บริการ WebClient หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามที่จะแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยังโฟลเดอร์ WebDAV ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951851 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
 • คุณพยายามที่จะแมปไดรฟ์เครือข่ายไปเว็บแจกจ่ายสร้างและการกำหนดรุ่น (WebDAV) โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ประมาณ 30 วินาทีหลังจากที่คุณพยายามที่จะแมปไดรฟ์เครือข่าย:
ข้อผิดพลาดของระบบ 1726
ในการเรียกกระบวนการระยะไกลล้มเหลว
นอกจากนี้ บริการ WebClient และบริการอื่น ๆ ที่โฮสต์ โดยกระบวนการ Svchost.exe เดียวกันหยุดการตอบสนอง

เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจรายงานนี้สิ้นสุดการบริการที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ

เหตุการณ์ที่ 1

ชนิด: ข้อผิดพลาด
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
เหตุการณ์: 7034
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภท: ไม่มี
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
บริการ WebClient จบการทำงานอย่างไม่คาดคิด คุณได้ดำเนินการนี้ 1 ครั้ง

เหตุการณ์ 2

ชนิด: ข้อผิดพลาด
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
เหตุการณ์: 7031
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภท: ไม่มี
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
เซอร์วิส Windows Time จบการทำงานอย่างไม่คาดคิด คุณได้ดำเนินการนี้ 1 ครั้ง การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะถูกนำมาในมิลลิวินาที 60000: เริ่มนับใหม่ในบริการ

เหตุการณ์ 3

ชนิด: ข้อผิดพลาด
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
เหตุการณ์: 7034
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภท: ไม่มี
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
บริการตัวช่วย NetBIOS TCP/IP จบการทำงานอย่างไม่คาดคิด คุณได้ดำเนินการนี้ 1 ครั้ง

เหตุการณ์ที่ 4

ชนิด: ข้อผิดพลาด
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
เหตุการณ์: 7031
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
ประเภท: ไม่มี
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
หยุดบริการบริการค้นหาอัตโนมัติพร็อกซี่ WinHTTP เว็บโดยไม่คาดคิด คุณได้ดำเนินการนี้ 1 ครั้ง การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะถูกนำมาในมิลลิวินาที 0: เริ่มนับใหม่ในบริการ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการ WebClient ปัญหาเมื่อคุณทำการประมวลผลตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Webclnt.dll5.2.3790.314473,72822 2008 พฤษภาคม20:17x86
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Webclnt.dll5.2.3790.429974,24022 2008 พฤษภาคม20:03x86
windows Server 2003 Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Webclnt.dll5.2.3790.3144232,96022 2008 พฤษภาคม18:03IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wwebclnt.dll5.2.3790.314473,72822 2008 พฤษภาคม18:03x86SP1WOW
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Webclnt.dll5.2.3790.4299232,96022 2008 พฤษภาคม18:06IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wwebclnt.dll5.2.3790.429974,24022 2008 พฤษภาคม18:06x86SP2WOW
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Webclnt.dll5.2.3790.3144109,56822 2008 พฤษภาคม18:03x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wwebclnt.dll5.2.3790.314473,72822 2008 พฤษภาคม18:03x86SP1WOW
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Webclnt.dll5.2.3790.4299110,08022 2008 พฤษภาคม18:09x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wwebclnt.dll5.2.3790.429974,24022 2008 พฤษภาคม18:09x86SP2WOW
windows XP x 64 Edition มี Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Webclnt.dll5.2.3790.3144109,56822 2008 พฤษภาคม18:03x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wwebclnt.dll5.2.3790.314473,72822 2008 พฤษภาคม18:03x86SP1WOW
windows XP x 64 Edition มี Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Webclnt.dll5.2.3790.4299110,08022 2008 พฤษภาคม18:09x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wwebclnt.dll5.2.3790.429974,24022 2008 พฤษภาคม18:09x86SP2WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณรันการใช้สุทธิคำสั่งพร้อมกับเส้นทาง WebDAV เรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) ถูกส่งไปยังบริการ WebClient บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการ WebClient ขัดข้องในขณะที่กำลังประมวลผลการตอบรับที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ WebDAV นอกจากนี้ใช้สุทธิคำสั่งไม่ได้เกิดผลจนกว่า RPC เรียกใช้ครั้งไม่เพียงพอ โดยค่าเริ่มต้น มันใช้เวลา 30 วินาทีสำหรับการเรียก RPC การหมดเวลา

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องมีความช่วยเหลือทางเทคนิคกับกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อกับ Windows รุ่น x64 เช่นใน Windows Server 2003 x รุ่น 64 แยกต่างหาก ติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951851 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbwinserv2003postsp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB951851 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951851

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com