הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 13 במאי 2008

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 952726 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

כחלק מהמחויבות המתמשכת של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני אבטחה, Microsoft מציעה הנחיות איתור ופריסה אלה עבור כל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center?MSRC) ?).

הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. הדרכה זו מכילה את הנחיות לשימוש בכלים כגון אלו הבאים:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer? MBSA)?)
 • Windows Server Update Services? (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)
 • Extended Security Update Inventory Tool
מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 13 במאי 2008.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו- Mactopia

עדכוני האבטחה שפורסמו ב- 13 במאי 2008 זמינים באמצעות אתרי האינטרנט הבאים. המקרים החריגים מתוארים בכל אחד מהסעיפים של אתרי האינטרנט. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.

הערה לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל כאן ברשימה.
Windows Update
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
המוצרים הנתמכים על-ידי אתר אינטרנט זה הם:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
http://update.microsoft.com/microsoftupdate (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
המוצרים הנתמכים על-ידי אתר אינטרנט זה הם:
 • Microsoft Internet Security ו-Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security ו- Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • 2007 Microsoft Office system
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
חריגים כלליים
 • Microsoft Update אינו תומך ברכיבי Office 2000.
 • Microsoft Update אינו תומך באף אחד ממוצרי Apple Macintosh.
חריגים ייחודיים
 • עדכון אבטחה 952044 (עלון אבטחה MS08-029)
  Microsoft Update תומך רק ב- Forefront Client Security ובחלקים של Windows Defender הכלולים בעדכון זה. המוצרים האחרים המשתמשים בעדכון Malware Protection Engine מספקים מנגנונים מוכללים לזיהוי ופריסה אוטומטיים.
Office Update
http://office.microsoft.com/he-il/default.aspx
המוצרים הנתמכים על-ידי אתר אינטרנט זה הם:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Office System 2007
חריגים כלליים
 • Office Update אינו תומך ברכיבים של 2007 Office בעת שהם מותקנים במחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista או Windows Server 2008. יש להשתמש באתר Microsoft Update במקומו.
 • Office Update אינו תומך באף אחד ממוצרי Macintosh.
Mactopia
http://www.microsoft.com/mac/
המוצרים הנתמכים על-ידי אתר אינטרנט זה הם:
 • Microsoft Office 2001 עבור Mac
 • Microsoft Office 2004 עבור Mac
 • Microsoft Office X עבור Mac
 • Microsoft Office 2008 עבור Mac

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? גירסה 2.1

באפשרותך לאתר עדכוני אבטחה שפורסמו ביום 13 במאי 2008 אם אתה משתמש ב- MBSA גירסה 2.1.

הערה MBSA גירסה 2.1 מתפרסמת כעת ותומכת באופן מלא בסריקות להערכת אבטחה ופגיעות במערכות Windows Vista ו- Windows Server 2008. חריגים כלליים
 • MBSA גירסה 2.1 אינו תומך באף אחד מרכיבי Office 2000.
 • MBSA גירסה 2.1 אינו תומך באף אחד ממוצרי Macintosh.
 • גירסאות 1.2.1 ו- 2.0.1 של MBSA אינן נתמכות עוד.
חריגים ייחודיים
 • עדכון אבטחה 952044 (עלון אבטחה MS08-029)
  MBSA גירסה 2.1 אינו תומך בעדכון Malware Protection Engine. המוצרים המשתמשים בעדכון Malware Protection Engine מספקים מנגנונים מוכללים לזיהוי ופריסה אוטומטיים.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services (WSUS)?

תוכל לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה שפורסמו ב- 13 במאי 2008 אם אתה משתמש בכל אחד מהבאים:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • WSUS 3.0
 • WSUS 3.0 Service Pack 1 (SP1)?
חריגים כלליים
 • WSUS 2.0 SP1,? WSUS 3.0 ו- WSUS 3.0 SP1 אינם תומכים באף אחד מרכיבי Office 2000.
 • WSUS 2.0 SP1,? WSUS 3.0 ו- WSUS 3.0 SP1 אינם תומכים במוצרים כלשהם של Macintosh.
 • SUS 1.0 Service Pack 1 (SP1)? אינו נתמך עוד. הוא לא יקבל עדכוני אבטחה.
חריגים ייחודיים
 • עדכון אבטחה 952044 (עלון אבטחה MS08-029)
  WSUS 2.0 ו- WSUS 3.0 תומכים רק ב- Forefront Client Security ובחלקים של Windows Defender הכלולים בעדכון זה. המוצרים האחרים המשתמשים בעדכון Malware Protection Engine מספקים מנגנונים מוכללים לזיהוי ופריסה אוטומטיים.

