ปรับปรุง Rollup 1 มีอยู่สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952858 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และอธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่รวมอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุง ปรับปรุง Rollup 1 มีอยู่สำหรับภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Dynamics CRM 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

builds และชื่อแฟ้มสำหรับการยกเลิกการปรับปรุง

หมายเลขการสร้างของแพคเกจ Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook และ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์มี 4.0.7333.1113

ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจ x ใช้ x86 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 ต่าง ๆ เป็นดังนี้:
  • สำหรับแพคเกจ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server Update Rollup 1 ชื่อแฟ้มเป็น CRMv4.0-KB952858-i386 แบบเซิร์ฟเวอร์-INTLexe
  • สำหรับไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับแพคเกจ Outlook Update Rollup 1 ชื่อแฟ้มเป็น CRMv4.0-KB952858-i386-ไคลเอ็นต์-INTL.exe
  • สำหรับแพคเกจ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเราเตอร์ Update Rollup 1 ชื่อแฟ้มเป็น CRMv4.0-KB952858-i386-เราเตอร์แบบ INTL.exe
ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจ x ใช้ x64 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 ต่าง ๆ เป็นดังนี้:
  • สำหรับแพคเกจ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server Update Rollup 1 ชื่อแฟ้มเป็น CRMv4.0-KB952858-amd64 แบบเซิร์ฟเวอร์-INTL.exe
  • สำหรับแพคเกจ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเราเตอร์ Update Rollup 1 ชื่อแฟ้มเป็น CRMv4.0-KB952858-amd64-เราเตอร์แบบ INTL.exe

ถอนการติดตั้งของข้อมูล

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 สามารถถูกถอนการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วย

นอกจากการปรับปรุงที่ทำงานและการแก้ไขในการยกเลิกการปรับปรุงนี้ การปรับปรุงแยกต่างหากไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วยจะยังพร้อมใช้งานในภาษาที่สนับสนุนทั้งหมด เราสนับสนุนให้คุณติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วยสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมข้อมูลและการติดตั้งต่าง ๆ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955921การปรับปรุงลงในแฟ้มวิธีใช้สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ถูกนำออกใช้ในเดือน 26 กันยายน 2008

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออก และนำเข้าการกำหนดเอง

สนับสนุนเมื่อมีการส่งออกการกำหนดค่าเองจาก Microsoft Dynamics CRM 4.0 เซิร์ฟเวอร์ เราไม่ให้คุณสามารถนำเข้าแบบกำหนดเองไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังส่งออกการกำหนดค่าเองไม่มี Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 ติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังนำเข้าแบบกำหนดเองมี Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 ติดตั้ง
  • เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังส่งออกการกำหนดค่าเองมี Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 ติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังนำเข้าแบบกำหนดเองไม่มี Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 ติดตั้งไว้

