วิธีการตั้งค่าการเริ่มระบบแบบไดนามิกพาร์ติชันที่มิเรอร์ใน GUID พาร์ติชันตาราง (GPT) ดิสก์ใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951985 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งค่าสำหรับการเริ่มระบบแบบไดนามิกพาร์ติชันที่มิเรอร์ใน GUID พาร์ติชันตาราง (GPT) ดิสก์ใน Windows Server 2008 ซึ่งแตกต่างจากมิแบบมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR) เรอร์บน Windows รุ่น 32 บิต ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม เพื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มการทำงานของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบที่มิเรอร์ในดิสก์ GPT นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการกู้คืนหลังจากความล้มเหลวของดิสก์หลัก

คุณต้องมีประโยชน์ Diskpart.exe อยู่แล้วภายใน และโปรแกรมอรรถประโยชน์ Bcdedit.exe สร้างมิเรอร์บูตไดรฟ์ข้อมูลบนดิสก์ GPT ใน Windows Server 2008 คุณสามารถใช้ทำคอนโซลการจัดการดิสก์บางเหล่านี้ใช้งาน แต่สำหรับงานอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ diskpart.exe ในตัว

สำหรับความสอดคล้องกัน และความง่ายในการใช้ บทความนี้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ diskpart.exe ในขั้นตอนในบทความนี้ สำหรับความช่วยเหลือในคำสั่ง Diskpart.exe เริ่ม Diskmgmt.msc แล้วจึง เปิดหัวข้อวิธีใช้ในการวิธีใช้เมนู ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในขั้นตอนในบทความนี้ใช้ตัวอย่างแท้จริง

ขั้นตอนในบทความนี้แสดงผลลัพธ์ที่คาดว่า แต่ละคำสั่งส่งคืน ในขั้นตอนเหล่านี้ ดิสก์ 0 คือ ระบบหลักและไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบ และดิสก์ 1 รองไดรฟ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

จัดเตรียมไดรฟ์รองสำหรับมิเรอร์

ก่อนที่คุณเซ็ตอัพการมิเรอร์วอลุ่มสำหรับบูต เราขอแนะนำว่า คุณมีดิสก์ GPT อื่นในคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยพาร์ติชันของอินเทอร์เฟซเฟิร์มแวร์ Extensible (EFI) พาร์ติชัน EFI ประกอบด้วยแฟ้มระบบที่ใช้ในการเริ่มระบบปฏิบัติการ ดิสก์ต้องมีพาร์ติชัน EFI เริ่มการทำงาน หากไดรฟ์หลักของระบบ (ดิสก์ 0) ล้มเหลว คุณสามารถใช้พาร์ติชัน EFI บนไดรฟ์รอง (ดิสก์ที่ 1) เริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการ ส่วนนี้อธิบายวิธี การสร้าง และจัดเตรียมพาร์ติใหม่ EFI และ Microsoft สำรอง (MSR) ชันบนไดรฟ์ที่รอง คุณสามารถใช้เฉพาะอรรถประโยชน์ Diskpart.exe เพื่อสร้างพาร์ติ EFI และ MSR ชันที่จำเป็น คุณไม่สามารถใช้คอนโซลการจัดการดิสก์ เพื่อสร้าง หรือ เพื่อสะท้อนถึงพาร์ติชัน EFI หรือ MSR

ก่อนที่คุณเริ่มต้นขั้นตอนต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีดิสก์พื้นฐานอื่นที่มีเนื้อที่ว่างที่มากกว่า หรือเท่ากับกำลังการผลิตของพาร์ติชันระบบและเริ่มระบบของดิสก์หลัก ที่ไม่ ถ้าคุณได้แปลงไดรฟ์อะไหล่ดิสก์แบบไดนามิก แปลงกลับดังกล่าวกลับไปยังไดรฟ์พื้นฐานก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ diskpart.exe

  หมายเหตุ:ซึ่งเริ่มต้นคอนโซล diskpart หลังจากที่คอนโซล ถูกเตรียมใช้งานdiskpart >จะปรากฏขึ้น คอนโซล diskpart อยู่ในขณะนี้พร้อมแล้วสำหรับคำสั่งสำหรับการป้อนค่า
 2. เลือกดิสก์ที่คุณต้องการให้เป็นไดรฟ์รอง และการแปลงไดรฟ์ไปที่ GPT ในตัวอย่างนี้ ดิสก์ 1 ถูกใช้สำหรับมิเรอร์ (รอง) ไดรฟ์

