วิธีการบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาของฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952555 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ฐานข้อมูล Microsoft BizTalk Server และสุขภาพของฐานข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบการส่งข้อความเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เสร็จเรียบร้อยแล้ว บทความนี้อธิบายถึงสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อคุณทำงานกับฐานข้อมูลของ BizTalk Server ข้อควรพิจารณาเหล่านี้รวมต่อไปนี้:
 • คุณต้องปิดใช้งานนั้นสถิติเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติและสถิติเกี่ยวกับสร้างโดยอัตโนมัติตัวเลือก Microsoft SQL Server
 • คุณต้องตั้งค่าระดับสูงสุดของคุณสมบัติ Parallelism อย่างถูกต้อง
 • กำหนดว่าเมื่อคุณสามารถสร้างดัชนีของ BizTalk Server
 • ล็อก deadlocking หรือบล็อกอาจเกิดขึ้น
 • คุณอาจประสบปัญหากับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือตาราง
 • งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL biztalk
 • อินสแตนซ์ของบริการอาจถูกหยุดชั่วคราว
 • คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ sql server และเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
 • คุณควรทำตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการรักษาฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และวิธีการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลของ BizTalk Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

คุณต้องปิดใช้งานตัวเลือกสถิติเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติและสถิติที่สร้างโดยอัตโนมัติ

คุณต้องปิดใช้งานนั้นสถิติเกี่ยวกับสร้างโดยอัตโนมัติและสถิติเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติตัวเลือกในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb การตรวจสอบว่า การตั้งค่าเหล่านี้ถูกปิดใช้งาน ดำเนินกระบวนการจัดเก็บต่อไปนี้ใน SQL Server:
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto create statistics'
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto update statistics'
คุณควรตั้งค่าการตั้งค่า CurrentSetting ไป "ปิด ถ้ามีการตั้งค่าการตั้งค่านี้ไปที่ "ใน" ปิด โดยการดำเนินการขั้นตอนการจัดเก็บต่อไปนี้ใน SQL Server:
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto create statistics', 'off'
exec sp_dboption 'BizTalkMsgBoxDB', 'auto update statistics', 'off'
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
917845คุณพบบล็อก deadlock เงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ ของ sql server เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ใน BizTalk Server 2006 หรือ ใน BizTalk Server 2004
912262ตัวเลือกสถิติเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติในการสร้างตัวเลือกสถิติ และการตั้งค่า Parallelism ถูกปิดอยู่ในใน SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 ฐานข้อมูลกรณีที่โฮสต์ฐานข้อมูล BizTalk Server 2004 หรือ BizTalkMsgBoxDB 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

คุณต้องตั้งค่าระดับสูงสุดของ Parallelismคุณสมบัติอย่างถูกต้อง

บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server และจัดการโฮสต์สำหรับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb การตั้งค่าระดับสูงสุดของคุณสมบัติ run_value และ config_value Parallelism ค่าเป็น 1 เมื่อต้องการกำหนดระดับสูงสุดของการตั้งค่า Parallelism ดำเนินการต่อไปนี้จัดเก็บกระบวนงานสำหรับต้นแบบการฐานข้อมูลใน SQL Server:
exec sp_configure 'max degree of parallelism'
หากคุณสมบัติ run_value และ config_value จะไม่ได้ตั้งค่าเป็น 1 ดำเนินกระบวนงานที่เก็บไว้ดังต่อไปนี้ใน SQL Server:
exec sp_configure 'max degree of parallelism', '1'
reconfigure with override
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
899000การตั้งค่า Parallelism สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server เมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
917845คุณพบบล็อก deadlock เงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ ของ sql server เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ใน BizTalk Server 2006 หรือ ใน BizTalk Server 2004

กำหนดว่าเมื่อคุณสามารถสร้างดัชนีของ BizTalk Server

ดัชนีของ BizTalk Server ส่วนใหญ่จะ clustered (หมายเลขการจัดทำดัชนี: 1) ได้คุณสามารถใช้คำสั่ง SHOWCONTIG DBCC เพื่อแสดงการกระจายตัวของข้อมูลสำหรับตารางที่ BizTalk Server ได้

ดัชนีของ BizTalk Server ที่กำลังใช้ GUID ดังนั้น กระจายตัวโดยปกติจะเกิดขึ้น ถ้าค่าความหนาแน่นการสแกนที่ส่งคืน โดยคำสั่ง SHOWCONTIG DBCC 30 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า ดัชนี BizTalk Server สามารถถูก rebuilt ระหว่าง downtime

หลายตารางใน BizTalk Server ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ที่ใช้ DataType definitions การจัดทำดัชนีออนไลน์ไม่สามารถทำได้ในคอลัมน์เหล่านี้ ดังนั้น คุณจะไม่สร้างดัชนี BizTalk Server ในขณะที่ BizTalk Server ใช้ประมวลผลข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
917845คุณพบบล็อก deadlock เงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ ของ sql server เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ใน BizTalk Server 2006 หรือ ใน BizTalk Server 2004
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์งบ SHOWCONTIG DBCC แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966523.aspx

ล็อก deadlocking หรือบล็อกอาจเกิดขึ้น

โดยทั่วไป การล็อกและบล็อกเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server อย่างไรก็ตาม ล็อกหรือบล็อกเหล่านี้ไม่อยู่สำหรับเวลาที่ขยาย ดังนั้น บล็อก และ deadlocking ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
917845คุณพบบล็อก deadlock เงื่อนไข หรือปัญหาอื่น ๆ ของ sql server เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ใน BizTalk Server 2006 หรือ ใน BizTalk Server 2004

คุณอาจประสบปัญหากับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือตาราง

เราได้ดูได้ว่า เมื่อฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb มีขนาดใหญ่กว่ากิกะไบต์ 5 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ ideally, BizTalkMsgBoxDb ฐานข้อมูลจะไม่สามารถเก็บข้อมูลใด ๆ ฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ควรพิจารณาบัฟเฟอร์แบบจนกว่าการประมวลผล หรือย้ายไปยังฐานข้อมูล BizTalkDTADb ข้อมูล

สภาพแวดล้อมที่ใช้ SQL Server ที่มีประสิทธิภาพที่ back end และ orchestrations ที่รันเป็นเวลานานมาก อาจ BizTalkMsgBoxDb ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่ากิกะไบต์ที่ 5

สภาพแวดล้อมของระดับเสียงความละเอียดสูงที่ใช้ orchestrations รันเป็นเวลานานไม่ควรมี BizTalkMsgBoxDb ฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่ากิกะไบต์ 5 มาก

ฐานข้อมูล BizTalkDTADb ไม่มีการตั้งค่าขนาด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีลดประสิทธิภาพการทำงานแบบสอบถาม ฐานข้อมูลได้อาจมีขนาดใหญ่เกินไป โดยทั่วไป กิกะไบต์ 15 กิกะไบต์ 20 จะถือเป็นขนาดใหญ่เกินไป เมื่อคุณมีฐานข้อมูลของ BizTalk Server ที่มีขนาดใหญ่ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • ฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ยังคงมีอยู่เพื่อที่ขยาย อย่างไรก็ตาม แฟ้มบันทึกและขนาดของข้อมูลยังคงมีขนาดใหญ่
 • biztalk Server ใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติแม้แต่มีข้อความธรรมดากระแสสถานการณ์การประมวลผล
 • แบบสอบถามสุขภาพและการติดตามการกิจกรรม (HAT) ใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติ และอาจหมดเวลา
 • แฟ้มบันทึกของฐานข้อมูลไม่ถูกตัดทอน
 • งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk การทำงานช้าลงกว่าปกติ
 • ตารางบางส่วนมีขนาดใหญ่มาก หรือมีแถวมากเกินไปเปรียบเทียบกับขนาดของตารางปกติ
ฐานข้อมูลสามารถมีขนาดใหญ่สำหรับเหตุผลต่าง ๆ เหตุผลเหล่านี้อาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • ไม่ทำงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL biztalk
 • จำนวนของอินสแตนซ์ที่เลื่อนออกไปมาก
 • ความล้มเหลวของดิสก์
 • การติดตาม
 • การควบคุมปริมาณ
 • ประสิทธิภาพการทำงานของ sql Server
 • เวลาแฝงเครือข่าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบว่าสิ่งที่จะต้องมีในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณเพื่อตรวจสอบว่า เกิดปัญหากับข้อมูล

โดยค่าเริ่มต้น การติดตามถูกเปิดใช้งานบน host เริ่มต้น BizTalk ต้องการที่จะอนุญาตการติดตามการโฮสต์ตัวเลือกมีการตรวจสอบในโฮสต์เดียว เมื่อเปิดใช้งานการติดตาม การติดตามข้อมูลถอดรหัสบริการ (TDDS) ย้ายการติดตามเหตุการณ์ข้อมูลจากฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb BizTalkDTADb ฐานข้อมูล หากหยุดโฮสต์ติดตาม TDDS ไม่ย้ายข้อมูลไปยังฐานข้อมูล BizTalkDTADb และตาราง TrackingData_x_x ในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb จะขยาย

เราขอแนะนำว่า คุณ dedicate โฮสต์หนึ่งเพื่อติดตาม เมื่อต้องการอนุญาตสำหรับ TDDS รักษาใหม่การติดตามเหตุการณ์ในระดับสูง คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์หลายของโฮสต์ติดตามเดียว โฮสต์ติดตามมากกว่าหนึ่งไม่ควรมีอยู่

คุณสามารถมีแถวมากเกินไปในตาราง ไม่มีชุดจำนวนของแถวที่อยู่มากเกินไป นอกจากนี้ จำนวนแถวจะตามชนิดของข้อมูลที่เก็บอยู่ในตาราง ตัวอย่างเช่น dta_DebugTrace ตารางที่มีแถวมากกว่า 1 ล้านอาจมีแถวมากเกินไป aชื่อโฮสต์Q_Suspended ตารางที่มีแถวมากกว่า 200,000 อาจมีแถวมากเกินไป

ใช้งาน BizTalk บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ถูกต้อง

งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk มีความสำคัญ สำหรับการจัดการฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และการบำรุงรักษาประสิทธิภาพสูง

สำรองข้อมูล BizTalk Serverบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sqlงานเป็นวิธีการได้รับการสนับสนุนเฉพาะการสำรองฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk งานนี้ต้องให้คุณใช้ตั้งค่าฐานข้อมูลของ BizTalk Server ทั้งหมดให้ใช้รูปแบบของการกู้คืนแบบเต็มรูปแบบ คุณควรกำหนดงานนี้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ BizTalk Server healthy คุณสามารถใช้วิธีการของ sql server ที่การสำรองฐานข้อมูลของ BizTalk Server ก็ต่อ เมื่อมีหยุดบริการ SQL Server ถ้ากระบวนการ BizTalk Server ทั้งหมดจะหยุดการทำงาน

ทำงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb infinitely ดังนั้น ประวัติงานของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่แสดงความสมบูรณ์ที่สำเร็จ หากเกิดความล้มเหลว งานเริ่มระบบใหม่ภายในหนึ่งนาที และยังคงรัน infinitely ดังนั้น คุณสามารถปฏิเสธล้มเหลว นอกจากนี้ คุณสามารถล้างประวัติงาน คุณควรเท่านั้นจะกังวลว่าประวัติงานได้รายงานว่า งานนี้ constantly ล้มเหลว และเริ่มระบบใหม่

งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL MessageBox_Message_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb เป็นงาน BizTalk Server เฉพาะที่คุณจะไม่ช่วยได้เนื่องจากมีเริ่มงาน MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb

งานการปรับปรุง DTA และการเก็บถาวรบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ช่วยรักษาฐานข้อมูล BizTalkDTADb โดย purging และการเก็บถาวรข้อความที่ถูกติดตาม งานนี้อ่านทุกแถวในตาราง และเปรียบเทียบการประทับเวลาเพื่อกำหนดว่า ควรถูกลบเรกคอร์ด

ควรจะรันงานทั้งหมดของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk ยกเว้นบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบายของงานบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ทั้งหมด แวะไปที่เว็บไซต์ของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Microsoft (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa561960.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน BizTalk Server 2004 SQL Server Agent ทั้งหมด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919776คำอธิบายของงานของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน BizTalk Server 2004

อินสแตนซ์ของบริการอาจถูกหยุดชั่วคราว

อินสแตนซ์การบริการสามารถถูกหยุดชั่วคราว (resumable) หรือหยุดชั่วคราว (resumable ไม่) อินสแตนซ์ของบริการเหล่านี้อาจ Messaging, Orchestration หรือพอร์ต

ทั้งสองชนิดอินสแตนซ์การบริการสามารถทำการ BizTalkMsgBoxDb ฐานข้อมูลขยาย unnecessarily.These อินสแตนซ์สามารถจบการทำงานได้ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการใดสามารถใช้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ BizTalk:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ดุมล้อกลุ่มhatTerminate.vbs
2009 เซิร์ฟเวอร์ biztalkใช่ไม่มีใช่
biztalk Server 2006 R2ใช่ใช่ใช่
biztalk Server 2006ใช่ใช่ใช่
biztalk Server 2004ไม่มีใช่ใช่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคริปต์ Terminate.vbs ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb203857.aspx
อินสแตนซ์แคไม่ปรากฏขึ้นในการดุมล้อกลุ่มหน้า และคุณไม่สามารถหยุดชั่วคราว หรือจบการทำงานการแคอินสแตนซ์ ข้อจำกัดนี้คือ สาเหตุที่พบโดยทั่วไปของตารางเรขาคณิต เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อความ zombie ใหม่สำหรับอินสแตนซ์การบริการแคใน BizTalk Server 2006 ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 936536 ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ ใน BizTalk Server 2006 R2 และรุ่นใหม่กว่า

หมายเหตุ:ข้อความ zombie เป็นข้อความที่ถูกกำหนดเส้นทาง แต่ไม่มีใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
936536การแก้ไข: คุณประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานกับ BizTalk Server 2006 และข้อความที่มีการควบคุมปริมาณถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของประสิทธิภาพ
เมื่ออินสแตนซ์โฮสต์ของ BizTalk Server ที่สิ้นสุดลง แคอินสแตนซ์อาจไม่สามารถเอาออก เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใน BizTalk Server 2006 และ ใน BizTalk Server 2006 R2 ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 944426 ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ใน BizTalk Server 2009

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
944426การแก้ไข: อินสแตนซ์ของแคช Orphaned อาจถูกสร้างในตารางอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ใน BizTalk Server 2006
ปัญหาอื่นที่พบโดยทั่วไปคือการ ให้รายงานความล้มเหลวในการกำหนดเส้นทาง (RFRs) อาจสร้างการอัพในตาราง BizTalkHostQ และ BizTalkHostQ_Suspended RFRs จะไม่ได้ถูกเอาออก และลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้ฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb การขยาย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ใน BizTalk Server 2006 ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 941690 ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ ใน BizTalk Server 2006 R2 และรุ่นใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
941690การแก้ไข: รายงานความล้มเหลวของสายงานการผลิตจะไม่ถูกลบออกจาก<biztalkhostname>ตาราง Q_Suspended ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Server 2006</biztalkhostname>
ข้อเงื่อนไข "orphan ความ" และ "zombie ข้อความ" ถูกใช้บ่อย interchangeably

ข้อความ orphan เป็นข้อความที่ไม่มีอินสแตนซ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การรายงานความล้มเหลวของสายงานการผลิตเป็นข้อความ orphan

ข้อความ zombie เป็นข้อความที่ถูกกำหนดเส้นทาง แต่ไม่มีใช้ ตัวอย่างเช่น ข้อความถูกส่งไปยัง orchestration convoy อย่างไรก็ตาม convoy orchestration ปหรือลงเส้นทางรหัสอื่น อินสแตนซ์ orchestration เสร็จสมบูรณ์ ข้อความจะถูกยกเลิก และขณะนี้เรียกว่าข้อความ zombie

