บริการการเข้ากันได้ของรีจิสทรี TCP/IP อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ที่อยู่ภายใต้ปัญหาสูง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952876 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ที่อยู่ภายใต้ปัญหาสูง บริการเข้ากันได้รีจิสทรี TCP/IP (Tcpipreg) อาจหยุดการตอบสนอง หรือ ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นในบริการ นอกจากนี้ โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายไม่ทำตามที่คาดไว้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์ใช้งาน Windows Vista จากโหมดไฮเบอร์เนต (S4) หรือ จากการหยุดทำชั่วคราว (S3), ความผิดปกติที่เกิดในบริการ Tcpipreg ในกรณีนี้ เมื่อคุณพยายามใช้นั้นหยุดสุทธิ tcpipregคำสั่งเพื่อหยุดการบริการ Tcpipreg คำสั่งอาจหยุดการตอบสนอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,77731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94431 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_6_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,77831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42631 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42531 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43031 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42031 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42431 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้3,57131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
X86_78058696b20528e0f3fd5a19c89f85fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20846_none_a2fc58a526aeace3.manifestไม่สามารถใช้งานได้69731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20846_none_6aae83b7d0352636.manifestไม่สามารถใช้งานได้17,80631 2008 พฤษภาคม07:46ไม่สามารถใช้งานได้
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.208463,506,74431 2008 พฤษภาคม06:52ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6000.208463,472,95231 2008 พฤษภาคม06:52ไม่สามารถใช้งานได้
windows Vista SP1 หรือ Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,77731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94431 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_6_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,77831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42631 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42531 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43031 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42031 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42431 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้3,57131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
X86_b7e2eb8442b2b38898eaf5d8ce118a10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22191_none_550dbfc8da2e4605.manifestไม่สามารถใช้งานได้69731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22191_none_6c59af69cd88c702.manifestไม่สามารถใช้งานได้17,80631 2008 พฤษภาคม08:24ไม่สามารถใช้งานได้
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.221913,601,46431 2008 พฤษภาคม07:44ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6001.221913,549,24031 2008 พฤษภาคม07:25ไม่สามารถใช้งานได้
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_87e497d229c9ca9ae4e1ee20b0c78069_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20846_none_8e17bbc38cf8080a.manifestไม่สามารถใช้งานได้70131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20846_none_c6cd1f3b8892976c.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,51231 2008 พฤษภาคม08:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,95631 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_6_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43431 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37531 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42931 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43931 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43031 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้3,59731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6000.208464,416,56831 2008 พฤษภาคม07:29x64
windows Vista SP1 หรือ Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_d57b6eb14aa4c027f9e7febd51563adb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22191_none_ce97bb7810ff7c52.manifestไม่สามารถใช้งานได้70131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22191_none_c8784aed85e63838.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,51231 2008 พฤษภาคม08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,95631 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_6_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43431 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37531 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42931 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43131 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43931 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43031 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42831 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้3,59731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6001.221914,694,07231 2008 พฤษภาคม07:23x64
windows Vista SP1 หรือ Windows Server 2008 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_b894135fddfd051f89e810bcf6c8a926_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22191_none_197f14bfbbac6012.manifestไม่สามารถใช้งานได้69931 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22191_none_6c5b535fcd86cffe.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,81931 2008 พฤษภาคม08:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78231 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb952876 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78731 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42531 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42631 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42931 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43431 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42631 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb952876_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,42331 2008 พฤษภาคม18:22ไม่สามารถใช้งานได้
Ntoskrnl.exe6.0.6001.221919,501,75231 2008 พฤษภาคม07:18IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการการเข้ากันได้ของรีจิสทรี TCP/IP ให้ความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ดั้งเดิมที่การโต้ตอบกับ TCP/IP ถึงรีจิสทรี ถ้ามีหยุดบริการนี้ ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมอาจเสียหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952876 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB952876 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952876

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com