  หมายเหตุ:ดิสก์ที่คุณเลือกต้องไม่ประกอบด้วยพาร์ติชันข้อมูลใด ๆ นอกจากนี้ ดิสก์ต้องเป็นดิสก์แบบพื้นฐาน raw ที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่า หรือเท่ากับความจุของดิสก์ระบบหลัก ที่ไม่

  หมายเหตุ:ต่อไปนี้เป็นคำสั่งที่คุณพิมพ์ที่พร้อมท์รับคำสั่งที่ใช้งาน คำสั่งการจัดรูปแบบในตัวหนา และข้อคิดเห็น เกี่ยวกับคำสั่ง หรือ เกี่ยวกับเนื้อหาของการแสดงผลหน้าจอจัดรูปแบบข้อความล้วน
  1. diskpart >Select disk 1
   Disk 1 is now the selected disk. 
  2. diskpart >Convert GPT
   Diskpart successfully converted the selected disk to GPT format.
  3. diskpart >List partition
   Partition ### Type       Size   Offset
   
   ------------- ---------------- ------- -------
   Partition 1  Reserved     128 MB  17 KB
   
   หมายเหตุ:If you notice that more than one partition is displayed, you have selected the wrong drive, or you did not start with a raw drive. Correct this before you continue, or data loss may occur.
 3. Select partition 1 on disk 1, and then delete it. You must use the override command to delete the Microsoft Reserved (MSR) partition. You will re-create a new MSR partition after you create the required EFI partition.
  1. diskpart >Select partition 1
   Partition 1 is now the selected partition. 
  2. diskpart >Delete partition override
   Diskpart successfully deleted the selected partition.
 4. Select disk 0, and then list the partitions that are on disk 0. With the output of theรายการcommand, create new EFI and MSR partitions on disk 1 that are the same sizes as the EFI and MSR partitions on disk 0.
  1. diskpart >Select disk 0
   Disk 0 is now the selected disk.
  2. diskpart >List partition
   Partition ### Type       Size   Offset
   ------------- ---------------- ------- -------
   Partition 1  System       200 MB 1024 KB <- EFI PARTITION
   Partition 2  Reserved      128 MB  201 MB <- MSR PARTITION
   Partition 3  Primary       50 GB  329 MB
   
  3. diskpart >select disk 1
   Disk 1 is now the selected disk. 
  4. diskpart >create partition efi size=200
   Diskpart succeeded in creating the specified partition.
  5. diskpart >create partition msr size=128
   Diskpart succeeded in creating the specified partition
  6. diskpart >list partition
   Partition ### Type       Size   Offset
   ------------- ---------------- ------- -------
   Partition 1  System       200 MB 1024 KB
   *Partition 2  Reserved      128 MB  201 MB

Convert the primary and secondary drives to dynamic disks

Before you can create a mirror, both the primary (source) drive (disk 0) and the secondary (destination) drive (disk 1) must be converted to dynamic disks. After you convert both disks to dynamic disks, you can create the mirror. You can use the Disk Management console or the Diskpart.exe utility to convert both the primary drive and the secondary drive to dynamic disks.

When you use the Diskpart.exe utility, select the drive that you want to convert to a dynamic disk, and then convert the drive to a dynamic disk. You must follow this step on both the secondary and primary GPT drives. To convert both the primary and secondary drives to dynamic disks, follow these steps:
 1. diskpart >Select disk 1
  Disk 1 is now the selected disk
 2. diskpart >Convert dynamic
  Diskpart successfully converted the selected disk to Dynamic format. 
 3. diskpart >Select disk 0
  Disk 0 is now the selected disk 
 4. diskpart >Convert dynamic
  DiskPart successfully converted the selected disk to dynamic format.
 5. diskpart >exit
  Leaving Diskpart...