สำหรับคำอธิบายของข้อความ zombie ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://blogs.msdn.com/biztalk_core_engine/archive/2004/06/30/169430.aspx

คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ sql server และเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

biztalk Server ที่ทำให้เป็นร้อย ๆ รายการของธุรกรรมที่สั้น อย่างรวดเร็วมากถึง SQL Server ภายในหนึ่งนาที ถ้าเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ sustain กิจกรรมนี้ คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk จอภาพนี้ดิสก์เฉลี่ยวินาที/อ่าน ดิสก์เฉลี่ยวินาที/โอนและดิสก์เฉลี่ยวินาที/เขียนตรวจสอบประสิทธิภาพcounters ในนั้นPhysicalDiskวัตถุของประสิทธิภาพการทำงาน ค่าที่ดีที่สุดคือ น้อยกว่า 10 ms (มิลลิวินาที) ค่า ของ 20 ms หรือมีขนาดใหญ่จะถือเป็นการประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966540.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสูงที่ BizTalk Server 2004 ฐานข้อมูล ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms942187.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสูงที่ BizTalk Server 2006 ฐานข้อมูล ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa559920.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
298475วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server
271509วิธีการตรวจสอบการบล็อก ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2000

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

คุณควรเริ่มต้นตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL บน SQL Server เมื่อมีหยุดตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL งานภายในบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk ที่มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาของฐานข้อมูลไม่สามารถเรียกใช้ ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดเรขาคณิตฐานข้อมูล และเรขาคณิตนี้อาจทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน การบำรุงรักษาฐานข้อมูลของ biztalk Server มีการปรับปรุงในรุ่นของ BizTalk Server ที่เป็นวันหลังจากที่ BizTalk Server 2004 Service Pack 2 (SP2) เป็นอย่างมาก

ย้าย SQL Server LDF และ MDF แฟ้มบนไดรฟ์ที่แยกต่างหาก เมื่อแฟ้ม LDF และ MDF สำหรับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb และ BizTalkDTADb บนไดรฟ์เดียวกัน คุณอาจพบ contention ดิสก์

ถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์จากเนื้อหาของข้อความการติดตาม ไม่ใช้คุณลักษณะนี้ บ่อยครั้ง คุณอาจต้องการเปิดใช้งานข้อความส่วนเนื้อหาติดตามในระหว่างพัฒนา และแก้ไขการแก้ไขปัญหา ถ้าคุณทำเช่นนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปิดใช้งานข้อความส่วนเนื้อหาติดตามเมื่อคุณเสร็จสิ้น ถ้าคุณเปิดใช้งานเนื้อหาของข้อความการติดตาม ฐานข้อมูลของ BizTalk Server ที่ขยาย ถ้าคุณมีธุรกิจที่ต้องการที่ กำหนดให้คุณต้องการเปิดใช้งานการติดตามเนื้อหาของข้อความ ยืนยันว่า งาน TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDb และปรับ ปรุง DTA และเก็บถาวรบริษัทตัว แทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงานอยู่เรียบร้อยแล้ว

โดยทั่วไป ล็อกธุรกรรมที่มีขนาดเล็กลงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า เมื่อต้องการเก็บล็อกธุรกรรมมีขนาดเล็ก การตั้งค่าคอนฟิกงานสำรองข้อมูล BizTalk Server SQL Server แทนการเรียกใช้บ่อยครั้งมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN::
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb743398.aspx
คุณสามารถใช้ BizTalk Server 2006 สุดวิธีปฏิบัติ Analyzer (BPA) เพื่อประเมินการปรับใช้ BizTalk Server ที่มีอยู่ BPA ทำการเช็คที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลลทั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ BPA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=93d432fe-1370-4b6d-aaa8-a0c43c30f5ab&displaylang=en

การแก้ไขปัญหา

เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนสำหรับฐานข้อมูล SQL Server ของ BizTalk Server ขึ้นอยู่กับชนิดของปัญหาฐานข้อมูล เช่นบล็อก หรือ deadlocking การแก้ไขปัญหาเรื่องฐานข้อมูล BizTalk Server ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: การเปิดใช้งาน และทำงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk จำเป็นทั้งหมด

งานบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk ทั้งหมดยกเว้นงาน MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb ควรเปิดใช้งาน และกำลังทำงานเสร็จสมบูรณ์ ปิดไม่ใช้งานอื่น ๆ

หากเกิดความล้มเหลว ใช้ดูประวัติตัวเลือกใน SQL Server เพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด และจากนั้น แก้ไขปัญหาความล้มเหลวอย่างเหมาะสม โปรดจำไว้ว่า งาน MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL รัน infinitely ดังนั้น คุณควรเท่านั้นจะกังวลว่าประวัติงานรายงานว่า งาน constantly ล้มเหลว และเริ่มระบบใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เครื่องมือ MsgBoxViewer

คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล MsgBoxViewer ในขณะที่คุณทบทวนเกิดปัญหา

เครื่องมือ MsgBoxViewer มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากและมีการรายงานเป็น HTML ที่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของตารางและจำนวนแถว รายงานจะยังช่วยตรวจสอบว่า มีการควบคุมปริมาณ BizTalk Server นอกจากนี้ เครื่องมือแสดง snapshot ของฐานข้อมูลของ BizTalk Server และกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

