ปัญหาที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์จัดการที่กำลังเรียกใช้ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1 เมื่อมีการติดตั้งชุดจัดการค่าที่แน่นอน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951979 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์การจัดการที่มี Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์นี้จัดการยังมีบางชุดการจัดการที่ติดตั้ง ในสถานการณ์สมมตินี้ ปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น

ปัญหา 1

เซิร์ฟเวอร์การจัดการที่ไม่สามารถรวบรวมการCSDVersionคุณสมบัติจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: โมดูลบริการสุขภาพ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 31876
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
ไม่มีข้อมูลสำหรับพารามิเตอร์ '$ Data/Property[@Name='CSDVersion']$' การคืนค่ารายการข้อมูล
ซึ่งมักจะระบุว่า การสอบถามไม่ถูกต้อง

ปัญหา 2

เซิร์ฟเวอร์การจัดการที่ไม่สามารถรวบรวมคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 2000 Service Pack 4 นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: โมดูลบริการสุขภาพ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 10409
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
ระบุวัตถุแบบสอบถามที่ล้มเหลว: HRESULT 'SELECT รุ่น คำอธิบาย BuildNumber, CSDVersion, ServicePackMajorVersion, ServicePackMinorVersion, SerialNumber, WindowsDirectory InstallDate, SystemDrive TotalVisibleMemorySize จาก Win32_OperatingSystem': รายละเอียด 0x80041017: แบบสอบถามไม่ถูกต้องที่กระแสงานหนึ่ง หรือมากกว่าได้รับผลกระทบ โดยนี้ กระแสงานที่ชื่อ: ชื่ออินสแตนซ์ Microsoft.SystemCenter.DiscoverWindowsOSProperties:InstanceNameหมายเลขอินสแตนซ์: {หมายเลขอินสแตนซ์} กลุ่มการจัดการ:GroupName

ปัญหา 3

กระบวนการHandleCountThresholdจอภาพของบริษัทตัวแทนไม่เริ่มบริการ HealthService บนตัวแทนของ Microsoft Exchange Server แม้กระทั่งเวลานี้HandleCountThresholdเกินค่าแล้ว นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: สคริปต์บริการสุขภาพ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 6026
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
RestartHealthService.js: เริ่มบริการสุขภาพใหม่ การตรวจสอบโฮสต์เกินเพดาน Process\Private ไบต์

ปัญหา 4

ตรวจสอบเหตุการณ์ของชุดเก็บรวบรวมบริการ (ACS) ไม่มีการรวบรวมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ตัวจัดการการดำเนินการที่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดขณะทำการดำเนินงานของฐานข้อมูล รหัสข้อผิดพลาดถูก { 0 }

ปัญหา 5

คำเตือนที่ไม่ถูกต้องถูกยกกำลังสำหรับโมดูแหล่งที่มาของข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีการให้บริการบางอย่างในระบบถูกปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตัวจัดการการดำเนินการที่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โมดูลประสิทธิภาพไม่สามารถค้นหาตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน

ปัญหา 6

การค้นหาคลัสเตอร์ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน เป็นสายอักขระย่อยของชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่จริง

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขนี้จะอยู่ภายในตัวจัดการ 2007 Microsoft การดำเนินงานศูนย์ระบบปรับปรุง Service Pack 1 เมื่อต้องการดูรายการของการตัดสินค้าจากคลังจะแก้ไขและวิธีการขอรับการยกเลิกสะสม โปรดดูบทความนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
971541คำอธิบายของการดำเนินงาน System Center Manager 2007 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB951979-X86-X64-ENU.msi จากแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือ ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
 2. เรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB951979-X86-X64-ENU.msi
 3. ค้นหาโฟลเดอร์โปรแกรมอรรถประโยชน์ของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ที่มีเส้นทางต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\System Utility\Q951979 โปรแกรมแก้ไขด่วน 2007 ศูนย์
 4. นำเข้าวิสแพ็คจัดการต่อไปนี้จากโฟลเดอร์โปรแกรมอรรถประโยชน์ของโปรแกรมแก้ไขด่วน:
  • Microsoft.SystemCenter.2007.mp (รุ่น 6.0.6278.19)
  • Microsoft.SystemCenter.ACS.Internal.mp (รุ่น 6.0.6278.19)
  • Microsoft.SystemCenter.Internal.mp (รุ่น 6.0.6278.19)
  • Microsoft.Mom.BackwardCompatibility.mp (รุ่น 6.0.6278.19)
  หมายเหตุ:คุณต้องนำเข้าแฟ้มการ pack managment ที่ปรับปรุง โดยใช้การจัดการชุด Import Wizard ในคอนโซลการจัดการการดำเนินงาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SP1 ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007 Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.systemcenter.2007.mp6.0.6278.19274,43221 2008 พฤษภาคม09:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.systemcenter.acs.internal.mp6.0.6278.1932,76821 2008 พฤษภาคม09:49ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.systemcenter.internal.mp6.0.6278.1961,44021 2008 พฤษภาคม09:49ไม่สามารถใช้งานได้
System.mom.backwardcompatibility.library.mp6.0.6278.1953,24821 2008 พฤษภาคม09:49ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
971410รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951979 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB951979 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951979

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com