วิธีการย้ายที่การปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952934 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
 
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่คุณต้องทำตามการย้ายที่การปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณต้องการย้ายฐานข้อมูล Microsoft Dynamics CRM Microsoft SQL Server และบริการรายงานของ Microsoft SQL Server เซิร์ฟเวอร์ที่อื่นในโดเมนเดียวกัน นอกจากนี้ คุณต้องการจาก Microsoft Dynamics CRM Server บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่
 • คุณต้องการ redeploy ปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM ซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM ภาย ในโดเมนเดียวกัน หรือโดเมนอื่น
 • คุณต้องการย้าย Microsoft Dynamics CRM Server หรือบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณต้องการออกจากเซิร์ฟเวอร์ SQL Server และบริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์ยัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้ายฐานข้อมูล Microsoft Dynamics CRM ของ sql server และบริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่อื่นในโดเมนเดียวกัน และออกจาก Microsoft Dynamics CRM Server บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่

 1. สำรององค์กร:ฐานข้อมูล _MSCRM และฐานข้อมูล MSCRM_Config โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิกStudio จัดการเซิร์ฟเวอร์ sql.
  2. ขยายฐานข้อมูลคลิกขวาองค์กร:_mscrmฐานข้อมูล การชี้ไปที่งานแล้ว คลิกทำสำรอง.
  3. ภายใต้ปลายทางเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง การบันทึกแฟ้มสำรองข้อมูล แล้ว คลิกตกลง.
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1b และ 1 c สำหรับฐานข้อมูล MSCRM_Config
  หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องย้ายองค์กรที่มากกว่าหนึ่ง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1a 1 d สำหรับแต่ละฐานข้อมูลขององค์กร
 2. คืนค่านั้นองค์กร:ฐานข้อมูล _MSCRM และฐานข้อมูล MSCRM_Config บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิกStudio จัดการเซิร์ฟเวอร์ sql.
  2. คลิกขวาฐานข้อมูลแล้ว คลิกการคืนค่าฐานข้อมูล.
  3. ภายใต้ปลายทางเพื่อคืนค่าพิมพ์ชื่อขององค์กร:ฐานข้อมูล _MSCRM ในนั้นไปยังฐานข้อมูลกล่อง
  4. ภายใต้แหล่งที่มาสำหรับการคืนค่าคลิกจากอุปกรณ์คลิก(ปุ่มการจุดไข่ปลา...), เพิ่มองค์กร:ฐานข้อมูล _MSCRM แล้วคลิกตกลง.
  5. คลิกเพื่อเลือกนั้นคืนค่ากล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2b 2e สำหรับฐานข้อมูล MSCRM_Config
  หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องย้ายองค์กรที่มากกว่าหนึ่ง ทำซ้ำขั้นตอน 2a 2f สำหรับแต่ละฐานข้อมูลขององค์กร
 3. การปรับปรุงคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Dynamics CRM Server:
  • configdb
  • database.
  • metabase
  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Dynamics CRM Server คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. คลิกขวาconfigdbแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลแหล่งชื่อของ SQL Server ใหม่ และจากนั้น คลิกการตกลง. ตัวอย่างเช่น สายอักขระค่าในการข้อมูลค่า:กล่องควรมีลักษณะต่อไปนี้:
   แหล่งข้อมูล =NewSQLServer; initial แค็ตตาล็อก = MSCRM_CONFIG รวมความปลอดภัย = SSPI
  5. ทำตามขั้นตอน 3b 3d สำหรับคีย์ย่อยของฐานข้อมูล และคีย์ย่อยของ metabase
  หมายเหตุ
  • ถ้าหลาย Microsoft Dynamics CRM บทบาทในการใช้งานของคุณ คุณต้องปรับปรุงคีย์รีจิสทรีสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
  • ถ้าคุณใช้ตัวเชื่อมที่ Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลต่อสำหรับบริการการรายงานของ SQL Server และถ้าคุณจะไม่ย้ายเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์ คุณต้องปรับปรุงคีย์ย่อย configdb บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งที่ Microsoft Dynamics CRM ข้อมูล Connector สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server
 4. การตั้งค่าคอนฟิกแอพพลิเคชัน Microsoft Dynamics CRM ให้ชี้ไปยัง SQL Server และบริการการรายงานของ SQL Server ใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Dynamics CRM Server คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Dynamics CRMแล้ว คลิกตัวจัดการการปรับใช้.
  2. คลิกองค์กร.
  3. คลิกขวาที่องค์กรที่คุณย้ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server และจากนั้น คลิกปิดใช้งาน.
  4. คลิกขวาที่องค์กร ที่คุณปิดใช้งาน แล้ว คลิกแก้ไของค์กร.
  5. พิมพ์ชื่อใหม่ของ SQL Server และ URL ใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์

   หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้เผยแพร่รายงานที่มีใน Microsoft Dynamics CRM ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ
  6. คลิกถัดไปสองครั้ง แล้วคลิกนำไปใช้.
  7. คลิกขวาที่องค์กรที่คุณปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 4 c คลิกเปิดใช้งานแล้ว คลิกใช่.
 5. ถ้าคุณใช้ตัวเชื่อมที่ Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลต่อสำหรับบริการการรายงานของ SQL Server และถ้าคุณกำลังย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์ใหม่ คุณต้องติดตั้งตัวเชื่อมต่อข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่กำลังเรียกใช้บริการการรายงานของ SQL Server

redeploy ปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM ซึ่งรวมถึงการที่ Microsoft Dynamics CRM เซิร์ฟเวอร์ภาย ในโดเมนเดียวกัน หรือโดเมนอื่น

 1. สำรององค์กร:_MSCRM ฐานข้อมูล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิกStudio จัดการเซิร์ฟเวอร์ sql.
  2. ขยายฐานข้อมูลคลิกขวาองค์กร:_mscrmฐานข้อมูล การชี้ไปที่งานแล้ว คลิกทำสำรอง.
  3. ภายใต้ปลายทางเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง การบันทึกแฟ้มสำรองข้อมูล แล้ว คลิกตกลง.
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1b และ 1 c สำหรับใด ๆ อีกองค์กร:_MSCRM ฐานข้อมูลที่ต้องจะย้าย
 2. ติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่จะเรียกใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM

  หมายเหตุ:When you are prompted to enter the organization name, use a name that differs from the original organization name. You will import the old organization into the new installation. Therefore, you do not want the installation process to create a new organization that has the same name.
 3. Restore theองค์กร:_MSCRM databases on the new computer that is running SQL Server. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. On the new computer that is running SQL Server, clickเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิกStudio จัดการเซิร์ฟเวอร์ sql.
  2. คลิกขวาฐานข้อมูลแล้ว คลิกRestore Database.
  3. ภายใต้Destination to restore, type the name of theองค์กร:_MSCRM database in theTo databaseกล่อง
  4. ภายใต้Source for restoreคลิกFrom device, click the ellipsis button (...), add theองค์กร:_MSCRM database, and then clickตกลง.
  5. คลิกเพื่อเลือกนั้นคืนค่ากล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  6. Repeat steps 3b-3e for any additionalองค์กร:_MSCRM databases.
 4. Apply hotfix 950680.

  For more information about hotfix 950680, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  950680กฎของกระแสงานไม่รันเมื่อคุณใช้ตัวช่วยปรับใช้'ตัวจัดการ'นำเข้าองค์กรสร้างการนำเข้าเป็นหน่วยงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
 5. นำเข้าองค์กรในการปรับใช้ใหม่ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM Server คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Dynamics CRMแล้ว คลิกตัวจัดการการปรับใช้.
  2. คลิกขวาองค์กรแล้ว คลิกองค์กรการนำเข้า.
  3. ถ้าคุณใช้รุ่นชาญของ Microsoft Dynamics CRM คุณได้รับพร้อมท์ให้ลบองค์กรที่มีอยู่ คลิกตกลงเมื่อต้องการลบงานที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้ง