ประเด็นที่สำคัญที่มีแก้ไขใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญที่มีแก้ไขใน Update Rollup 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957792เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าเป็นหน่วยงานไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0: " Error| องค์กรการนำเข้า (ชื่อ = [Company_Name], Id=[OrganizationID]) ล้มเหลว"
957701กระแสงานยังในระหว่างดำเนินหรือกำลังรอสถานะเมื่อคุณเรียกใช้กระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
952046ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook อาจหยุดการตอบสนองเมื่อโปรแกรมอื่น ๆ Outlook เพิ่มเติมมียังมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
956129คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะบันทึกการนัดหมาย การเลื่อนระดับข้อความอีเมล หรือเรียกใช้เราเตอร์ของอีเมลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
954811ตัวจัดการการปรับใช้ 4.0 CRM Dynamics Microsoft ใช้เวลานานเปิดบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0
955234การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในโหมดออฟไลน์จะสูญหายไปเมื่อคุณเข้าไปแบบออนไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
949564windows Internet Explorer หยุดการตอบสนองเมื่อคุณแก้ไขชั่วโมงการทำงานสำหรับผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
956805เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณแก้ไขใบสั่งที่มีราคาถูกล็อกใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อยกเว้น Crm: ข้อความ: ด้านผลิตภัณฑ์และหน่วยไม่สามารถปรับปรุงในขณะที่ผู้ใช้ถูกล็อกได้ รหัสข้อผิดพลาด: -2147206371 "
956869เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างองค์กรที่ใหม่ หรือองค์กรที่ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 การนำเข้า: "บริการ msftesql ไม่พบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ '[Computer_name]' "
954349คุณไม่สามารถเลือกรายการราคาได้ถึงแม้ว่าปุ่มค้นหารายการราคาที่มีอยู่ ในแบบฟอร์มผู้ใช้สร้าง หรือ ในแบบฟอร์มเอ็นติตี้ของการปรับปรุงใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
954800Microsoft Outlook หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิด ปิด ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมล์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
952724คุณไม่สามารถดูข้อความอีเมใด ๆ ในโฟลเดอร์หลังจากที่คุณติดตั้งไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 เมื่อ-Premise สำหรับ Outlook
952925เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 จากโดเมนที่เชื่อถือได้: "ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ลองการดำเนินการนี้อีกครั้ง"
951718คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์เมื่อคุณเรียกดูเพจต่าง ๆ ภายใต้โฟลเดอร์ Microsoft Dynamics CRM ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
955049เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะดูแบบออฟไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "แทรกข้อมูลย้ายล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ 'บันทึก View' ในระหว่างการดำเนินการ countRows = 13 "
948121outlook อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณออกจาก Outlook ไปในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook แบบออฟไลน์ หรือแบบออนไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
951884บริการ Microsoft.crm.Application.Hoster.exe หยุดการทำงานเมื่อคุณรันไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์
948043คุณไม่สามารถนำเข้าแบบกำหนดเองจากระบบของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0 ระบบอื่นที่คุณจะปรับรุ่น
948045outlook หยุดการตอบสนองเมื่อคุณติดตามผู้ติดต่อ Outlook ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
948155วันหรือเวลาอาจไม่ถูกแปลงเป็นเวลา UTC ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948172เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบรายการในคิวจากคิวใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "บันทึกไม่พร้อมใช้งาน"
951179เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะดูแบบออฟไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์: "ไม่สามารถย้ายข้อมูลสำหรับผู้ใช้"
949141เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิก "มุมมองใน CRM" หลังจากที่คุณสร้างการนัดหมายในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งไม่สามารถแก้ไขกับเรกคอร์ดในระบบ"
954916เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพิมพ์กิจกรรมจากมุมมองกิจกรรมใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อผิดพลาด: 'LOCID_UI_DIR' จะไม่ได้กำหนด"
950175คุณไม่สามารถใช้ Outlook ตามที่คาดไว้จนกว่าโปรแกรมทั้งหมด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เพิ่มเติมถูกโหลด
950680กฎของกระแสงานไม่รันเมื่อคุณใช้ตัวช่วยปรับใช้'ตัวจัดการ'นำเข้าองค์กรสร้างการนำเข้าเป็นหน่วยงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
953905การปรับปรุงมีพร้อมสำหรับการเปลี่ยนโซนเวลาและการปรับเวลาตามฤดูกาลแปลง ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 และ ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook
951300ลักษณะการทำงานในการค้นหาข้อความเต็มไม่สามารถค้นหาบทความในฐานความรู้ของ Microsoft และสถานะของสัญญาการบางอย่างไม่สามารถตั้งค่าการ Expire เมื่อคุณเรียกใช้ตัวจัดการการปรับใช้ 4.0 CRM Dynamics Microsoft
952019บริการ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์หยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล์หลังจากรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ

