ข้อผิดพลาด 0x80070103 ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update เว็บไซต์การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952032 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือ Microsoft เว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงล่าสุดสำหรับโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ การปรับปรุงแล้ว คุณคลิกติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อความ:
ข้อผิดพลาด 0x80070103

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • Windows Update หรือ Microsoft Update พยายามจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมเป็นครั้งที่สองสำหรับชิ้นเพิ่มเติม ฮาร์ดแวร์เหมือนกันเช่นการ์ดเชื่อมต่อแบบกราฟิก
  • Windows Update หรือ Microsoft การปรับปรุงพยายามปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ที่ unsuitable รุ่นของโปรแกรมควบคุมนั้น

การแก้ไข

สำหรับโปรแกรมควบคุมล่าสุดพร้อมใช้งาน ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ ปัญหานี้สามารถถูกละเว้นได้อย่างปลอดภัยถ้านี้ใช้กับโปรแกรมควบคุม อย่างไรก็ตาม โปรแกรมควบคุมที่อาจมีเสนออีกครั้ง โดยการปรับปรุงของ Windows ในอนาคต เมื่อต้องซ่อนการปรับปรุงเพื่อที่จะไม่เสนออีก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003

Windows Vista, Windows Server 2008, and Windows 7

Windows 8

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Update และ Microsoft Update อาจพยายามที่จะติดตั้ง โปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ซ้ำกันได้เนื่องจากตรวจพบการ์ดแสดงผลที่แตกต่างกันสองใน คอมพิวเตอร์ แม้ว่าการ์ดแสดงผลที่ใช้การ์ดแสดงผลเดียวกัน ใน กรณีนี้ หนึ่งสำเนาของโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณได้รับ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952032 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Update
  • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbdriver kbwindowsupdate kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB952032 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952032

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com