เมื่อคุณใช้เครื่องมือ MsgBoxViewer ตรวจสอบว่า คุณคลิกเพื่อเลือกการสอบถามทั้งหมดบนการแบบสอบถามที่เลือกกำหนดได้แท็บเพื่อทำการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดเครื่องมือ MsgBoxViewer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://blogs.technet.com/jpierauc/pages/msgboxviewer.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa559893.aspx
เมื่อ BizTalk Server ที่กำลังทำงานช้าลงกว่าปกติ รันเครื่องมือ MsgBoxViewer คลิกเพื่อเลือกแบบสอบถามทั้งหมดบนการแบบสอบถามที่เลือกกำหนดได้แท็บ และรายงานการตรวจทาน HTML ที่สร้างขึ้นสำหรับปัญหาต่าง ๆ กระบวนการรายงานสรุปหัวข้อแสดงคำเตือนในสีเหลือง และอาจเกิดปัญหาที่เป็นสีแดง

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ MsgBoxViewer ผลลัพธ์การตรวจสอบตารางใดมากที่สุด และมีระเบียนที่มากที่สุด ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตาราง BizTalk Server ที่โดยปกติจะขยายขนาดใหญ่ที่สุด คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่าซึ่งอาจมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตาราง:คำอธิบาย:
ชื่อโฮสต์Q_Suspendedตารางนี้ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังข้อความในตารางเก็บพักในที่เกี่ยวข้องกับอินสแตนซ์ที่เลื่อนออกไปสำหรับการโฮสต์ที่เฉพาะ ตารางนี้อยู่ในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb
ชื่อโฮสต์qตารางนี้ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังข้อความในตารางเก็บพักในที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์เฉพาะ และไม่ได้หยุดชั่วคราว ตารางนี้อยู่ในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb
เก็บพัก
ส่วนประกอบ
fragments
ตารางเหล่านี้เก็บข้อมูลของข้อความที่แท้จริงในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb
อินสแตนซ์ตารางนี้จัดเก็บอินสแตนซ์ทั้งหมดและสถานะปัจจุบันของตนเองในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb
TrackingData_x_xตารางนี้จัดเก็บเหตุการณ์ที่ถูกติดตามในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb สำหรับ TDDS เพื่อย้ายเหตุการณ์เหล่านั้นไปยังฐานข้อมูล BizTalkDTADb
Tracking_Fragmentsx
Tracking_Partsx
Tracking_Spoolx
สองของแต่ละตารางเหล่านี้อยู่ในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb และ BizTalkDTADb ที่อยู่ในสถานะออนไลน์ และอื่น ๆ อยู่ในสถานะออฟไลน์

ใน BizTalk Server 2004 SP2 และรุ่นที่ใหม่กว่า งาน TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDb บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ย้ายเนื้อหาข้อความที่ถูกติดตามโดยตรงกับตารางเหล่านี้ในฐานข้อมูล BizTalkDTADb