Establish a mirror from the boot volume to the secondary drive

After you convert both the primary drive (disk 0) and secondary drive (disk 1) to dynamic disks, you can establish a mirror from the boot volume to the secondary drive. To do this, you can use either the Disk management console or the Diskpart.exe utility. To do this by using the Diskpart.exe utility, follow these steps.
 1. At the DISKPART> prompt, select the boot volume (C:), and then mirror the volume to the secondary drive (disk 1).
  1. diskpart >Select volume C
   Volume 1 is the selected volume. 
  2. diskpart >add disk=1
   Diskpart succeeded in adding a mirror to the volume.
 2. Wait for the volume synchronization to complete, and then exit Diskpart.exe. You can check the progress of the synchronization in the Diskmgmt.msc console.

Format the EFI partition

You must now copy the BCD store and the contents of the EFI partition from the primary drive (disk 0) to the secondary drive (disk 1).

หมายเหตุ:You must follow these steps when the BCD store is modified on either drive.

Use the Diskpart.exe utility to select the EFI partition on the secondary drive, and then assign a letter to the EFI partition so that it can be formatted. In the following example, the drive letter "S" is assigned to the EFI partition on the secondary drive. You can use any available drive letter for this step.
 1. diskpart >Select disk 1
  Disk 1 is now the selected disk.
 2. diskpart >Select partition 1
  Partition 1 is now the selected partition.
 3. diskpart >Assign letter=S
  DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
 4. Use Diskpart to format the "S" partition to use the FAT32 file system. The system cannot start from an EFI partition unless it is formatted to use the FAT32 file system. เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้และกด ENTER::
  diskpart >format fs=FAT32 quick
 5. Select the EFI partition on the primary drive (disk 0), and then assign a drive letter to that EFI partition. In this example, the drive letter "P" is assigned to the primary EFI partition on disk 0. You can use any available drive letter for this step.
  1. diskpart >Select disk 0
   Disk 0 is now the selected disk.
  2. diskpart >Select partition 1
   Partition 1 is now the selected partition.
  3. diskpart >Assign letter=P
   DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
 6. Exit Diskpart.

Use Bcdedit.exe to configure boot entries for the mirrored disk

ใช้แบบBCDeditcommand to view the current Windows boot entries. During the "add disk" operation to create the mirror, the Volume Disk Service (VDS) created a secondary entry in the Windows Server 2008 boot configuration, also known as the BCD store, for the Windows Boot Loader on disk 1. To view the current Windows boot entries, follow these steps:
 1. Open a command prompt.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:P:, and then press ENTER to change to drive P.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:cd EFI\Microsoft\Boot, and then press ENTER to change to the Boot folder.
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:bcdedit /enumแล้ว กด ENTER Then, you see output that resembles the following:
  Windows Boot Manager
  --------------------
  identifier       {bootmgr}
  device         partition=P:
  path          \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
  description       Windows Boot Manager
  locale         en-US
  inherit         {globalsettings}
  default         {current}
  displayorder      {current}
              {1ba28ce6-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  toolsdisplayorder    {memdiag}
  timeout         30
  
  Windows Boot Loader
  -------------------
  identifier       {current}
  device         partition=C:
  path          \Windows\system32\winload.efi
  description       Microsoft Windows Server 2008
  locale         en-US
  inherit         {bootloadersettings}
  osdevice        partition=C:
  systemroot       \Windows
  resumeobject      {b158d5f9-d91f-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  nx           OptOut
  
  Windows Boot Loader
  -------------------
  identifier       {1ba28ce6-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  device         partition=C:
  path          \Windows\system32\winload.efi
  description       Microsoft Windows Server 2008 - secondary plex
  locale         en-US
  inherit         {bootloadersettings}
  osdevice        partition=C:
  systemroot       \Windows
  resumeobject      {b158d5f9-d91f-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  nx           OptOut
  