รายการทั้งหมดของการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Update Rollup 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957701กระแสงานยังในระหว่างดำเนินหรือกำลังรอสถานะเมื่อคุณเรียกใช้กระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
955056ฟังก์ชัน "จดหมายเวียน" ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โอนอักขระพิเศษไม่ถูกต้องไปยัง Microsoft Word
954673จะไม่มีส่งข้อความอีเมล์หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตัวช่วยสร้างด่วนแคมเปญสร้างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
953291คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน SetFocus() เพื่อรักษาโฟกัสในเขตข้อมูลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
954549ข้อความอีเมอินเทอร์เน็ตที่ประกอบด้วยอักขระที่เป็นอันตราย หรือ nonprintable ในบรรทัดเรื่องถูกส่งโดยตรงไปยัง Microsoft Dynamics CRM กล่องจดหมายที่ส่งต่อเมื่อคุณใช้ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
953905การปรับปรุงมีพร้อมสำหรับการเปลี่ยนโซนเวลาและการปรับเวลาตามฤดูกาลแปลง ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 และ ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook
957703ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือก
953284เมื่อต้องส่งข้อความอีเมลในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook ข้อความยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ "ในระหว่างดำเนินการ" ของการคิว "ทำงานของฉัน"
955286ตัวจัดการการปรับใช้หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิดโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ในตัวปรับใช้จัดการใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
956805เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณแก้ไขใบสั่งที่มีราคาถูกล็อกใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อยกเว้น Crm: ข้อความ: ด้านผลิตภัณฑ์และหน่วยไม่สามารถปรับปรุงในขณะที่ผู้ใช้ถูกล็อกได้ รหัสข้อผิดพลาด: -2147206371 "
950521เปิดเพจที่มี Web บริการแจ้ง MSN ภาษาอังกฤษเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่มี URL ที่มีสัญลักษณ์ ticker ภาษาญี่ปุ่นหรือสัญลักษณ์ ticker จีนใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
955065คุณอาจพบปัญหาเค้าโครงหรือจัดรูปแบบการตัดสินค้าจากคลังเมื่อคุณเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 บางรุ่น
952733ไม่เปลี่ยนแปลงตัวกรองข้อมูลที่ติดต่อให้ตรงกันกับผู้ติดต่อ Outlook ของผู้ใช้ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook
951640เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณดูกระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่พบระเบียนร้องขอ หรือคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอเพื่อดูได้"
954655Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่ทำการตรวจสอบ uniqueness บนหมายเลขผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณเพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองเอ็นติตี้ของผลิตภัณฑ์
952979เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงเพื่อดูมุมมองที่บันทึกไว้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "มีข้อผิดพลาดในการแสดงนี้เอ็นติตี้ที่เชื่อมโยง"
957792เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าเป็นหน่วยงานไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0: " Error| องค์กรการนำเข้า (ชื่อ = [Company_Name], Id=[OrganizationID]) ล้มเหลว"
952311เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิกปุ่มรายการการฟื้นฟูในเส้นตารางของมุมมองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ใบสั่งตามคอลัมน์ไม่ตรงกับรายการในเพจ"
949564windows Internet Explorer หยุดการตอบสนองเมื่อคุณแก้ไขชั่วโมงการทำงานสำหรับผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
956585เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0: " System.Exception: Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction การดำเนินการล้มเหลว"
951549เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเอาตัวจัดการการจากผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "การเกิดข้อผิดพลาด"
951065เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อรายชื่อการตลาดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "การเกิดข้อผิดพลาด"
953099กระแสงานถูกทริกเกอร์โดยไม่คาดคิดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
952874หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างอินวอยซ์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 หนึ่งอักขระแบบสั้นคือ
954917คุณไม่สามารถสร้างกิจกรรมการติดตามผลถ้าคุณตั้งค่าฟิลด์ "ที่กำหนดให้กับ" คิวใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
950430คุณสามารถส่งฟอร์ม Microsoft Dynamics CRM 4.0 แม้ว่าฟิลด์การค้นหาที่ต้องการไม่ประกอบด้วยค่าที่ถูกต้อง
950475ค่าสถานะเหตุผลของเรกคอร์ดที่มีนัดหมายเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน Dismiss บนตัวเตือนปฏิทิน Outlook ถูกติดตามใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948530การปรับปรุงของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล Microsoft Dynamics CRM ถ้าคุณติดตั้งชุด MUI บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Dynamics CRM 4.0
953340ข้อความอีเมล์จากผู้ใช้ CRM คิวจะไม่มีการจัดส่งใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
955247เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปิดโอกาสใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อผิดพลาดของการตรวจสอบเกิดขึ้น ความยาวของแอตทริบิวต์ 'เรื่อง' ของเอ็นติตี้ 'opportunityclose' เกินจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ความยาวของ '100' "
