บริการ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์หยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล์หลังจากรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952019 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณใช้การบริการของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์กระบวนการข้อความอีเมล หลังจากช่วงเวลาเฉพาะ บริการหยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล หลังจากรอบระยะเวลา เริ่มต้นบริการไปยังอีกการข้อความอีเมล์สำหรับกระบวนการเดียวกัน จากนั้น

หมายเหตุ:ค่าของรอบระยะเวลาเฉพาะจะเหมือนกับConfigUpdatePeriodค่าที่กำหนดไว้ใน Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml แฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าการConfigUpdatePeriodค่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง บริการหยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล์หลังหนึ่งชั่วโมง แล้ว หลังชั่วโมงอื่น การบริการเริ่มต้นการประมวลผลอีเมลข้อความอีกครั้ง

การแก้ไข

ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949256การปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
887283Microsoft CRM โซลูชัน Business โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์และโปรแกรมปรับปรุงแพ็คเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952019 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbmbsemail kbautohotfix kbfix kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbqfe kbHotfixServer kbmt KB952019 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952019

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com