การแก้ไข: คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม.application เมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ โดยใช้การปรับใช้ ClickOnce ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952324 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ โดยใช้การปรับใช้ ClickOnce ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • คุณตั้งค่าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
 • คุณตั้งค่าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายใน
 • ในแฟ้ม Machine.config ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณตั้งค่านี้ที่เปิดใช้งานแอตทริบิวต์ของคุณลักษณะ defaultproxy เป็นเท็จ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม.application นอกจากนี้ รายละเอียดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาดของการปรับใช้ ClickOnce:
ข้อมูลรุ่นของแพลตฟอร์ม
windows: 5.1.2600.131072 (Win32NT)
รันไทม์ภาษาทั่วไป: 2.0.50727.832
System.Deployment.dll: 2.0.50727.832 (QFE.050727 8300)
mscorwks.dll: 2.0.50727.832 (QFE.050727 8300)
dfdll.dll: 2.0.50727.42 (RTM.050727 4200)
dfshim.dll: 2.0.50727.42 (RTM.050727 4200)

แหล่งที่มา
การปรับใช้ url: http://DeployServerName: 8000 /YourClickOnceApplication.application

ข้อมูลสรุปของข้อผิดพลาด
ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของข้อผิดพลาด รายละเอียดของข้อผิดพลาดเหล่านี้จะแสดงรายการในภายหลังในแฟ้มบันทึก
* เปิดใช้งาน http://DeployServerName: 8000 /YourClickOnceApplication.application ให้ข้อยกเว้น ตรวจพบข้อความล้มเหลวดังต่อไปนี้:
+ การอ้างอิงวัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ

เก็บคอมโพเนนต์สรุปล้มเหลวของธุรกรรม
ตรวจพบข้อผิดพลาดไม่มีธุรกรรม
คำเตือน

ไม่มีคำเตือนระหว่างการดำเนินการนี้

สถานะความคืบหน้าของการดำเนินการ
* [1/11/2008 1:01:25 PM]: การเปิดใช้งานการ http://DeployServerName: 8000 /YourClickOnceApplication.application ได้เริ่มต้น

รายละเอียดข้อผิดพลาด
ตรวจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่างการดำเนินการนี้
* [1/11/2008 1:01:25 PM] System.NullReferenceException
-การอ้างอิงวัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ
-แหล่ง: System.Deployment
-กองซ้อนการสืบค้นกลับ:
เมื่อ System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
เมื่อ System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
เมื่อ System.Deployment.Application.FileDownloader.Download (SubscriptionState subState)
เมื่อ System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile (ทั่วไป Uri sourceUri สตริงการ targetPath, IDownloadNotification แจ้งเตือน DownloadOptions ตัวเลือก ServerInformation & serverInformation)
เมื่อ System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestDirectBypass (SubscriptionStore subStore ทั่วไป Uri sourceUri, TempFile & tempFile, SubscriptionState & subState, IDownloadNotification แจ้งเตือน DownloadOptions ตัวเลือก ServerInformation & serverInformation)
เมื่อ System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestBypass (SubscriptionStore subStore ทั่วไป Uri sourceUri, TempFile & tempFile, SubscriptionState & subState การแจ้งเตือน IDownloadNotification ตัวเลือก DownloadOptions)
เมื่อ System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation (ทั่วไป Uri activationUri, isShortcut บูลีน)
เมื่อ System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker (สถานะวัตถุ)

รายละเอียดของธุรกรรมการจัดเก็บส่วนประกอบ
ไม่มีข้อมูลธุรกรรมที่สามารถใช้ได้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Microsoft .NET Framework 2.0 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

หมายเหตุ:คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีใน.NET Framework 2.0 Service Pack 1 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
System.deployment.dll2.0.50727.1829933,888พฤษภาคม-02-200800:24x86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น
 1. พบรหัสต่อไปนี้ในแฟ้ม Machine.config
  <defaultProxy enabled="false" useDefaultCredentials="false">
  จากนั้น เปลี่ยนรหัสต่อไปนี้
  <defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="false">
  
  หมายเหตุ:แฟ้มนี้มักจะอยู่ในเส้นทางต่อไปนี้:
  %WINDOWS%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
หมายเหตุ:วิธีแก้ปัญหานี้ลดระดับความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
917952ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ที่คุณสร้างใน.NET Framework 2.0 ไว้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่มีการกำหนดค่า ให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์: "ต้องการตรวจสอบพร็อกซี"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952324 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB952324 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952324

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com