יישום המשתמש בממשק ADO עלול לפעול באופן לא תקין, או שאובדן נתונים עלול להתרחש כאשר היישום מתחבר אל SQL Server ב- Windows Vista, ב- Windows XP או ב- Windows Server 2008

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 952287 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

עיין בתרחיש הבא:
 • יישום מתחבר לאחד המוצרים הבאים:
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2000
  • SQL Server Desktop Engine (מוכר גם בשם MSDE 2000)
 • היישום משתמש במשפט SET NOCOUNT ON עבור החיבור.
 • היישום משתמש בסמן בצד הלקוח של Microsoft ActiveX Data Objects (ADO)? כדי להוסיף שורה חדשה לתוך טבלה הכוללת עמודת זהות.
כאשר היישום מבצע שאילתה על ערך עמודת הזהות של השורה החדשה שנוספה, מוחזר הערך "0" באופן שגוי. כאשר ערך זה מוחזר, יישום המשתמש בממשק ActiveX Data Objects ?(ADO) עלול שלא לפעול כראוי, או שעלול להתרחש אובדן נתונים. האופן שבו היישום מטפל בתרחיש זה קובע אם יתרחשו בעיות בפעולת היישום או שיתרחש אובדן נתונים.

הערה בעיה זו מתרחשת רק אם היישום משתמש בסמן בצד לקוח. אם היישום משתמש בסמן בצד השרת, היישום אינו מושפע.

בעיה זו מתרחשת ברכיבי Microsoft Data Access Components (MDAC)? של מערכות ההפעלה הבאות של Windows:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)?
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)? עם תיקון חם 940569
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)?
 • Windows Server 2008

פתרון הבעיה

פרטי עדכון עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

מידע על העדכון

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Windows Vista ?(KB952287).?
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את העדכון עבור Windows Vista לחבילת מערכות מבוססות x64 ?(KB952287).
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Windows Server 2008 ?(KB952287).?
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את העדכון עבור Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itanium ?(KB952287) כעת.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Windows Server 2008 x64 Edition ?(KB952287).?

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, אחת ממערכות ההפעלה הבאות צריכה לפעול במחשב שלך:
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008

דרישה להפעלה מחדש

אינך חייב להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה מחליף את התיקון החם הבא:
951937 במחשב שבו פועלת מערכת Windows Vista,? Windows Server 2008 או Windows XP, מוחזר ערך שגוי כאשר יישום מבצע שאילתה על ערך עמודת הזהות של שורה חדשה שנוספה בגירסאות שונות של SQL Server 2005 ושל SQL Server 2000