  The Windows Boot Loader with the description, "Microsoft Windows Server 2008 - secondary plex," was created by VDS during the "add disk" operation. The Windows Boot Loader entry "Partition=C:" represents the volume C that is mirrored, and this entry references the copy of Winload.efi file on disk 1 that will start Windows Server 2008 from disk 1.
Next, create a copy of the current Windows Boot Manager so that it can be used from the EFI firmware startup menu to make Windows Server 2008 start from either disk 0 or disk 1. กระบวนการbcdedit /copyคัดคำสั่งลอกรายการ Windows Boot Manager ปัจจุบันไปยังรายการ Windows Boot Manager ใหม่ที่มีคำอธิบาย "Windows Boot Manager Cloned" กระบวนการbcdedit /setคำสั่งที่ใช้ GUID ของ Boot Manager ใหม่ของ Windows และการตั้งค่าคำสั่งพาร์ติชันของอุปกรณ์การอ้างอิงสำเนาของแฟ้ม Bootmgr.efi ที่อยู่บนพาร์ติชัน "% S" บนดิสก์ 1 ตัวอย่างของ GUID มีต่อไปนี้:
fd221f0a-5b5d-484a-99fe-deb4b3f90c32
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีใช้นี้bcdeditคำสั่ง
 1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:/d /copy {bootmgr } bcdedit "Windows Boot Manager Cloned"แล้ว กด ENTER แสดงผลลัพธ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  The entry was successfully copied to {GUID}.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:bcdedit / {การตั้งค่าguid} พาร์ติชันของอุปกรณ์ = s:แล้ว กด ENTER ในคำสั่งนี้ แทนguidด้วย GUID ในผลลัพธ์จากคำสั่งก่อนหน้านี้ แสดงผลลัพธ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  The operation completed successfully.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:/enum bcdedit ทั้งหมดแล้ว กด ENTER เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน จากนั้น คุณเห็นผลลัพธ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  Firmware Boot Manager
  ---------------------
  identifier       {fwbootmgr}
  displayorder      {bootmgr}
              {1ba28ce0-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28ce1-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28cdf-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28cde-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28ce2-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28ce3-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28ce5-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28ce4-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
              {1ba28ce8-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  timeout         2
  
  Windows Boot Manager
  --------------------
  identifier       {1ba28ce8-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  device         partition=S:
  path          \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
  description       Windows Boot Manager Cloned
  locale         en-US
  inherit         {globalsettings}
  default         {current}
  displayorder      {current}
              {1ba28ce6-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  toolsdisplayorder    {memdiag}
  timeout         30
  
  Windows Boot Manager
  --------------------
  identifier       {bootmgr}
  device         partition=P:
  path          \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
  description       Windows Boot Manager
  locale         en-US
  inherit         {globalsettings}
  default         {current}
  displayorder      {current}
              {1ba28ce6-d91e-11dc-bc7e-e72bb3afd58e}
  toolsdisplayorder    {memdiag}
  timeout         30
  
 4. ออกจากหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

แจ้งให้ทราบว่า GUID ที่สุดท้ายในเฟิร์มแวร์ Boot Manager แสดงใบสั่งมี GUID ที่เหมือนกันเป็นตัวจัดการเริ่มระบบ Windows รองบนพาร์ติชัน "% S" ซึ่งหมายความว่า ที่ตัวจัดการการการเริ่มระบบ Windows ใหม่ที่มีคำอธิบาย "Windows Boot Manager Cloned" จะซิงโครไนส์ใน NVRAM ที่ใช้เฟิร์มแวร์เมื่อเฟิร์มแวร์ EFI แสดงเมนูการเริ่มต้นของเฟิร์มแวร์ มีอยู่ในขณะนี้รายการ NVRAM สองสำหรับ Windows Boot Manager หนึ่งบนพาร์ติชัน "P" และอื่น ๆ บนพาร์ติชัน "% S" เฟิร์มแวร์ EFI แสดงรายการเหล่านี้ในเมนูเริ่มต้นระบบแบบ EFI