   หมายเหตุ:การกระทำนี้ไม่ลบจริงองค์กร:ฐานข้อมูล _MSCRM จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server
  4. ในการSQL Serverกล่อง คลิกคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณได้คืนค่านั้นองค์กร:_MSCRM ฐานข้อมูล คลิกฐานข้อมูลขององค์กรในการฐานข้อมูลขององค์กรกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
  5. พิมพ์ชื่อที่แสดงและชื่อสำหรับองค์กร และจากนั้น คลิกถัดไป.
  6. พิมพ์ URL ในนั้นURL ของเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ sqlกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
  7. เลือกวิธีการในการวิธีการแมปของผู้ใช้นั้นรายการ และจากนั้น คลิกถัดไป.
  8. แม็ปผู้ใช้ และจากนั้น คลิกถัดไป.
  9. ในการความต้องการของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกถัดไปแล้ว คลิกนำเข้า.
หมายเหตุ
 • ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ที่เหมือนกัน Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์ คุณต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกการกำหนดค่าเราเตอร์สำหรับสภาพแวดล้อมใหม่
 • คุณต้องติดตั้งที่ Microsoft Dynamics CRM ข้อมูล Connector สำหรับเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ SQL เพื่อลงทะเบียนคอมโพเนนต์ที่ มีฐานข้อมูลใหม่ของ MSCRM_Config
 • คุณต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ Client Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การ CRM Dynamics Microsoft ที่ใหม่
 • คุณต้องติดตั้งตัวจัดการการโยกย้ายข้อมูลเพื่อชี้ไปที่ใหม่ Microsoft Dynamics CRM Server

ย้าย Microsoft Dynamics CRM Server หรือบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปล่อย SQL Server และเซิร์ฟเวอร์บริการรายงานของ SQL เซิร์ฟเวอร์ยัง

 1. ติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM หรือเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM
  2. ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ให้พิมพ์ชื่อของ SQL Server ที่มีฐานข้อมูล MSCRM_Config ในนั้นเลือกตัวเลือกการปรับใช้กล่องโต้ตอบ แล้วคลิกเชื่อมต่อกับการปรับใช้ที่มีอยู่.
  3. ทำการติดตั้ง
 2. ถอนการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM Server หรือบทบาทของเซิร์ฟเวอร์จากที่เก่า Microsoft Dynamics CRM Server โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า
  2. เลือก Microsoft Dynamics CRM Server และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออก.
  3. ดำเนินการตัวช่วยสร้างการเอาออกเพื่อเอาเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM หรือบทบาทเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์เก่า
  หมายเหตุ:ถ้าการถอนการติดคุณไม่สามารถตั้งเก่า Microsoft Dynamics CRM Server หรือบทบาทเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนที่ 2 ได้เนื่องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ของ ไปที่ขั้นตอนที่ 3
 3. เอาออกเซิร์ฟเวอร์จากตัวจัดการปรับใช้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Dynamics CRM Server คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Dynamics CRMแล้ว คลิกตัวจัดการการปรับใช้.
  2. คลิกเซิร์ฟเวอร์. A list of the servers in the Microsoft Dynamics CRM deployment should appear. If no servers appear, right-clickเซิร์ฟเวอร์แล้ว คลิกฟื้นฟู.
  3. Right-click the server that is not in the deployment, clickลบแล้ว คลิกใช่. The server is removed from the MSCRM_Config database.
หมายเหตุ:Depending on the Microsoft Dynamics CRM roles that you move, you may have to run the Configuration Wizard for the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router to update the configuration. You may also have to run the Configuration Wizard for the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook to connect to the new Microsoft Dynamics CRM Server. Additionally, you may have to reinstall the Data Migration Manager to point to the new Microsoft Dynamics CRM Server.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952934 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB952934 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952934

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com