מידע על קבצים

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת מידע על קבצים, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
Windows Vista SP1 או Windows Server 2008, גירסאות מבוססות x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_1_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,93930-Apr-200823:38Not applicable
Package_1_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,68730-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78130-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,52530-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78130-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,52530-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78130-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,52730-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,72130-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,46730-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,34830-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,36730-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,68230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,71330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,34630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,36530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42430-Apr-200823:38Not applicable
Update-bf.mumNot applicable2,94830-Apr-200823:38Not applicable
X86_2c48dfab1cc965a99d5e14330721a876_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_e5a6e4676ca2b1df.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_5ad64428f668d66940f5988bca49df14_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_9e4ce6eeac13fb32.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_a518e38c41efb837657a7f7f849210cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_bcbc210d58c11d35.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_b009e98a1b40d6799cc0d4f3d8c43d5b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_7e3639c73f94f61c.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_5fb7376b44d6ca52.manifestNot applicable15,30230-Apr-200805:59Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_6083b6385dc1f24b.manifestNot applicable14,99230-Apr-200805:46Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b5167d41eb560f.manifestNot applicable15,31130-Apr-200811:31Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_6242b4705b055b35.manifestNot applicable15,00130-Apr-200806:23Not applicable
Msadce.dll6.0.6000.16683454,65630-Apr-200805:29x86
Msadce.dll6.0.6000.20825454,65630-Apr-200805:19x86
Msadce.dll6.0.6001.18065454,65630-Apr-200805:36x86
Msadce.dll6.0.6001.22169454,65630-Apr-200805:25x86
Windows Vista SP1 או Windows Server 2008, גירסאות מבוססות x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_08ffd6b3a41d8cf12b995cdb1bc55ca8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_f00a28c0d4575f89.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_6554b12368d93c29d258fa068beeacb8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_53bf3c8256079855.manifestNot applicable74230-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_92b92fefaf63b29d3d9b111bf051aa19_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_47eb94d43361fbec.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_acc8bd2bb0a1a3f9574650e037394b79_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_b532e9f5687ecc30.manifestNot applicable74230-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_b21d6edfb06f6e5b428f8c0b17b77390_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_544379971d6872d3.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_f3767f37e6a469471e59a087a2a3c329_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_de20af5030e1a425.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_bbd5d2eefd343b88.manifestNot applicable14,98630-Apr-200806:16Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_bca251bc161f6381.manifestNot applicable14,67430-Apr-200806:10Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_bdd3b200fa48c745.manifestNot applicable14,99530-Apr-200810:38Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_be614ff41362cc6b.manifestNot applicable14,68330-Apr-200808:21Not applicable
Package_1_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,20130-Apr-200823:38Not applicable
Package_1_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,21530-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,04130-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,05130-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,04130-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,05130-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,04130-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,05330-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,73130-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,48130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,35630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,37530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,69230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,72330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41030-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42930-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42030-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43930-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,35430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,37330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43230-Apr-200823:38Not applicable
Update-bf.mumNot applicable2,97030-Apr-200823:38Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_5fb7376b44d6ca52.manifestNot applicable15,30230-Apr-200805:59Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_6083b6385dc1f24b.manifestNot applicable14,99230-Apr-200805:46Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b5167d41eb560f.manifestNot applicable15,31130-Apr-200811:31Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_6242b4705b055b35.manifestNot applicable15,00130-Apr-200806:23Not applicable
Msadce.dll6.0.6000.16683585,72830-Apr-200805:40x64
Msadce.dll6.0.6000.20825585,72830-Apr-200805:32x64
Msadce.dll6.0.6001.18065589,82430-Apr-200805:56x64
Msadce.dll6.0.6001.22169589,82430-Apr-200805:52x64
Msadce.dll6.0.6000.16683454,65630-Apr-200805:29x86
Msadce.dll6.0.6000.20825454,65630-Apr-200805:19x86
Msadce.dll6.0.6001.18065454,65630-Apr-200805:36x86
Msadce.dll6.0.6001.22169454,65630-Apr-200805:25x86
Windows Vista SP1 או Windows Server 2008, גירסאות מבוססות Itanium
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_5903d1b59947dbb3ddc96020a915c93a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_505b1c79846ce4d7.manifestNot applicable1,12230-Apr-200823:38Not applicable
Ia64_613f284755f6d1e72e381257345aff3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_d250aa7a25958358.manifestNot applicable1,12230-Apr-200823:38Not applicable
Ia64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b6ba7341e95f0b.manifestNot applicable14,97830-Apr-200809:04Not applicable
Ia64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_624458665b036431.manifestNot applicable14,66730-Apr-200810:29Not applicable
Package_1_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,03630-Apr-200823:38Not applicable
Package_1_for_kb952287~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,04430-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,03630-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,04430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40730-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41030-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42930-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43430-Apr-200823:38Not applicable
Update-bf.mumNot applicable1,88730-Apr-200823:38Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b5167d41eb560f.manifestNot applicable15,31130-Apr-200811:31Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_6242b4705b055b35.manifestNot applicable15,00130-Apr-200806:23Not applicable
Msadce.dll6.0.6001.180651,175,55230-Apr-200806:57IA-64
Msadce.dll6.0.6001.221691,175,55230-Apr-200805:36IA-64
Msadce.dll6.0.6001.18065454,65630-Apr-200805:36x86
Msadce.dll6.0.6001.22169454,65630-Apr-200805:25x86

מידע על העדכון עבור Windows XP

מידע על העדכון

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows XP ?(KB952287).

דרישות מקדימות

כדי להחיל עדכון זה, Windows XP SP2 או Windows XP SP3 חייבים להיות מותקנים במחשב שלך.

דרישה להפעלה מחדש

אינך חייב להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת תיקונים חמים

עדכון זה מחליף את התיקון החם הבא:
951937 במחשב שבו פועלת מערכת Windows Vista,? Windows Server 2008 או Windows XP, מוחזר ערך שגוי כאשר יישום מבצע שאילתה על ערך עמודת הזהות של שורה חדשה שנוספה בגירסאות שונות של SQL Server 2005 ושל SQL Server 2000

מידע על קבצים

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת מידע על קבצים, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
Windows XP SP2, גירסאות מבוססות x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msadce.dll2.81.1135.0331,77601-May-200814:30
Windows XP SP3, גירסאות מבוססות x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msadce.dll2.81.3002.0331,77601-May-200814:33

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

בעיה זו משפיעה עליך בעת שימוש ב-Retail Management System (RMS) Store Operations or Headquarters ב- Microsoft Dynamics במערכות הפעלה של Windows המושפעות ונתמכות. מומלץ להחיל תיקון חם זה כדי למנוע נתונים לא חוקיים או אובדן נתונים.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
940569 במחשב שבו מותקן Microsoft Data Access Components 2.8, יישום מקבל ערך שגוי עבור עמודת הזהות ממסד נתונים של SQL Server 2005 database (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 952287 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 3.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe KB952287

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com