การคัดลอกพาร์ติชัน EFI และเก็บ BCD ลงในไดรฟ์ที่สอง

การส่งออกพาร์ติชัน EFI และเก็บ BCD ลงในไดรฟ์ที่สอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ส่งออกเก็บ BCD เพื่อ EFI พาร์ติชันบนดิสก์ 0 ซึ่งช่วยให้คุณคัดลอกเก็บ BCD จากดิสก์ 0 เพื่อดิสก์ 1 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิดหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:bcdedit /export P:\EFI\Microsoft\Boot\BCD2แล้ว กด ENTER เพื่อส่งออกเก็บ BCD ไปยังแฟ้มที่ชื่อ "BCD2" แสดงผลลัพธ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
   The operation completed successfully.
 2. ใช้แบบRobocopyคำสั่งที่จะคัดลอกแฟ้มระบบ "P ” (ติ EFI ชันในไดรฟ์หลัก) เพื่อ “ S ” (ติ EFI ชันในไดรฟ์ที่รอง) คุณต้องทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ไดรฟ์รองสามารถเริ่มระบบหากดิสก์ 0 ล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องใช้ตัวอักษรไดรฟ์ที่ถูกต้องถ้าคุณใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกันสำหรับพาร์ติชัน EFI ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์robocopy p:\ s:\ /e /r:0ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
 3. เปลี่ยนชื่อเก็บ BCD บนดิสก์ 1 เพื่อให้ตรงกับชื่อของเก็บบนดิสก์ 0 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์เปลี่ยนชื่อ S:\EFI\Microsoft\Boot\BCD2 BCDที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
 4. ลบเก็บ BCD ซ้ำบนดิสก์ 0 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์P:\EFI\Microsoft\Boot\BCD2 delที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
 5. เอาอักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันทั้งสอง EFI ขั้นตอนนี้จะไม่ใส่ก็ได้เนื่องจากตัวอักษรไดรฟ์ไม่ re-assigned หลังจากที่เริ่มต้นระบบ เมื่อต้องการเอาอักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันทั้งสอง EFI ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:diskpart.exeแล้ว กด ENTER
  2. เมื่อ DISKPART > แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์เลือกไดรฟ์ข้อมูล P
   Volume 1 is the selected volume. 
   
   
  3. เมื่อ DISKPART > แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์เอาออก
   Diskpart successfully removed the drive letter or mount point.
  4. ทำซ้ำขั้นตอน 5b และ 5 c สำหรับพาร์ติชัน "% S"

ทดสอบไดรฟ์รอง โดยการใช้รายการบัญชีการเริ่มระบบของ Windows Server 2008 ใหม่

หลังจากที่คุณได้รับการปรับปรุงการกำหนดค่า BCD ทดสอบรายการการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบสามารถเริ่มการทำงาน โดยใช้ไดรฟ์รองหากดิสก์ 0 ล้มเหลว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ปิด และเริ่มระบบใหม่
 2. On the startup menu, select the startup entry in EFI that is named "Windows Boot Manager Cloned." This option lets you restart to the Windows Boot Manager on the EFI partition of the secondary drive. Then, select "Microsoft Windows Server 2008 - secondary plex" to start Windows Server 2008 from the secondary drive.
  หมายเหตุ:In an MUI environment, the secondary plex entry in the Windows Boot Manager may be displayed as "Microsoft Windows Server 2008 - ????? ?????". คุณสามารถใช้ได้bcdedit /set {guid} description "คำอธิบาย:"command to give the secondary plex entry a more meaningful name. For example, you can use the following command:
  bcdedit /set {7e4632e7-0b4d-11dd-813b-bcbfbfe8b578} description "Microsoft Windows Server 2008 - Secondary Plex"
  After you complete this step to give the secondary plex entry a more meaningful name, make sure that you copy the BCD store to the secondary drive by using the steps that are described in the "Copy the EFI partition and the BCD store to the second drive" section.

Reestablish the primary boot drive mirror

If there is a failure of the primary drive (disk 0), you must start the computer in the secondary drive (disk 1), and then re-create the mirror to return the boot volume to a fault-tolerant state. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. Replace the failed dynamic disk 0 by using the directions that are provided by your hardware vendor. Make sure that the disk has no partition information. กระบวนการdiskpart cleancommand can be used to destroy any existing partition information on the disk.