954811ตัวจัดการการปรับใช้ 4.0 CRM Dynamics Microsoft ใช้เวลานานเปิดบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0
954256เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณจัดตารางเวลาที่กิจกรรมของบริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งไม่มีอยู่อีเมล หรือถูกทำเครื่องหมายเป็น'ไม่สามารถ' อีเมล"
953842เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะแปลงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในการตอบสนองการส่งเสริมการขายที่รวดเร็วบางเพื่อเอนทิตีใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่พบระเบียนร้องขอ หรือคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอเพื่อดูได้"
952046ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook อาจหยุดการตอบสนองเมื่อโปรแกรมอื่น ๆ Outlook เพิ่มเติมมียังมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
955234การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในโหมดออฟไลน์จะสูญหายไปเมื่อคุณเข้าไปแบบออนไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
954349คุณไม่สามารถเลือกรายการราคาได้ถึงแม้ว่าปุ่มค้นหารายการราคาที่มีอยู่ ในแบบฟอร์มผู้ใช้สร้าง หรือ ในแบบฟอร์มเอ็นติตี้ของการปรับปรุงใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
951309จะไม่มีแปลป้ายชื่อตามที่คาดไว้หลังจากที่คุณนำเข้าป้ายชื่อใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
956129คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะบันทึกการนัดหมาย การเลื่อนระดับข้อความอีเมล หรือเรียกใช้เราเตอร์ของอีเมลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
950414เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเลื่อนระดับข้อความแสดงข้อความอีเมลในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะเนื่องข้อความอีเมลของ Microsoft CRM" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเลื่อนระดับข้อความแสดงข้อความอีเมลในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะเนื่องข้อความอีเมลของ Microsoft CRM"
947818เขตข้อมูลที่ไม่มีชื่อปรากฏบนแท็บการอ้างอิง Non-Event ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของฟอร์มหลังจากที่คุณสร้างองค์กรที่กำหนดเองใหม่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
949719เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตามข้อความอีเมลที่ได้รับหรือเมื่อคุณส่งข้อความอีเมลที่ถูกติดตามใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนื่องสินค้านี้ไปยัง Microsoft Dynamics CRM"
950006กิจกรรมอีเมลที่จะไม่ถูกบวกเพิ่มเข้าในกรณีที่ต้องการเมื่อคุณแปลงกิจกรรมอีเมล์ไปเป็นตัวพิมพ์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
952925เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Microsoft Dynamics CRM 4.0 จากโดเมนที่เชื่อถือได้: "ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ลองการดำเนินการนี้อีกครั้ง"
951477เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน "อีการโดยตรงส่ง" โดยใช้การสอบถามผู้ใช้กำหนดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "เพราะคุณไม่ได้รับการเข้าถึงเรกคอร์ด หรือไม่มีเร็กคอร์"
950202ป้ายชื่อที่มีการแปลหายไปเมื่อคุณเพิ่มค่าใหม่ไปยังฟิลด์ picklist ของแอตทริบิวต์สำหรับผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
951274เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าการองค์กรใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: " System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException ข้อยกเว้น (0x80072030): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์"
951319คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างการนัดหมายใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
950886เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มตัวช่วยสร้างรายงานหรือเมื่อคุณทำกิจกรรมการนำเข้าขนาดใหญ่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ผู้ใช้ที่ล็อกไว้บนไม่มีสิทธิ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อดูเรกคอร์ดเหล่านี้ หรือทำการกระทำที่ระบุ"
951502คุณไม่สามารถเปิดข้อความอีเมล์ที่ส่งจากผู้ใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0
953185ฟังก์ชันการดำเนินการต่อไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชันสำหรับงานการปรับปรุงสัญญาอเมริกาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นตุรกี
948008กิจกรรมการติดตามผลใหม่คือยังคงเป็นของผู้ใช้เดิมหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
952149ป้ายชื่อบุรุษและป้ายผนึกสตรีถูกแปลไม่ถูกต้องใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นเช็ก
951252กำหนดเองอย่าง น้อยหนึ่งอาจถูกลบโดยไม่คาดคิดออกบนรายงานเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างรายงานการแก้ไขรายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
951919กฎของกระแสงานไม่ได้ดำเนินการต่อไปแม้ว่าตามเงื่อนไข "รอ" ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
949068ฟิลด์ Regarding ในกิจกรรมอีเมลที่ประกอบด้วยไม่มีค่าเมื่อคุณใช้แม่แบบที่ประกอบด้วยเขตข้อมูล Regarding ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948876Internet Explorer หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 เว็บไคลเอ็นต์ การบันทึก หรือส่งข้อความอีเมล์ที่มีเนื้อหาที่มีขนาดใหญ่
948604เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายาม provision ภาษาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่สามารถแทรกแถวแป้นที่ซ้ำกันในวัตถุ 'dbo.LocalizedLabel' มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect' "
948035การแก้ไข: ปุ่ม "เร็กคอร์ดใหม่" และปุ่ม "บันทึกการที่มีอยู่แล้วเพิ่ม" หายไปใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