ใน BizTalk Server 2004 Service Pack 1 (SP1) และ ใน BizTalk Server รุ่นก่อนหน้า งาน TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDb บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL คัดลอกข้อความที่ถูกติดตามเนื้อหาลงในตารางเหล่านี้ในงานบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb database.The BizTalkMsgBoxDb purges ตารางแบบออฟไลน์ และทำให้ตารางแบบออนไลน์ได้ในขณะที่งานยังใช้ตารางออนไลน์แบบออฟไลน์
dta_ServiceInstancesตารางนี้จัดเก็บการติดตามเหตุการณ์สำหรับอินสแตนซ์การบริการในฐานข้อมูล BizTalkDTADb ถ้าตารางนี้มีขนาดใหญ่ ฐานข้อมูล BizTalkDTADb มีขนาดใหญ่อาจ
dta_DebugTraceตารางนี้จัดเก็บเหตุการณ์การดีบักเกอร์ Orchestration ในฐานข้อมูล BizTalkDTADb
dta_MessageInOutEventsตารางนี้จัดเก็บข้อความเหตุการณ์ที่ถูกติดตามในฐานข้อมูล BizTalkDTADb ข้อความการติดตามเหตุการณ์เหล่านี้มีข้อมูลบริบทของข้อความ
dta_ServiceInstanceExceptionsตารางนี้จัดเก็บข้อมูลความผิดพลาดสำหรับอินสแตนซ์การบริการที่เลื่อนออกไปใด ๆ ในฐานข้อมูล BizTalkDTADb
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้
ชื่อโฮสต์ตาราง Q_Suspended
ถ้าการชื่อโฮสต์ตาราง Q_Suspended มีหลายระเบียน ตารางอาจทำให้เกิดการเรียกใช้อินสแตนซ์ที่เลื่อนออกไปได้ที่ปรากฏอยู่ในนั้นดุมล้อกลุ่มหน้าหรือ ใน HAT คุณสามารถสิ้นสุดการอินสแตนซ์เหล่านี้ หากอินสแตนซ์เหล่านี้ไม่ปรากฏในนั้นดุมล้อกลุ่มหน้า หรือใน HAT อินสแตนซ์ที่อยู่อาจแคอินสแตนซ์ หรือ orphaned รายงานความล้มเหลวของสายงานการผลิต เมื่อคุณสิ้นสุดการอินสแตนซ์ที่เลื่อนออกไป คุณล้างรายการในตารางนี้และแถวเกี่ยวข้องในตารางเก็บพักในและอินสแตนซ์
ชื่อโฮสต์q ตาราง
ถ้าการชื่อโฮสต์q ตารางมีจำนวนของเรกคอร์ด ชนิดต่อไปนี้ของอินสแตนซ์อาจมีอยู่:
 • อินสแตนซ์พร้อมในการรัน
 • อินสแตนซ์ที่ใช้งานอยู่
 • อินสแตนซ์ dehydrated
เซิร์ฟเวอร์ biztalk เวลา "ตรวจจับขึ้น" และประมวลผลอินสแตนซ์ที่จำเป็นต้อง ตารางนี้สามารถขยายเมื่ออัตราขาเข้าของการประมวลผล outpaces อัตราขาออกของการประมวลผล สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาอื่นขึ้น เช่นฐานข้อมูล BizTalkDTADb ขนาดใหญ่หรือความล่าช้าของดิสก์ SQL Server
spool, Parts และ Fragments ตาราง
ถ้าตารางเก็บพักใน ชิ้นส่วน และ Fragments มีหลายระเบียน ข้อความจำนวนมากจะทำงานอยู่ dehydrated หรือหยุดชั่วคราว ขึ้นอยู่กับขนาด หมายเลขของส่วนประกอบ และการตั้งค่าการกระจายตัวของที่อยู่ในตารางเหล่านี้ ข้อความเดียวอาจ spawn ตารางเหล่านี้ทั้งหมด แต่ละข้อความได้อย่างแน่นอนหนึ่งแถวในตารางเก็บพักในและอย่างน้อยหนึ่งแถวในตารางอะไหล่
อินสแตนซ์ตาราง
ผู้ดูแลของ BizTalk ไม่ควรอนุญาตสำหรับอินสแตนซ์จำนวนมากที่เลื่อนออกไปจะยังคงอยู่ในตารางอินสแตนซ์ อินสแตนซ์จำนวนมากที่ dehydrated ควรยังคงถ้าจำเป็นต้องใช้ตรรกะทางธุรกิจที่รันเป็นเวลานาน orchestrations เท่านั้น โปรดจำไว้ว่า อินสแตนซ์ของบริการหนึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อความจำนวนมากในตารางเก็บพักใน
TrackingData_x_xตาราง
ถ้าการ TrackingData_x_xตารางที่มีขนาดใหญ่ โฮสต์ติดตาม (TDDS) ไม่ทำงานอยู่ หรือไม่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการติดตามการโฮสต์อินสแตนซ์ กำลังทำงาน ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์และตาราง TDDS_FailedTrackingData ในฐานข้อมูล BizTalkDTADb สำหรับรายละเอียดข้อผิดพลาด
ตาราง Tracking_Spool1 หรือ Tracking_Spool2
ถ้าตาราง Tracking_Spool1 หรือ Tracking_Spool2 กลายเป็นขนาดใหญ่ ใน BizTalk Server 2004 SP1 และเวอร์ชันก่อนหน้าของ BizTalk Server ยืนยันว่า งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb อยู่ และมีการรันการเปิดใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
907661ตารางในฐานข้อมูล BiztalkMsgBoxDb Tracking_Spool1 หรือ Tracking_Spool2 กลายเป็นขนาดใหญ่มากใน BizTalk Server 2004
ใน BizTalk Server 2004 SP1 และเวอร์ชันก่อนหน้าของ BizTalk Server เราขอแนะนำว่า คุณควรย้ายเนื้อหาข้อความที่ถูกติดตามในฐานข้อมูล BizTalkDTADb แทน purging เนื้อหาข้อความที่ถูกติดตามจากฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN::
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms966372.aspx
ตาราง dta_DebugTrace
ถ้าตาราง dta_DebugTrace มีหลายระเบียน ดีบัก orchestration กำลังถูกใช้ หรือไม่ได้ใช้ หากการดีบัก orchestration ไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทั่วไป ปิดใช้งานการตรวจแก้จุดบกพร่อง orchestration หากการดีบัก orchestration ถูกปิดใช้งาน หรือถ้า backlog มีอยู่ในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ตาราง dta_DebugTrace อาจดำเนินการต่อไปเพื่อขยายขนาดได้เนื่องจาก TDDS ยังคงมีอยู่ในการย้ายข้อมูลนี้ลงในตาราง dta_DebugTrace

โดยค่าเริ่มต้น สากลหมายเลขการติดตามงาน ถ้าการติดตามส่วนกลางไม่จำเป็น คุณสามารถปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb203858.aspx
ถ้าตาราง dta_DebugTrace และตาราง dta_messageInOutEvents ในฐานข้อมูล BizTalkTrackingDb มีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถตัดตารางด้วยตนเองหลังจากที่คุณหยุดการติดตามโฮสต์ ใน BizTalk 2004 มุมมอง dtav_FindMessageFacts ในฐานข้อมูล BizTalkDTADb ป้องกันตาราง dta_messageInOutEvents truncating เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. หยุดการโฮสต์ติดตามและงาน DTA ปรับปรุงและการเก็บถาวร
 2. ถ้าคุณต้องการตัดทอนตาราง dta_messageInOutEvents บันทึก และลบมุมมอง dtav_FindMessageFacts โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน SQL Server เข้าดู dtav_FindMessageFacts ในฐานข้อมูล BizTalkDTADb
  2. คลิกขวาdtav_FindMessageFactsดู คลิกงานทั้งหมดแล้ว คลิกสร้างสคริปต์ SQL. เมื่อการสร้างสคริปต์ SQLเปิดกล่องโต้ตอบ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น คลิกตกลง.
  3. ชื่อ dtav_FindMessageFacts.sql แฟ้ม และจากนั้น คลิกบันทึก.
  4. คลิกขวาdtav_FindMessageFactsดู และจากนั้น คลิกลบ. คลิกลบทั้งหมด.
คุณจะสามารถตัดตารางหรือตาราง ถ้าคุณตัดทอนตาราง dta_messageInOutEvents คุณต้องตัดตาราง dta_url เช่นกัน ตาราง dta_url อยู่ใน BizTalk Server 2004 เท่านั้น

