การติดตั้ง.NET Framework 2.0 SP1 ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่มี.NET Framework 2.0 ติดตั้ง และนั่นคือการรัน Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951950 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้อาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การล้างข้อมูลบนตัวติดตั้ง Windows (MSICUU2.exe) ถ้าคุณได้ถูกนำไปยังบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การล้างข้อมูลบนตัวติดตั้ง Windows โปรดติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ หรือดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Installer:

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งสำหรับ.NET Framework 2.0 และที่กำลังเรียกใช้ Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000, .NET Framework 2.0 SP1 ติดตั้งล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Installer ต้องโหลดการแคชฐานข้อมูลการติดตั้งและการปรับปรุงทั้งหมดเมื่อ Windows Installer ทำการติดตั้งใด ๆ การบำรุงรักษา เช่น uninstallations ถ้าแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเหล่านั้นไม่มีอยู่ในแคช Windows Installer, Windows Installer พยายามค้นหาโปรแกรมปรับปรุงจากไดเรกทอรีต้นทางที่ก่อนหน้านี้

.NET Framework 2.0 SP1 ได้ปรับรุ่นหลักที่ uninstalls .NET Framework 2.0 รุ่นก่อนหน้า ถ้าตัวติดตั้ง Windows ไม่พบแพคเกจการปรับรุ่นก่อนหน้านี้ติดตั้งปรุงในระหว่างการดำเนินการถอนการติดตั้ง การติดตั้งล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด

หากเกิดการย้อนกลับที่ไม่สมบูรณ์ นี้ล้มเหลวในการติดตั้งอาจทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework ล้มเหลวด้วย

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุสองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

แคชตัวติดตั้ง Windows ไม่พบแฟ้มที่จำเป็น

แค Windows Installer ที่สำคัญ สำหรับการซ่อมแซม การปรับปรุง และ สำหรับการถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น คุณควรไม่ลบ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแคช ถ้าคุณเปลี่ยนเนื้อหาของแคช คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับแหล่งข้อมูลเมื่อคุณพยายามปรับปรุง หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Installer การซ่อมแซม

ในบางครั้งแฟ้มโปรแกรมแก้ไขการติดตั้ง Windows (.msp) ที่ Windows Installer expects เพื่อค้นหาในแคชอาจไม่มีอยู่ ต่อไปนี้คือ สาเหตุที่พบโดยทั่วไปสองสาเหตุแฟ้ม.msp อาจหายไป:
 • คุณเรียกใช้เครื่องมือที่ค้นหา และลบแฟ้มขนาดใหญ่ หรือใช้ไม่บ่อยแฟ้มบนดิสก์ของคุณ
 • เจ้าของการเปลี่ยนไดเรกทอรี %windir%\Installer จากระบบ หรือ จากผู้ดูแลระบบ
หากปัญหานี้เกิดขึ้น คุณเห็นในบันทึกของตัวติดตั้ง Windows สำหรับการติดตั้ง failing ต่อไปนี้:

ของ MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:843: ไม่พบโปรแกรมปรับปรุงในเครื่อง 'C:\WINDOWS\Installer\a4784a.msp' ได้ กำลังค้นหาได้ที่เป็นแหล่งที่มา ของ MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:843: แหล่งข้อมูลโปรแกรมแก้ไขที่มีการแก้ปัญหา

คุณสามารถใช้เครื่อง Microsoft .NET Framework 2.0 ลงทะเบียนแก้ไขมือการแก้ปัญหานี้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง.NET Framework 2.0 SP1 เครื่องมือการแก้ปัญหานี้ โดยการลบลงโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงทะเบียนทั้งหมดที่จะใช้การปรับปรุงนี้เพื่อให้การติดตั้งการบำรุงรักษาไม่พยายามโหลดแฟ้ม.msp เฉพาะ

นอกจากนี้คุณสามารถลองแก้ไขปัญหานี้ โดย rebuilding แคโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถโดยทั่วไปหาหมายเลขของฐานความรู้ สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน หรือการปรับปรุงในบรรทัดที่ "แหล่งโปรแกรมแก้ไข Resolving การทำตามดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

ของ MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:859: SOURCEMGMT: แหล่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากการชุดงานไม่หายไป/ได้ด้วย
ของ MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:859: หมายเหตุ: 1:1706 2:-2147483647 3: NDP20 KB917283 X86.msp