952019บริการ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์หยุดการประมวลผลการข้อความอีเมล์หลังจากรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ
952115เขตข้อมูลค่าแบบไดนามิกประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีเมื่อคุณใช้เท็มเพลตอีเมล์การส่งข้อความอีเมลได้โดยตรงใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
950374ข้อความปรากฏในบรรทัดเดียวเมื่อคุณเปิดเพจที่แสดงตัวอย่างสำหรับกิจกรรมใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
954916เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพิมพ์กิจกรรมจากมุมมองกิจกรรมใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อผิดพลาด: 'LOCID_UI_DIR' จะไม่ได้กำหนด"
948843คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้ หรือแก้ไขกระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948126กระแสงานที่ไม่ทั้งหมดจะแสดงในหน้าต่างที่ใช้ในการค้นหาสำหรับความสัมพันธ์ของบัญชีผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
947978ตัวแปรของสายอักขระบางตัวจะไม่ส่งผ่านไปกับเว็บฟอร์แบบกำหนดเองหลังจากที่คุณตั้งค่าเว็บเพจที่กำหนดเองให้เป็นโฮมเพจเริ่มต้นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
955049เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะดูแบบออฟไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "แทรกข้อมูลย้ายล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ 'บันทึก View' ในระหว่างการดำเนินการ countRows = 13 "
952815เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการสอบถามที่ค้นหาขั้นสูงใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "รายละเอียดข้อผิดพลาด Unhandled CRM ของ Microsoft: ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ใน '/' แอพพลิเคชัน"
949732ฟิลด์ชนิดมีสักถูกตั้งโดยไม่คาดคิดค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเรียกใช้กฎกระแสงานในการปรับปรุงเขตข้อมูลอื่น ๆ บางอย่างของเรกคอร์ดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
954498รายการการตลาดยังคงประกอบด้วยสมาชิกที่คุณต้องการเอาออกเมื่อคุณคลิกรายการตลาดของการปรับปรุงในเพจที่สมาชิกที่จัดการใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
951206คำชี้แจงสิทธิ์ FetchXML ที่ประกอบด้วยการ<link-entity>รายงานอาจส่งคืนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใน Microsoft Dynamics CRM 4.0</link-entity>
951301เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะดูแบบออฟไลน์ใน Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์: "ข้อผิดพลาดของ SQL Server เกิดขึ้น ลองการดำเนินการนี้อีกครั้งเนื่องจากการจัดโครงแบบ cascading"
951718คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์เมื่อคุณเรียกดูเพจต่าง ๆ ภายใต้โฟลเดอร์ Microsoft Dynamics CRM ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
950088ข้อความอีเมลจะไม่ส่ง จาก Outlook Web Access จากการเข้า ถึงแบบเคลื่อนของ Outlook หรือ จาก กฎของ Outlook หลังจากที่คุณเปิดไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
952945แท็บเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าการตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลไม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปที่ข้อผิดพลาดรายงานบุคคลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
952547ย้ายระเบียนไปด้านล่างของพื้นที่กริดถ้าคุณขยายส่วนแสดงตัวอย่างของเรกคอร์ดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
951538ค่าในคอลัมน์การสิ้นสุดจริงไม่ถูกต้องในมุมมอง "ของฉันได้รับ E-mails" ในรายการกิจกรรมชนิดอีเมลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
950154เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปลี่ยนฟิลด์บัญชีหลักในฟอร์มมีโอกาสใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่มีคุณลักษณะ"
949925กรณีที่บริการจะไม่กำหนดให้กับผู้ใช้เมื่อคุณคลิกกำหนดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
950229เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเพิ่มผลิตภัณฑ์โอกาสใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการกำหนดราคาของสินค้าบรรทัดรายละเอียด"
954800Microsoft Outlook หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิด ปิด ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมล์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
952673เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดมุมมองปฏิทินใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Journaling ไม่ถูกต้องผู้รับชนิดเหตุการณ์"
951300ลักษณะการทำงานในการค้นหาข้อความเต็มไม่สามารถค้นหาบทความในฐานความรู้ของ Microsoft และสถานะของสัญญาการบางอย่างไม่สามารถตั้งค่าการ Expire เมื่อคุณเรียกใช้ตัวจัดการการปรับใช้ 4.0 CRM Dynamics Microsoft
948043คุณไม่สามารถนำเข้าแบบกำหนดเองจากระบบของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0 ระบบอื่นที่คุณจะปรับรุ่น
951098มุมมองปีของมุมมอง MiniCalendar ไม่แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "แสดงสัปดาห์จำนวนในมุมมองปฏิทิน" ในตัวที่ลูกค้าเลือกภูมิภาค - ฟอร์มตัวเลือกส่วนบุคคลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948588เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณนำเข้าการกำหนดค่าเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ความล้มเหลว: bulkoperation: อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง"
948172เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบรายการในคิวจากคิวใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "บันทึกไม่พร้อมใช้งาน"
950680กฎของกระแสงานไม่รันเมื่อคุณใช้ตัวช่วยปรับใช้'ตัวจัดการ'นำเข้าองค์กรสร้างการนำเข้าเป็นหน่วยงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