เมื่อคุณเสร็จสิ้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดู dtav_FindMessageFacts ที่สร้างใหม่อีกครั้ง:
 1. เปิดแบบสอบถามใหม่ใน SQL Server
 2. ในการฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานรายการ การเลือกนั้นBizTalkDTADbdatabase.
 3. เรียกใช้สคริปต์ dtav_FindMessageFacts.sql ที่บันทึกไว้ของคุณ ซึ่งจะสร้างอีกครั้งในมุมมองในฐานข้อมูล BizTalkDTADb
รีสตาร์โฮสต์ติดตามและงาน DTA ปรับปรุงและการเก็บถาวร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามแนว sizing ฐานข้อมูล ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa559162.aspx
ตาราง dta_ServiceInstanceExceptions
ตาราง dta_ServiceInstanceExceptions มักจะมีขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่หยุดชั่วอย่างสม่ำเสมอได้คราวอินสแตนซ์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ deadlock สถานการณ์

ในสถานการณ์ deadlock เปิด DBCC การสืบค้นกลับบน SQL Server เพื่อให้ข้อมูล deadlock ถูกเขียนไปยังล็อก SQLERROR

ใน SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่า ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:
DBCC TRACEON (1222,-1)
ใน SQL Server 2000 ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้ต่อไปนี้:
DBCC TRACEON (1204)
นอกจากนี้ ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ PSSDiag การรวบรวมข้อมูลในนั้นล็อก: Deadlockเหตุการณ์และลูกโซ่ล็อก: Deadlockเหตุการณ์

ฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDB เป็นฐานข้อมูลแบบออนไลน์ธุรกรรมผล (OLTP) ระดับสูง และธุรก รรมสูง บาง deadlocking จะคาดว่า และนี้ deadlocking จะจัดการภายใน โดยโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงรายการในล็อกข้อผิดพลาด เมื่อคุณตรวจสอบสถานการณ์สมมติ deadlock, deadlock ที่คุณกำลัง investigating ในการแสดงผลต้องมี correlated ด้วย deadlock มีข้อผิดพลาดในบันทึกเหตุการณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
830232โปรแกรมอรรถประโยชน์การเก็บรวบรวมข้อมูล PSSDIAG

ขั้นตอนที่ 4: ค้นหากระบวนการที่ถูกบล็อค

คุณสามารถใช้การตรวจสอบกิจกรรมใน SQL Server เพื่อขอรับเซิร์ฟเวอร์กระบวนรหัส (SPID) ของกระบวนการล็อกระบบ จากนั้น ให้เรียกใช้ SQL Profiler เพื่อกำหนดคำสั่ง SQL ที่กำลังดำเนินการใน SPID ที่ล็อก

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการล็อค และการบล็อคใน SQL Server ใช้อรรถประโยชน์ PSSDiag เพื่อจับภาพเหตุการณ์ Transact SQL ทั้งหมดที่มีสคริปต์การบล็อคที่เปิดใช้งาน

ใน SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถระบุการเขตแดนของกระบวนการถูกบล็อกการตั้งค่าการตรวจสอบซึ่ง SPID หรือ SPIDs กำลังบล็อกอีกเขตแดนที่คุณระบุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ PSSDiag คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
830232โปรแกรมอรรถประโยชน์การเก็บรวบรวมข้อมูล PSSDIAG
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพดานกระบวนการถูกบล็อก ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms181150.aspx
หมายเหตุ:เมื่อคุณพบกับการล็อกหรือการบล็อคออกใน SQL Server เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft สามารถช่วยคุณในการกำหนดค่าตัวเลือกยูทิลิตี้ PSSDiag ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5: BizTalk Server 2004 SP2 ที่ติดตั้ง

biztalk Server 2004 SP1 มี built-in ไม่ purging และการเก็บถาวรหน้าที่การใช้งานสำหรับฐานข้อมูล BizTalkDTADb ฟังก์ชันนี้จะมาพร้อมกับ BizTalk Server 2004 SP2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูล BizTalkDTADb ติดตั้ง BizTalk Server 2004 SP2 อาจใช้เวลาชั่วโมงเนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง purges BizTalkDTADb ฐานข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง BizTalk Server 2004 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
940519ปัญหาที่พบใน BizTalk Server 2004 Service Pack 2 ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ไว้ในแฟ้ม ReadmeS.htm
เมื่อคุณติดตั้ง BizTalk Server 2004 SP2 เราขอแนะนำให้ คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 894253 ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้นี้เพื่อเรียกใช้สคริปต์ Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql ใน SQL Server 2000