  หมายเหตุ
  • Be careful when you run thediskpart cleancommand because it will destroy the partition table on the selected disk, and it will make the contents of the disk inaccessible.
  • Throughout this section, the former primary disk will continue to be known as disk 0, and the former secondary disk will continue to be known as disk 1. However, after you follow these steps, disk 1 will be the new primary disk, and disk 0 will be the new secondary disk.
 2. เลือกWindows Boot Manager Clonedto start the computer by using the EFI partition on the secondary drive. When the Boot Manager appears, selectMicrosoft Windows Server 2008 - secondary plex.
 3. If you running a pre-R2 version of Windows Server 2008, install the hotfix that is described in the following Microsoft Knowledge Base article, and restart the computer when you are prompted.
  970686You cannot restore mirroring for the boot partition on some GPT disks in Windows Server 2008 if you follow the instructions in Knowledge Base article 951985
  หมายเหตุ:This fix is included in Windows Server 2008 R2. Therefore, you do not have to install it on computers that are running Windows Server 2008 R2. When you restart the computer after you installing this hotfix, select “Windows Boot Manager Cloned” and “Microsoft Windows Server 2008 – secondary plex” to start the system.
 4. Import the BCD store located on the EFI partition on disk 1. This sets the BCD store on disk 1 as the active system store, and lets it be modified. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. Start DiskPart.
  2. Run the following commands to select the EFI partition on disk 1, and to assign to it drive letter "S."
   diskpart >select disk 1
   diskpart >select partition 1
   diskpart >assign letter=s
  3. Exit DiskPart.
  4. Run the commandbcdedit /import S:\EFI\Microsoft\Boot\BCD /cleanto import the store from the EFI partition on disk 1.
 5. You have to break the broken mirror. However, you must first determine which is the correct disk on which to run thediskpart breakคำสั่ง After you do this, select the mirror volume (Volume #), and then view the details to determine from which missing disk (m#) you have to break the mirror. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. Start DiskPart.
  2. Select the mirror volume, typically volume C (the boot volume):
   diskpart >select volume c
  3. Use the detail volume or list disk command to determine the identifier for the missing disk, typically m0:
   diskpart >detail volume
  4. Break the mirror by specifying the identifier for the missing disk that you obtained in step 5c (for example, m0):
   diskpart >break disk=m0 nokeep
  5. List the volumes to make sure that the mirror is gone and that the volume is now listed as a simple volume:
   diskpart >list volume
  6. Delete the missing disk (m0):
   diskpart >select disk m0
   diskpart >delete disk
  7. Exit DiskPart.
 6. Remove all stale entries from the BCD store to return the system to a known clean state. Also, rename the entries to accurately reflect the current state of the system. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. Run the commandbcdedit /enum all /vเมื่อต้องการระบุ GUID ของรายการใน NVRAM ที่มีคำอธิบาย " Windows Boot Manager " และมีพารามิเตอร์อุปกรณ์ของไม่รู้จักหรืออุปกรณ์พารามิเตอร์ที่ขาดหายไป หลังจากที่คุณได้ระบุ GUID สำหรับรายการนี้ ใช้คำสั่งพาร์ติชันที่อุปกรณ์ /set {GUID } bcdedit = s:เมื่อต้องการชี้รายการไปยังดิสก์ 1