951884บริการ Microsoft.crm.Application.Hoster.exe หยุดการทำงานเมื่อคุณรันไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์
952576คลาส "RetrieveTeamsSystemUserResponse" ไม่ได้เกิดแอตทริบิวต์ทั้งหมดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948746เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันปลั๊กอินบนอินสแตนซ์ขององค์กรแบบ nondefault ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "การร้องขอที่ล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP 401 unauthorized"
950175คุณไม่สามารถใช้ Outlook ตามที่คาดไว้จนกว่าโปรแกรมทั้งหมด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เพิ่มเติมถูกโหลด
951690กิจกรรมอีเมลที่ไม่ปรากฏในหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์เมื่อคุณพยายามที่จะแสดงตัวอย่างกิจกรรมอีเมล์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
947860ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ข้อความการตอบสนองของวัตถุ SetStateEmailRequest เพื่อตั้งค่าข้อความอีเมลให้เสร็จสมบูรณ์แล้วใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ข้อยกเว้น Crm: ข้อความ: ชนิดของผู้ส่งที่ระบุไม่สนับสนุน"
949347ปุ่ม "เลื่อนขึ้น" และปุ่ม "เลื่อนลง" จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเปิดเพแอตทริบิวต์สำหรับคุณลักษณะชนิดคือความใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
956720การจัดตารางเวลาถึงกำหนดเวลาของกิจกรรมโดยไม่คาดคิดเปลี่ยนเป็น "12:00 AM" หลังจากที่คุณระบุเป็นเวลา snooze หรือคุณยกเลิกกิจกรรมในจดหมายเตือนชำระเงินในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
949569ฟังก์ชันสำเนาการตรวจหาไม่พบระเบียนที่ซ้ำกันเมื่อคุณใช้แอสเซมบลีปลั๊กอิน pre-update ในกระบวนการปรับปรุงใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948002เวลาเริ่มต้นและเวลาที่เสร็จสมบูรณ์จะไม่ถูกต้องในกระแสงานในเรกคอร์ดที่มีเอนทิตีใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948121outlook อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณออกจาก Outlook ไปในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook แบบออฟไลน์ หรือแบบออนไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
948298ไม่มีกรองรายการเรกคอร์ดในกล่องโต้ตอบการมองหาอัพระเบียน โดยการติดต่อใหม่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
951268เปลี่ยนตัวแยกเลขทศนิยมที่คุณระบุในการตั้งค่าผู้ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 3.0 รุ่นภาษาอังกฤษไม่อย่างกะทันหัน หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Dynamics CRM 4.0
948629เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะดูแบบออฟไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์: "แทรกข้อมูลย้ายล้มเหลวสำหรับเอ็นติตี้ชิ้นส่วน 'ปลั๊กอินประกอบ' ในระหว่างการดำเนินการ countRows = [หมายเลข"
956869เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างองค์กรที่ใหม่ หรือองค์กรที่ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 การนำเข้า: "บริการ msftesql ไม่พบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ '[Computer_name]' "
948157เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างเรกคอร์ดใหม่ หรือเปิดเรกคอร์ดที่มีอยู่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง"
951174เนื้อหาในแท็บหมายเหตุอาจไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณคลิกแท็บบันทึกย่อในเพจที่มีเอนทิตีใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
947401เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณนำเข้าการกำหนดเองในองค์กรอื่นของ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ตัวบ่งชี้ไม่มีความยาวมากกว่า 50 อักขระได้"
948005รหัสเหตุการณ์ OnSave รหัสเหตุการณ์ OnLoad จะไม่ทริกหรือหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนขั้นตอนในกฎกระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
952724คุณไม่สามารถดูข้อความอีเมใด ๆ ในโฟลเดอร์หลังจากที่คุณติดตั้งไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 เมื่อ-Premise สำหรับ Outlook
948770Microsoft Dynamics CRM 4.0 อาจปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณคลิกปุ่มค้นหาในฟิลด์ชนิดของลูกค้าที่ทริกเกอร์เหตุการณ์ OnChange
948045outlook หยุดการตอบสนองเมื่อคุณติดตามผู้ติดต่อ Outlook ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
949141เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิก "มุมมองใน CRM" หลังจากที่คุณสร้างการนัดหมายในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งไม่สามารถแก้ไขกับเรกคอร์ดในระบบ"
948155วันหรือเวลาอาจไม่ถูกแปลงเป็นเวลา UTC ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
948122คอลเลกชันของป้ายผนึกการแปลที่ถูกติดตั้งไม่สมบูรณ์เมื่อคุณใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ข้อมูลเมตาของเว็บเซอร์วิสเพื่อดึงคอลเลกชัน
951179เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะดูแบบออฟไลน์ในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์: "ไม่สามารถย้ายข้อมูลสำหรับผู้ใช้"
949086คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อมูลให้ตรงกัน Outlook เมื่อคุณดูปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหรือโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่ใช้ร่วมกันในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook
951849เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้บริการของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเตอร์บนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล multi-core: "มีรายการ ด้วยคีย์เดียวกันได้แล้วเพิ่ม"
952018ตัวให้บริการ POP3 เป็นร้อย ๆ รายการสำเนาของข้อความอีเมเดียวกันที่ส่งไปยังฐานข้อมูล Microsoft Dynamics CRM 4.0

โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งานด้วยตนเอง หรือตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือการตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ทำตามคำแนะนำในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
948843คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้ หรือแก้ไขกระแสงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
950175คุณไม่สามารถใช้ Outlook ตามที่คาดไว้จนกว่าโปรแกรมทั้งหมด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เพิ่มเติมถูกโหลด
950542ปลั๊กอินแบบซิงโครนัสไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
953340ข้อความอีเมล์จากผู้ใช้ CRM คิวจะไม่มีการจัดส่งใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
954811ตัวจัดการการปรับใช้ 4.0 CRM Dynamics Microsoft ใช้เวลานานเปิดบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0

ข้อมูลการปรับปรุง rollup

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 952858

วันวางจำหน่าย: 24 พฤศจิกายน 2008

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Microsoft Dynamics CRM 4.0 ติดตั้ง

ข้อมูลการลบ

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 สามารถถูกถอนการติดตั้ง โดยใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก' อย่างไรก็ตาม คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

ข้อมูลแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มสำหรับ x รุ่นที่ใช้ x86 และ x รุ่นที่ใช้ x64 จะเหมือนกัน

ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่
Action.js4.0.7333.111310/15/2008
Appgrid_defaultdata.htc4.0.7333.111310/15/2008
Controls.css.aspx4.0.7333.111310/15/2008
CRMABP32.dll4.0.7333.111310/15/2008
Crmaddin.dll4.0.7333.111310/15/2008
CrmCore.dll4.0.7333.111310/15/2008
CRMTemplate.dot4.0.7333.111310/15/2008
CRMTemplate.dotm4.0.7333.111310/15/2008
Date.js4.0.7333.111310/15/2008
Dlg_assignqueue.aspx4.0.7333.111310/15/2008
Duration.htc4.0.7333.111310/15/2008
Encodedecode.js4.0.7333.111310/15/2008
Filterentity.htc4.0.7333.111310/15/2008
Form.crm.htc4.0.7333.111310/15/2008
Grid.htc4.0.7333.111310/15/2008
Img.lu.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.num.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.eml.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.ticker.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.url.htc4.0.7333.111310/15/2008
Messagebody.htc4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.111310/15/2008
Nav.htc4.0.7333.111310/15/2008
Notectrl.htc4.0.7333.111310/15/2008
P_GrantAccessBulkForCreate.sql4.0.7333.111310/15/2008
Personalsettings.aspx4.0.7333.111310/15/2008
Presence.htc4.0.7333.111310/15/2008
Select.picklist.htc4.0.7333.111310/15/2008
Slugsupport.htc4.0.7333.111310/15/2008
Table.dtm.htc4.0.7333.111310/15/2008
Timeedit.htc4.0.7333.111310/15/2008
Timesheet.js4.0.7333.111310/15/2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 การโยกย้ายข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111310/15/2008