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  894253การแก้ไข: กระบวนงาน dtasp_PruneTrackingdatabase() ที่เก็บไว้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงการล้างค่าฐานข้อมูล DTA ใน BizTalk Server 2004
 2. ติดตั้ง BizTalk Server 2004 SP2

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  888751วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ BizTalk Server 2004

ลบข้อมูลทั้งหมด

ถ้าฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไป และถ้าวิธีการที่ต้องการ ลบข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถลบข้อมูล

ข้อควรระวังห้ามใช้วิธีนี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานใด ๆ ที่ข้อมูลที่เป็นทางธุรกิจที่สำคัญหรือถ้าข้อมูลจำเป็น

ฐานข้อมูลของ BizTalkMsgBoxDb purging ขั้นตอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
924715การแก้ไข: ข้อความที่จะไม่ลบข้อมูลจากฐานข้อมูลการติดตามหลังจากที่คุณเรียกใช้ bts_CleanupMsgbox ที่เก็บกระบวนงานในสภาพแวดล้อมการทดสอบ BizTalk Server 2006
เมื่อต้องการลบข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:การกระทำนี้ลบข้อความทั้งหมด ไม่ตามขั้นตอนเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการผลิต
 1. กำลังสำรองฐานข้อมูลของ BizTalk Server ทั้งหมด
 2. การคัดลอกสคริปต์ Msgbox_cleanup_logic.sql จากไดรฟ์: \Program Files\Microsoft BizTalk 200x\schema ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL
 3. เรียกใช้สคริปต์ SQL นี้กับฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb กระบวนการ bts_CleanupMsgbox ที่จัดเก็บการปรับปรุง
 4. หยุดทั้งหมด BizTalk โฮสต์ บริการ และอะแดปเตอร์ isolated ที่กำหนดเอง ถ้าคุณใช้ HTTP หรืออะแดปเตอร์ SOAP เริ่มต้นบริการของ IIS
 5. ดำเนินการตามขั้นตอน bts_CleanupMsgbox ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDb ทั้งหมด
 6. รีสตาร์โฮสต์ทั้งหมดและบริการของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ฐานข้อมูลของ BizTalkDTADb purging ตัวเลือก

เมื่อต้องการลบข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูล BizTalkDTADb คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ทั้งสองวิธีในการลบข้อความทั้งหมด
 • วิธีที่ 1::
  1. กำลังสำรองฐานข้อมูลของ BizTalk Server ทั้งหมด
  2. ดำเนินการตามขั้นตอน dtasp_PurgeAllCompletedTrackingData ที่เก็บไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ dtasp_PurgeAllCompletedTrackingData เก็บ ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
   http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa561918.aspx
   หมายเหตุ:การกระทำนี้ลบข้อความทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
 • วิธีที่ 2:
  1. กำลังสำรองฐานข้อมูล BizTalk ทั้งหมด
  2. ดำเนินการตามขั้นตอน dtasp_CleanHMData ที่เก็บไว้ ใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะ ถ้าฐานข้อมูล BizTalkDTADb ประกอบด้วยอินสแตนซ์ที่ไม่สมบูรณ์จำนวนมากที่ต้องถูกเอาออก

   โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. หยุดทั้งหมด BizTalk โฮสต์ บริการ และอะแดปเตอร์ isolated ที่กำหนดเอง ถ้าคุณใช้ HTTP หรืออะแดปเตอร์ SOAP เริ่มต้นบริการของ IIS
   2. ดำเนินการตามขั้นตอน dtasp_CleanHMData ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล BizTalkDTADb
   3. รีสตาร์โฮสต์ทั้งหมดและบริการของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ขั้นตอนที่ biztalk Server 2004 อย่างเดียว
เมื่อต้องการลบข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูล BizTalkDTADb ใน BizTalk Server 2004 ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:การกระทำนี้ลบข้อความทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
 1. กำลังสำรองฐานข้อมูลของ BizTalk Server ทั้งหมด
 2. หยุดทั้งหมด BizTalk โฮสต์ บริการ และอะแดปเตอร์ isolated ที่กำหนดเอง ถ้าคุณใช้ HTTP หรืออะแดปเตอร์ SOAP เริ่มต้นบริการของ IIS
 3. ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 894253 ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้นี้ให้เรียกใช้สคริปต์ Bts_tracking_shrinkexistingdatabase.sql ใน SQL Server 2000

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  894253การแก้ไข: กระบวนงาน dtasp_PruneTrackingdatabase() ที่เก็บไว้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงการล้างค่าฐานข้อมูล DTA ใน BizTalk Server 2004
 4. รีสตาร์โฮสต์ทั้งหมดและบริการของ BizTalk
หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องมีข้อมูลการติดตาม สำรองฐานข้อมูล BizTalkDTADb คืนค่าฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่อื่น และกำจัดฐานข้อมูล BizTalkDTADb เดิมแล้ว

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ MsgBoxViewer ข้อมูลหรือผลลัพธ์ PSSDiag ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนลูกค้าและข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ก่อนที่คุณติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้า บีบอัดข้อมูล MsgBoxViewer ผลลัพธ์ PSSDiag และบันทึกเหตุการณ์การปรับปรุง (.evt แฟ้ม) คุณอาจต้องส่งวิศวกรฝ่ายสนับสนุนการแฟ้มเหล่านี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952555 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
Keywords: 
kbPubTypeKC kbinfo kbhowto kbmt KB952555 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952555

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com