เมื่อต้องการแก้ไขการแคชตัวติดตั้ง Windows ตัวอย่างนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://support.microsoft.com/kb/917283
  หมายเหตุ:คุณสามารถแทนหมายเลขบทความฐานความรู้ใน URL ที่ มีหมายเลขบทความฐานความรู้ของโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงที่คุณต้องการแก้ไขในแคชตัวติดตั้ง Windows
 2. ดาวน์โหลดการปรับปรุง
 3. แยกแฟ้ม.msp ที่อยู่ภายในโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุง โดยใช้ การ/xสวิตช์บรรทัดคำสั่งหรือ/extractสวิตช์บรรทัดคำสั่ง
 4. คัดลอกแฟ้ม.msp แยกไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้มหายไป ในตัวอย่างนี้ ตำแหน่งนั้นเป็น windir%\Installer\a4784a.msp %

การลงทะเบียนโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการลงทะเบียนการปรับปรุงที่เสียหาย

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Installer การลงทะเบียนโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการลงทะเบียนการปรับปรุงอาจเสีย ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการรีจิสทรีของบริษัทอื่นอรรถประโยชน์ตัวล้างข้อมูลที่ลบคีย์รีจิสทรีบางอย่าง คีย์เหล่านี้รวมถึงแป้นที่กำลัง meant สำหรับใช้ภายในโดยโปรแกรมติดตั้ง Windows ในกรณีนี้ "โปรแกรมแก้ไข Resolving แหล่ง" ข้อความในล็อกการอ่านเป็นดังนี้:

ของ MSI (s) (CC:5 C) [03:02:56:181: ไม่พบโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะ '' ได้ กำลังค้นหาได้ที่เป็นแหล่งที่มา
ของ MSI (s) (CC:5 C) [03:02:56:181: แหล่งข้อมูลโปรแกรมแก้ไขที่มีการแก้ปัญหา

หมายเหตุ:ตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงมีขาดหายไปในแฟ้มบันทึกข้อความได้เนื่องจากของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ขาดหายไป หรือ upate ข้อมูลการลงทะเบียน In this case, a hotfix or an update is still registered to a product. However, location information for the hotfix or update is missing. Although the file may exist, Windows Installer does not know the path of the file that Windows Installer needs in order to load.

You can use the Microsoft .NET Framework 2.0 Registration Correction Tool to resolve this issue when it occurs when you install the .NET Framework 2.0 SP1. The tool fixes this issue by deleting all hotfix or update registration that is specific to this service pack so that maintenance installations do not try to load the hotfix or the update package.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

If you cannot successfully install the .NET Framework 2.0 SP1 and find the "Resolving Patch source" text in the installation log file as described in the “Cause” section, you can download the Microsoft .NET Framework 2.0 Registration Correction Tool to resolve this issue.

Microsoft .NET Framework 2.0 Registration Correction Tool

The Microsoft .NET Framework 2.0 Registration Correction Tool resolves both of the issues that the “Cause” section describes.

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Microsoft .NET Framework 2.0 Registration Correction Tool package now.

The Microsoft Download Center has one version of the tool for each processor architecture that the .NET Framework 2.0 supports (x86, x64, and IA-64). Most customers run a 32-bit version of the operating system. Therefore, these customers need to download and to install the x86 version of the tool.

Administrators may also use this utility in scripts by passing either the/qcommand-line switch or the/ เงียบสวิตช์บรรทัดคำสั่ง In this way, you can run the application in silent mode without using a user interface and without using block scripts.

The tool writes a running log under the %TEMP%\dd_clwireg.txt folder. You can view this log for more information about what the tool is doing.

หมายเหตุ
 • The Microsoft .NET Framework 2.0 Registration Correction Tool is not designed to be used with any version of the .NET Framework other than the .NET Framework 2.0.
 • You must be an administrator to run this utility.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

How to prevent the issues that this article describes

Make sure that you do not remove files that are located directly in the %WINDIR%\Installer directory. Additionally, make sure that disk space reclamation utilities that free up space by deleting large files or rarely used files do not remove the files under this directory.

The Windows Installer CleanUp Utility uses the Msizap.exe file. This utility is included with the Windows Software Development Kit (SDK). The utility can delete some files or all files in the Installer cache. However, you should only use this tool as a last resort. Make sure that you carefully read all information and warnings about the utility before you use the utility. It is always best to uninstall a product, a hotfix, or an update by using Windows Installer through one of the following:
 • The Add or Remove Programs utility in Windows 2000, in Windows XP, or in Windows Server 2003
 • The Software Explorer in Windows Vista or in newer versions of the Windows operating system
 • The Msiexec.exe file on the command line (if the product does not provide its own uninstaller)
หมายเหตุ:This article does not describe any issue that affects the .NET Framework 2.0 on Vista and on later operating systems.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about the Windows Installer CleanUp Utility, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
290301คำอธิบายของโปรแกรมอรรถประโยชน์ Windows Installer CleanUp Utility
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951950 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbpubtypekc atdownload kbprb kbmt KB951950 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951950

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com