55ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6318.50001,438,2563-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6309.5000193,63225 08 มีนาคม14:07ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll12.0.6300.50002,081,83213-ธ.ค.-0720:55x86
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6300.5000197,70413-ธ.ค.-0720:55x86
Msscntrs.dll12.0.6300.500091,65613-ธ.ค.-0720:56ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6318.5000282,6563-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6318.5000159,3043-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6318.5000695,8083-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6318.50002,066,9443-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,2326-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,8646-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,6886-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dllไม่สามารถใช้งานได้126,4883-Jun-0813:57ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dllไม่สามารถใช้งานได้202,7843-Jun-0813:57ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6314.50001,078,85629-Apr-0814:05x86
Oisimg.dll12.0.6300.500026,15213-ธ.ค.-0720:55x86
Onetnative.dll12.0.6300.5000356,9206-ธ.ค.-0713:43x86
Onetutil.dll12.0.6318.50001,983,5283-Jun-0813:51x86
Owssvr.dll12.0.6318.50003,017,2563-Jun-0814:37ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6318.500057,8883-Jun-0814:37ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6318.5000107,5203-Jun-0814:37x86
Psconfig.exe12.0.6300.5000578,66413-ธ.ค.-0720:55x86
Psconfigui.exe12.0.6300.5000824,42413-ธ.ค.-0720:55x86
Query.dll12.0.6300.500084,48013-ธ.ค.-0720:56ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6309.5000442,40827 08 มีนาคม12:21x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,2803-Jun-0814:37x86
Sigsearchdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,2803-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้11,2723-Jun-0814:37x86
Spwriter.exe12.0.6300.500037,92813-ธ.ค.-0720:55ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6318.5000529,4883-Jun-0814:37x86
Stsmmc.dll12.0.6300.500099,89613-ธ.ค.-0720:55x86
Stssoap.dll12.0.6318.5000312,3603-Jun-0814:37x86
Stswel.dll12.0.6318.50001,931,3043-Jun-0814:37x86
Tquery.dll12.0.6318.50002,341,3763-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Wrapinst.exe12.0.6300.500054,31213-ธ.ค.-0720:55x86
Wssadmin.exe12.0.6318.500018,5203-Jun-0814:37ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6309.50006,786,58427 08 มีนาคม12:21x86
Wsstracing.exe12.0.6300.500048,68013-ธ.ค.-0720:55x86
Xmlfilter.dllไม่สามารถใช้งานได้105,4963-Jun-0813:57ไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลแฟ้มแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Atl80.dll8.0.50727.762113,1526-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Dbghelp.dll6.6.7.51,319,93620 07 Feb20:14x64
Dwdcw20.dll12.0.6300.50001,092,6166-ธ.ค.-0713:48x64
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,3206-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,2806-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,7926-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,2726-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,1046-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,7126-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,7366-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,2246-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,9126-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,4006-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,7366-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80.dll8.0.50727.76265,5366-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264,0006-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6318.5000472,1043-Jun-0814:19ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6318.5000271,4003-Jun-0814:19x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6317.5000627,78423 08 พฤษภาคม00:13x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6318.50009,352,2323-Jun-0814:19ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6318.50009,352,2323-Jun-0814:19x86
Microsoft.sharepoint.intl.dll12.0.6300.5000463,91213-ธ.ค.-0720:30x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6300.5000132,13613-ธ.ค.-0720:30ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6318.50001,539,1203-Jun-0814:45ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll12.0.6309.5000193,63225 08 มีนาคม13:59ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll12.0.6300.50002,081,83213-ธ.ค.-0720:30x86
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6300.5000197,70413-ธ.ค.-0720:30x86
Msscntrs.dll12.0.6300.5000438,28013-ธ.ค.-0720:48ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6318.5000797,7283-Jun-0814:45ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6318.5000575,0483-Jun-0814:45ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6318.50001,939,4563-Jun-0814:45ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6318.50004,764,1603-Jun-0814:45ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,0966-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,3766-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,6726-ธ.ค.-0709:22ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dllไม่สามารถใช้งานได้231,4483-Jun-0813:56ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dllไม่สามารถใช้งานได้392,2243-Jun-0813:56ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6314.50001,670,72829-Apr-0813:49x64
Oisimg.dll12.0.6300.500037,92813-ธ.ค.-0720:30x64
Onetnative.dll12.0.6300.5000954,9366-ธ.ค.-0713:41x64
Onetutil.dll12.0.6318.50003,388,4563-Jun-0816:08x64
Owssvr.dll12.0.6318.50005,147,1763-Jun-0814:19ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6318.500092,7043-Jun-0814:19ไม่สามารถใช้งานได้
Prescan.exe12.0.6318.5000107,5203-Jun-0814:19x86
Psconfig.exe12.0.6300.5000578,66413-ธ.ค.-0720:30x86
Psconfigui.exe12.0.6300.5000824,42413-ธ.ค.-0720:30x86
Query.dll12.0.6300.5000223,23213-ธ.ค.-0720:48ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6309.5000442,40827 08 มีนาคม12:21x86
Sigconfigdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,2803-Jun-0814:37x86
Sigsearchdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,2803-Jun-0814:53ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้11,2723-Jun-0814:37x86
Spwriter.exe12.0.6300.500059,43213-ธ.ค.-0720:30ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6318.5000529,4883-Jun-0814:19x86
Stsmmc.dll12.0.6300.5000163,89613-ธ.ค.-0720:30x64
Stssoap.dll12.0.6318.5000312,3603-Jun-0814:19x86
Stswel.dll12.0.6318.50003,317,8003-Jun-0814:19x64
Tquery.dll12.0.6318.50004,754,9443-Jun-0814:45ไม่สามารถใช้งานได้
Wrapinst.exe12.0.6300.500054,31213-ธ.ค.-0720:30x86
Wssadmin.exe12.0.6318.500018,5203-Jun-0814:19ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6309.50006,786,58427 08 มีนาคม12:21x86
Wsstracing.exe12.0.6300.500087,59213-ธ.ค.-0720:30x64
Xmlfilter.dllไม่สามารถใช้งานได้207,3843-Jun-0813:57ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp สำหรับผู้ดูแล

การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer (.msp) แฟ้มเต็ม แฟ้ม.msp มีรวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้ม.msp ต่อไปนี้จะมีการแจกจ่ายในการปรับปรุงนี้
แฟ้ม.msp ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงรุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts x none.mspไม่สามารถใช้งานได้23,742,46414 2008 ก.ค.06:01ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้ม.msp ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts x none.mspไม่สามารถใช้งานได้26,935,80819 2008 Jun17:13ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951695 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter atdownload kbqfe kbmt KB951695 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951695

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com