  2. ใช้ได้จากนั้นbcdedit /enum /v ทั้งหมดคำสั่งเพื่อระบุ GUID ของรายการ "Windows Boot Manager Cloned" ใน NVRAM หลังจากที่คุณระบุ GUID สำหรับรายการนี้ ใช้คำสั่ง/delete bcdedit {GUID }เมื่อต้องการลบรายการเก่าสำหรับดิสก์ที่ 1 จาก NVRAM
  3. ในการแสดงผลสำหรับการbcdedit /enum /v ทั้งหมดคำสั่ง ค้นหาชื่อ "Windows ดำเนินการต่อแอพพลิเคชัน" ที่มีพารามิเตอร์อุปกรณ์ของรายการไม่รู้จักหรืออุปกรณ์พารามิเตอร์ที่ขาดหายไป ลบรายการนี้โดยใช้การ/delete bcdedit {GUID }คำสั่ง
  4. ในการbcdedit /enum /v ทั้งหมดแสดงผล look สำหรับรายการที่มีคำอธิบาย "Windows ดำเนินการต่อแอพพลิเคชัน - เพลกซ์สำรอง ใช้คำสั่งคำอธิบายของ /set {GUID } bcdedit "Windows ดำเนินการต่อโปรแกรมประยุกต์"คำสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อรายการแสดงให้เห็นถึงว่า เป็นตอนนี้รายการโปรแกรมประยุกต์การดำเนินการต่อของ Windows สำหรับเพล็กซ์มิเรอร์หลัก
  5. ในการแสดงผลสำหรับการbcdedit /enum /v ทั้งหมดคำสั่ง ลักษณะสำหรับรายการที่มีคำอธิบาย "Windows Server 2008" และที่ มีพารามิเตอร์อุปกรณ์ไม่รู้จักหรืออุปกรณ์พารามิเตอร์ที่ขาดหายไป ลบรายการนี้โดยใช้การ/delete bcdedit {GUID }คำสั่ง
  6. ในการbcdedit /enum /v ทั้งหมดผลผลิต ค้นหารายการที่มีคำอธิบาย "Windows Server 2008 - เพลกซ์สำรอง ใช้คำสั่งคำอธิบายของ /set {GUID } bcdedit "Windows Server 2008"การเปลี่ยนชื่อรายการแสดงให้เห็นถึงว่า เป็นตอนนี้รายการตัวจัดการการเริ่มระบบสำหรับเพล็กซ์มิเรอร์หลัก
  7. ค้นหารายการ BCD ที่มีคำอธิบาย "วิเคราะห์หน่วยความจำ Windows" ใช้คำสั่งพาร์ติชันที่อุปกรณ์ /set {GUID } bcdedit = s:เมื่อต้องการเลือกรายการ tester หน่วยความจำที่อยู่บนดิสก์ 1
  8. เรียกใช้คำสั่งbcdedit /enum /v ทั้งหมดเมื่อต้องการตรวจสอบรายการ NVRAM และ BCD
  9. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เลือก " Windows Boot Manager " และ "Windows Server 2008" เพื่อเริ่มการทำงานในดิสก์ 1
 7. แปลงดิสก์ที่เพิ่มใหม่เป็นรูปแบบ GPT และสร้างโครงสร้างพาร์ติชัน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่ม DiskPart
  2. แปลงดิสก์ 0 เป็นรูปแบบ GPT:
   diskpart >เลือกดิสก์ 0
   diskpart >แปลง GPT
  3. ลบพาร์ติชันบนดิสก์ 0 ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:
   diskpart >พาร์ติชันของรายการ
   diskpart >เลือกพาร์ติชัน 1
   diskpart >ลบการแทนพาร์ติชัน
  4. บันทึกโครงร่างพาร์ติชันสำหรับดิสก์ 1 เพื่อทำสำเนาเค้าโครงบนดิสก์ 0:
   diskpart >เลือกดิสก์ที่ 1
   diskpart >พาร์ติชันของรายการ
  5. การทำสำเนาเค้าโครงของดิสก์ 1 บนดิสก์ 0 ในการคำนวณขนาดของพาร์ติชัน MSR สำหรับขั้นตอนนี้ เพิ่มเข้าด้วยกันขนาดของพาร์ติชัน MSR "สำรอง" และพาร์ติชัน "แบบไดนามิกสำรอง" ที่แสดงอยู่ใน DiskPart สำหรับดิสก์ 1 พาร์ติตัวอย่างเช่น ถ้าพาร์ติชัน MSR เมกะไบต์ 127 บนดิสก์ 1 และถ้าพาร์ติชัน "แบบไดนามิกสำรอง" 1 เมกะไบต์บนดิสก์ 1 จากนั้นสร้าง แบบ 128 เมกะไบต์ MSR ชันบนดิสก์ 0 โดยทั่วไป พาร์ติชัน EFI ควรเป็น 200 MB และพาร์ติชัน MSR ควร 128 เมกะไบต์ เมื่อต้องการทำสำเนาเค้าโครงของดิสก์ 1 เรียกใช้คำสั่งเหล่านี้:
   diskpart >เลือกดิสก์ 0
   diskpart >สร้างพาร์ติชัน efi ขนาด = 200
   diskpart >สร้างพาร์ติชัน msr ขนาด = 128
  6. รายการพาร์ติชันที่อยู่ในระบบการตรวจสอบดิสก์นั้น 0 ประกอบด้วยการ EFI และพาร์ติชัน MSR:
   diskpart >พาร์ติชันของรายการ
 8. แปลงดิสก์ทั้งสองเป็นไดนามิกดิสก์ในกรณีนี้ไม่มีดิสก์แบบไดนามิก:
  diskpart >เลือกดิสก์ 0
  diskpart >แปลงไดนามิก
  diskpart >เลือกดิสก์ที่ 1
  diskpart >แปลงไดนามิก
 9. เพิ่มดิสก์ใหม่ 0 มิเรอร์ของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มต้นระบบ:
  diskpart >เลือกไดรฟ์ข้อมูล c
  diskpart >เพิ่มดิสก์ = 0
 10. ในขณะที่เกิด resynchronization มิเรอร์ จัดเตรียม EFI พาร์ติชันบนดิสก์ 0:
