คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของบริษัทอื่นสำหรับการข้ามสถาปัตยกรรมที่สนับสนุน ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952065 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงบน 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ด้วย Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของบริษัทอื่นสำหรับการข้ามสถาปัตยกรรมที่สนับสนุน ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับการพร้อมท์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคอมโพเนนต์ของพิมพ์ Windows หาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของบริษัทอื่น ข้อความบ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่กำลังติดตั้งจะไม่เสร็จสมบูรณ์ และการที่ ต้องมีเพิ่มโปรแกรมควบคุมที่ขาดหายไป

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมโพเนนต์ขาดหายไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows และไม่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของบริษัทอื่น คอมโพเนนต์เหล่านี้หายไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ใช้สถาปัตยกรรมอื่น คอมโพเนนต์เหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานในระบบปฏิบัติการปัจจุบัน พวกเขาต้องได้รับจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่กำลังเรียกใช้สถาปัตยกรรมเกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ถ้าโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

 1. บนตัวคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ แต่ที่กำลังเรียกใช้สถาปัตยกรรมรุ่นอื่น ๆ ของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่ม Windows Explorer วางเส้นทางดังต่อไปนี้ในแถบอยู่ และกด ENTER:
   %windir%\system32\driverstore\
  2. คลิกขวา เก็บแฟ้มคลิก คุณสมบัติคลิก การใช้ร่วมกันแล้ว คลิก ใช้ร่วมกัน ปุ่ม
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่เสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามปกติ
  2. คลิกขวาเครื่องพิมพ์ใหม่ที่คุณต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมข้ามสถาปัตยกรรมใหม่ คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
  4. คลิก ขั้นสูง แท็บ จากนั้นคลิก โปรแกรมควบคุมใหม่.
  5. ในตัวเครื่องพิมพ์ไดรเวอร์ช่วยเพิ่ม คลิก ถัดไป.
  6. ตรวจสอบทั้งสอง architectures สำหรับโปรแกรมควบคุม เลือกโปรแกรมควบคุมจากนั้น โปรแกรมควบคุม รายการ คลิก ถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
  7. คุณได้รับกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้คุณชี้ไปที่แพคเกจโปรแกรมควบคุม คลิก เรียกดู เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งใช้ร่วมกันที่คุณสร้างในขั้นที่ 1b # และจากนั้น ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแพคเกจสำหรับผู้ผลิต

   หมายเหตุ ตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมควบคุมของกล่องขาเข้า prn**NNN.inf_HHHHHHที่ ** คือรหัสผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น ของ Canon ca และ Hewlett-Packard hp เพื่อยืนยันว่า คุณได้พบว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไข ค้นหาแฟ้ม INF ในไดเรกทอรี ค้นหาส่วน [ผู้ผลิต] แล้ว ค้นหาชื่อรุ่นที่ถูกต้องในส่วนของแบบจำลอง เมื่อคุณเลือกแพคเกจถูกต้อง ตกลง.
  8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม ntprint.inf ค้นหาใช้ร่วมกันที่คุณสร้างในขั้นที่ 1b คลิก ntprint.inf_HHHHHแล้ว คลิก ตกลง. ถ้ามีหลายสำเนา เลือกปุ่มที่ มีวันการปรับเปลี่ยนล่าสุด

วิธีที่ 2: ถ้าคุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุม

หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้จะคล้ายคลึงกับวิธีที่ 1 มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย
 1. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่มีการดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์แบบข้ามสถาปัตยกรรม
  1. เริ่ม Windows explorer วางเส้นทางดังต่อไปนี้ในแถบอยู่ และกด ENTER:
   %windir%\system32\driverstore\
  2. คลิกขวา เก็บแฟ้มคลิก คุณสมบัติคลิก การใช้ร่วมกันแล้ว คลิก ใช้ร่วมกัน ปุ่ม
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่เสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามปกติ
  2. คลิกขวาเครื่องพิมพ์ใหม่ที่คุณต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมข้ามสถาปัตยกรรมใหม่ คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
  4. คลิก ขั้นสูง แท็บ จากนั้นคลิก โปรแกรมควบคุมใหม่.
  5. ในตัวเครื่องพิมพ์ไดรเวอร์ช่วยเพิ่ม คลิก ถัดไป.
  6. ตรวจสอบทั้งสอง architectures สำหรับโปรแกรมควบคุม เลือกโปรแกรมควบคุมจากนั้น โปรแกรมควบคุม รายการ คลิก ถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
  7. คุณได้รับกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้คุณชี้ไปที่แพคเกจโปรแกรมควบคุม คลิก เรียกดู เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งใช้ร่วมกันที่คุณสร้างในขั้นที่ 1b # และจากนั้น เรียงลำดับตามวันปรับเปลี่ยน โดยทั่วไป โปรแกรมควบคุมนี้ควรมีโปรแกรมควบคุมที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด เลือกโปรแกรมควบคุมนั้น และคลิ ก ตกลง.

   เพื่อยืนยันว่า คุณได้พบว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไข ค้นหาแฟ้ม INF ในไดเรกทอรี ค้นหาส่วน [ผู้ผลิต] แล้ว ค้นหาชื่อรุ่นที่ถูกต้องในส่วนของแบบจำลอง เมื่อคุณเลือกแพคเกจถูกต้อง ตกลง.
  8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม ntprint.inf ค้นหาใช้ร่วมกันที่คุณสร้างในขั้นที่ 1b คลิก ntprint.inf_HHHHHแล้ว คลิก ตกลง. ถ้ามีหลายสำเนา เลือกปุ่มที่ มีวันการปรับเปลี่ยนล่าสุด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952065 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB952065 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952065

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com