เซิร์ฟเวอร์ exchange

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll4.0.7333.111310/15/2008

ชุดการอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา (MUI)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่
Contact.xml4.0.7333.111310/15/2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่
บัญชีผู้จัดจำหน่าย Detail.rdl4.0.7333.111310/15/2008
บัญชี Distribution.rdl4.0.7333.111310/15/2008
บัญชีภาพรวมย่อย-Report.rdl4.0.7333.111310/15/2008
บัญชี Overview.rdl4.0.7333.111310/15/2008
บัญชีสรุปย่อย-Report.rdl4.0.7333.111310/15/2008
บัญชี Summary.rdl4.0.7333.111310/15/2008
action.js4.0.7333.111310/15/2008
Activities.rdl4.0.7333.111310/15/2008
ActivitiesDetail.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Appgrid_defaultdata.htc4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl สถานะกิจกรรมการส่งเสริมการขาย4.0.7333.111310/15/2008
การส่งเสริมขายย่อยสถานะ-Report.rdl ของกิจกรรม4.0.7333.111310/15/2008
Status.rdl กิจกรรมการส่งเสริมการขาย4.0.7333.111310/15/2008
Comparison.rdl การส่งเสริมการขาย4.0.7333.111310/15/2008
โอกาสในการส่งเสริมการขายที่ประเมิน Detail.rdl รายได้4.0.7333.111310/15/2008
โอกาสในการส่งเสริมการขายจริง Detail.rdl รายได้4.0.7333.111310/15/2008
Report.rdl รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานการส่งเสริมการขาย4.0.7333.111310/15/2008
แคมเปญประสิทธิภาพย่อย-Report.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Performance.rdl การส่งเสริมการขาย4.0.7333.111310/15/2008
แคมเปญที่วางใบสั่ง Detail.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl การตอบสนองการส่งเสริมการขาย4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl งานการส่งเสริมการขาย4.0.7333.111310/15/2008
ทำ Detail.rdl ตารางการสรุป4.0.7333.111310/15/2008
ทำ Table.rdl การสรุป4.0.7333.111310/15/2008
คู่แข่งขาดทุนชนะ Details.rdl4.0.7333.111310/15/2008
คู่แข่งวิน Loss.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Controls.css.aspx4.0.7333.111310/15/2008
CrmCore.dll4.0.7333.111310/15/2008
CRMTemplate.dot4.0.7333.111310/15/2008
CRMTemplate.dotm4.0.7333.111310/15/2008
Database.hotfix4.0.7333.111310/15/2008
Date.js4.0.7333.111310/15/2008
Dlg_assignqueue.aspx4.0.7333.111310/15/2008
Duration.htc4.0.7333.111310/15/2008
Edit.aspx4.0.7333.111310/15/2008
Encodedecode.js4.0.7333.111310/15/2008
Entityform.aspx4.0.7333.111310/15/2008
FetchBuilder.js4.0.7333.111310/15/2008
Filterentity.htc4.0.7333.111310/15/2008
Form.crm.htc4.0.7333.111310/15/2008
Grid.htc4.0.7333.111310/15/2008
Img.lu.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.num.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.eml.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.ticker.htc4.0.7333.111310/15/2008
Input.text.url.htc4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl สถานะของใบแจ้งหนี้4.0.7333.111310/15/2008
การออกอินวอยซ์ Status.rdl4.0.7333.111310/15/2008
ใบแจ้งหนี้ย่อย-Report.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Invoice.rdl4.0.7333.111310/15/2008
นำไปสู่ Effectiveness.rdl แหล่งที่มา4.0.7333.111310/15/2008
Messagebody.htc4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.MetadataService.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Sdk.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.resources.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll4.0.7333.111310/15/2008
Microsoft.Crm.WebServices.dll4.0.7333.111310/15/2008
Nav.htc4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl บัญชี neglected4.0.7333.111310/15/2008
Accounts.rdl neglected4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl กรณี neglected4.0.7333.111310/15/2008
Cases.rdl neglected4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl Leads neglected4.0.7333.111310/15/2008
Leads.rdl neglected4.0.7333.111310/15/2008
Newimport.xml4.0.7333.111310/15/2008
Notectrl.htc4.0.7333.111310/15/2008
ใบสั่งย่อย-Report.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Order.rdl4.0.7333.111310/15/2008
P_GrantAccessBulkForCreate.sql4.0.7333.111310/15/2008
Personalsettings.aspx4.0.7333.111310/15/2008
presence.htc4.0.7333.111310/15/2008
ผลิตภัณฑ์ โดย Detail.rdl บัญชี4.0.7333.111310/15/2008
ผลิตภัณฑ์ โดย Account.rdl4.0.7333.111310/15/2008
ผลิตภัณฑ์ โดย Detail.rdl ผู้ติดต่อ4.0.7333.111310/15/2008
ผลิตภัณฑ์ โดย Contact.rdl4.0.7333.111310/15/2008
การอ้างอิง Report.rdl ย่อย4.0.7333.111310/15/2008
Quote.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl ประวัติการขาย4.0.7333.111310/15/2008
History.rdl ขาย4.0.7333.111310/15/2008
Detail.rdl ขั้นตอนการขาย4.0.7333.111310/15/2008
Pipeline.rdl ขาย4.0.7333.111310/15/2008
Select.picklist.htc4.0.7333.111310/15/2008
บริการ Detail.rdl ระดับเสียงของกิจกรรม4.0.7333.111310/15/2008
บริการ Volume.rdl กิจกรรม4.0.7333.111310/15/2008
Slugsupport.htc4.0.7333.111310/15/2008
Slugsupport.js4.0.7333.111310/15/2008
Table.dtm.htc4.0.7333.111310/15/2008
Timeedit.htc4.0.7333.111310/15/2008
Timesheet.js4.0.7333.111310/15/2008
อันดับ Detail.rdl บทความฐานความรู้4.0.7333.111310/15/2008
Articles.rdl ฐานความรู้ด้านบน4.0.7333.111310/15/2008
ผู้ใช้ Summary.rdl4.0.7333.111310/15/2008
Web.config4.0.7333.111310/15/2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM โซลูชัน Business Microsoft ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงแพคเกจคำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887283โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM วิธีแก้ไขปัญหาของธุรกิจและการปรับปรุงแพ็คเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952858 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
  • Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook
Keywords: 
atdownload kbfix kbmbsmigrate kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB952858 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952858

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com