  1. diskpart >เลือกดิสก์ 0
   diskpart >เลือกพาร์ติชัน 1
   diskpart >การจัดรูปแบบ fs =ด่วน fat32
  2. DiskPart จบการทำงาน
 11. รอจนกว่า resynchronization มิเรอร์สิ้นสุดลง คุณสามารถใช้ Disk Management เพื่อตรวจสอบในกระบวนการ resynchronization
 12. ถ้า EFI พาร์ติชันบนดิสก์ 0 ไม่ได้กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ “ P ”, และ ถ้า EFI พาร์ติชันบนดิสก์ 1 ไม่ได้กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ของ “ S ”, กำหนดอักษรไดรฟ์ที่เหมาะสมกับ EFI พาร์ติชันบนดิสก์ 0 และ 1 ของดิสก์:
  1. เริ่ม Diskpart
  2. diskpart >เลือกดิสก์ 0
   diskpart >เลือกพาร์ติชัน 1
   diskpart >กำหนดอักษรระบุ = p
   diskpart >เลือกดิสก์ที่ 1
   diskpart >เลือกพาร์ติชัน 1
   diskpart >กำหนดอักษรระบุ = s
  3. DiskPart จบการทำงาน
 13. ลอกแบบเริ่มต้นระบบจัดการรายการใน NVRAM สำหรับดิสก์ที่ 1:
  1. ลอกแบบโดยการเริ่มระบบตัวจัดการรายการใช้นั้น/d /copy {bootmgr } bcdedit "Windows Boot Manager Cloned"คำสั่ง บันทึก GUID สำหรับรายการใหม่ที่ได้ถูกกำหนดในการแสดงผลสำหรับคำสั่งนี้
  2. การตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ในรายการให้ชี้ไปที่ EFI พาร์ติชันบนดิสก์ 0 โดยใช้ clonedพาร์ติชันที่อุปกรณ์ /set {GUID } bcdedit = p:คำสั่ง Use the GUID from the output of thebcdedit /copyคำสั่ง
  3. Run the commandbcdedit /enum all /vto verify the changes.
 14. Copy the contents of the EFI partition on disk 1 to the EFI partition on disk 0 so that you can boot from disk 0:
  1. Export the active BCD store by using the commandbcdedit /export S:\EFI\Microsoft\Boot\BCD2
  2. Copy the EFI partition from disk 1 to disk 0 by using the commandrobocopy s:\ p:\ /e /r:0
  3. Rename the copied BCD store on disk 0 to BCD by using the commandrename P:\EFI\Microsoft\Boot\BCD2 BCD.
  4. Delete the duplicate exported BCD store on disk 1 by using the commanddel S:\EFI\Microsoft\Boot\BCD2
 15. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
  1. Remove the drive letters that you assigned in DiskPart:

   diskpart >select volume p
   diskpart >เอาออก
   diskpart >select volume s
   diskpart >เอาออก
  2. Restart the computer to verify that you can boot from either disk 0 or disk 1.
หมายเหตุ:By default, the boot entries will point to disk 1. If you boot from disk 0, and If you have to modify the BCD store when you start in disk 0, you first have to import the store:
 1. Start DiskPart.
 2. Select the EFI partition on disk 0, and assign to it the drive letter "P":
  diskpart >select disk 0
  diskpart >select partition 1
  diskpart >assign letter=p
 3. Exit DiskPart.
 4. Run the commandbcdedit /import P:\EFI\Microsoft\Boot\BCD /cleanto import the store from the EFI partition on disk 0.

  หมายเหตุ:You should always boot from the BCD entry that corresponds to the NVRAM entry that you selected when you started the computer. For example, if you selected the “Windows Boot Manager” (primary disk) NVRAM entry, you may have to select the “Windows Server 2008” (primary disk) BCD entry for the system to start correctly. If you selected the “Windows Boot Manager Cloned” (secondary disk) NVRAM entry, you should select the “Microsoft Windows Server 2008 – secondary plex” (secondary disk) BCD entry.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951985 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB951985 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951985

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com