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0, SMS 2003 או System Center Configuration Manager 2007

תוכל לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו ב- 13 במאי 2008 אם אתה משתמש בכל אחד מהבאים:
 • Systems Management Server (SMS) 2.0 יחד עם SUS Feature Pack
 • Systems Management Server (SMS) 2003 יחד עם SUS Feature Pack
 • Systems Management Server (SMS) 2003 יחד עם Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)
 • System Center Configuration Manager 2007
חריגים כלליים
 • SMS ITMU ו- System Center Configuration Manager אינם תומכים באף אחד מרכיבי Office 2000.
 • SMS יחד עם SUS Feature Pack אינם תומכים במוצרים הבאים:
  • Office System 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • כל גירסה מבוססת x64 של Windows
  • כל גירסה מבוססת Itanium של Windows
 • SMS SUS Feature Pack, SMS ITMU ו- System Center Configuration Manager אינם תומכים באף אחד ממוצרי Macintosh.
חריגים ייחודיים
 • עדכון אבטחה 952044 (עלון אבטחה MS08-029)
  SMS ITMU ו- SUS Feature Pack אינם תומכים בעדכון Malware Protection Engine. System Center Configuration Manager 2007 תומך רק ב- Forefront Client Security ובחלקים של Windows Defender הכלולים בעדכון זה. המוצרים המשתמשים בעדכון Malware Protection Engine מספקים מנגנונים מוכללים לזיהוי ופריסה אוטומטיים.


הערה ל- SMS SUS Feature Pack דרוש Extended Security Update Inventory Tool לאיתור כל עדכוני האבטחה.

כדי לקבל את הכלי Extended Security Update Inventory Tool, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.

הערה כדי להפוך את הטבלה לפשוטה יותר, לא נכללו הפריטים בה שהופיעו תחת הכותרת "חריגים כלליים" עבור כל אחת מטכנולוגיות האיתור והפריסה.

לדוגמה, העמודה "Microsoft Update" בטבלה זו עשוייה להכיל את הערך "כן". עם זאת, עלון האבטחה מפרט את רכיבי Office 2000 כפי שהם הושפעו מהעדכונים. בעבר, נהגנו לציין בטבלה ש- Microsoft Update תומך באופן חלקי בפריסה של עדכון האבטחה. עם זאת, Microsoft Update אינו תומך באף אחד מרכיבי Office 2000. לפיכך, איננו מתארים מוצר זה בטבלה משום שהוא מוצג תמיד כחריג כללי.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.1WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0SMS SUS Feature PackSMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSystem Center Configuration Manager 2007
איתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסה
951207MS08-026Wordכןלא ישיםכןכןכןכןכןכן
951208MS08-027Publisherכןלא ישיםכןכןכןכןכןכן
950749MS08-028Jetלא ישיםכןכןכןכןכןכןכן
952044MS08-029Malware Protection Engineלא ישיםלא ישיםכןלאחלקית, עיין בסעיף על WSUSלאלאכן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

אין פרסומים בחודש זה.

שאלות נפוצות

מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

אנו מעודדים מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 14במאי 2008 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032357221&culture=en-US>
איזה מידע נוסף עליי לדעת אודות MBSA?

לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות הנתמכות כעת על-ידי MBSA, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet:
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsa2_1/default.mspx
האם אוכל להשתמש ב- SMS או ב- System Center Configuration Manager כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ביחד עם SUS Feature Pack ו- SMS 2003 יחד עם SUSFP עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA גירסה 1.2.1 למטרות איתור. לפיכך, SMS 2.0 ביחד עם SUS Feature Pack ו- SMS 2003 יחד עם SUS Feature Pack כפופים למגבלות הדומות למגבלות של MBSA גירסה 1.2.1.

לקבלת מידע נוסף על אודות שרת ה-SMS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
SUS Feature Pack יחד עם Extended Security Update Inventory Tool דרושים כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים.

לקבלת מידע נוסף אודות המגבלות של SUS Feature Pack, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ביחד עם SUS Feature Pack ו- SMS 2003 יחד עם SUS Feature Pack משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx
System Center Configuration Manager 2007 משתמש ב- WSUS 3.0 לזיהוי ופריסה של עדכוני אבטחה אלה. לפיכך, כל המוצרים הנתמכים על-ידי WSUS 3.0 נתמכים גם על-ידי System Center Configuration Manager 2007.

מאפיינים

Article ID: 952726 - Last Review: יום שני 19 מאי 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB952726

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com