MS08-037: ช่องโหว่ใน DNS อาจทำให้ spoofing

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953230 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 037 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ออก ด้วย ICMPv6 แพคเก็ตใช้ใน Windows Server 2003

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ Windows Server 2003 อาจไม่กำหนดค่าของฟิลด์ icmp6_cksum ในโครงสร้าง icmp6_hdr สำหรับแพคเก็ต ICMPv6 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 974927สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 974927 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974927windows Server 2003 ไม่กำหนดค่าของฟิลด์ icmp6_cksum ในโครงสร้าง icmp6_hdr สำหรับแพคเก็ต ICMPv6 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 953230 (MS08 037)

ปัญหาของปริมาณการใช้ทรัพยากร

ระบบของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ windows อาจเห็นเพิ่มขึ้นในปริมาณการใช้หน่วยความจำและแฟ้มจัดการทรัพยากรวัสดุสำหรับระบบที่มีการติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยที่อธิบายไว้ใน MS08 037 นี่คือลักษณะการทำงานที่คาดไว้เนื่องจากการคุณลักษณะ randomization SocketPool ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเน้นช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยนี้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows ใช้งานของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ DNS จองชุดของพอร์ต พอร์ตต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งถูกเลือกโดยการสุ่มสำหรับแต่ละแบบสอบถาม DNS ขาออก ตัดสินใจการออกแบบนี้ถูกทำเพื่อ concerns ประสิทธิภาพการทำงานอยู่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่จัดการ และสร้างมีขนาดใหญ่มากจำนวนแบบสอบถามจากไคลเอนต์ที่ใช้ Windows ชุดของพอร์ตที่สงวนไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ DNS จองเรียกว่า "ซ็อกเก็ตพู

โดยค่าเริ่มต้น ขนาดของพูซ็อกเก็ตที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows มีซ็อกเก็ต 2,500 การกำหนดค่าขนาดนี้ เปลี่ยนแปลงรายการรีจิสทรี SocketPoolSize ในคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\SocketPoolSize

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
956188คุณพบปัญหาเกี่ยวกับทาง UDP ขึ้นอยู่กับบริการของเครือข่ายหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการบริการของเซิร์ฟเวอร์ DNS 953230 (MS08 037)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://blogs.technet.com/sseshad/archive/2008/12/03/windows-dns-and-the-kaminsky-bug.aspx

ปัญหาความขัดแย้งและการเชื่อมต่อพอร์ต

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และจากนั้น คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการบริการของเครือข่ายที่ขึ้นกับโพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ บริการซึ่งขึ้นอยู่กับพอร์ต UDP อาจไม่เริ่มทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000, Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าบริการถูกปันส่วนไปยังบริการ DNS หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 953230

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956188คุณพบปัญหาเกี่ยวกับทาง UDP ขึ้นอยู่กับบริการของเครือข่ายหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการบริการของเซิร์ฟเวอร์ DNS 953230 (MS08 037)
977512The DNS Server service binds to all ports in the Windows Deployment Services port range on a server that is running Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008

Service issues on SBS-based systems

After you install this security update, and then you restart a computer that is running Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS), you may experience many network-related problems.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
956189Some services may not start or may not work correctly on a computer that is running Windows SBS after you install the DNS Server security update 953230 (MS08-037)

Perimeter firewall devices and NAT issues

After you install this security update on a Microsoft Windows-based computer, you may find that the DNS queries that are sent across a firewall from the computer do not use random source ports.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
956190DNS queries that are sent across a firewall do not use random source ports after you install security update 953230 (MS08-037)

Issue with ZoneAlarm

After you install this security update on a Windows XP-based computer, on a Windows 2000-based computer, or on a Windows Server 2003-based computer that is running ZoneAlarm, you may be unable to connect to the Internet.

หมายเหตุ:This issue does not affect Windows Vista-based computers.

This issue may occur when you run the ZoneAlarm versions that are listed in the following table.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โปรแกรมประยุกต์Version number range
Zone Alarm Internet Security Suite6.5.645.000–7.0.482.000
โซน Alarm Pro6.5.645.000–7.0.482.000
Zone Alarm Anti Virus6.5.645.000–7.0.482.000
Zone Alarm Anti-Spyware6.5.645.000–7.0.482.000
Zone Alarm Basic Firewall6.5.645.000–7.0.482.000
EndPoint Security6.5.645.000–7.0.865.000 (excluding 7.0.843.0007 and 7.0.866.000)
To resolve this issue, install update 958752.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
958752The version of AFD.SYS that is released together with security update 953230 (MS08-037) and security update 956803 (MS08-066) has an application compatibility issue

For more information about how to resolve this issue, visit the following ZoneAlarm Web site:
http://download.zonealarm.com/bin/free/pressReleases/2008/LossOfInternetAccessIssue.html
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ถอนการติดตั้งการตัดสินค้าจากคลัง

ระบบที่กำลังเรียกใช้รุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows 2000 Server และ Windows Server 2003 จะได้รับการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่นอกเหนือจากการปรับปรุงไคลเอ็นต์ DNS การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ DNS และการปรับปรุงไคลเอ็นต์ DNS ใช้ร่วมกันไบนารี ถอนการติด ดังนั้น จะต้องถูกตั้งในลำดับย้อนกลับที่ว่า พวกเขาได้ถูกติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการ regressing ไบนารีใช้ร่วมกันกับรุ่นก่อนหน้า

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้งการ DNS ไคลเอ็นต์ทการรักษาความปลอดภัย (951748) ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 037
 • คุณติดตั้งการ DNS เซิร์ฟเวอร์ทการรักษาความปลอดภัย (951746) ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 037
 • ถอนการติดคุณตั้งใน DNS ไคลเอ็นต์ทการรักษาความปลอดภัย (951748) ที่ได้อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 037
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปรับปรุงความปลอดภัยการเซิร์ฟเวอร์ DNS (951746) ที่ได้อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่ MS08 037 อาจแปลงกลับไปเป็นรุ่นต่อ ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดการ DNS เซิร์ฟเวอร์ทการรักษาความปลอดภัย (951746) ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย 037 MS08 ไปเป็น reoffered ระบบภาวะ ดังนั้น คุณต้องติดตั้งการ DNS เซิร์ฟเวอร์ทการรักษาความปลอดภัย (951746) ที่ได้อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 037

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่พบด้วยรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของซอฟต์แวร์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
823836การเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Windows ตามลำดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดการทำงาน

ปัญหาการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต

ป้องกันการปรับปรุงที่มีเสนอในบูเลทีนการ MS08 037 DNS บริการจาก conflicting พอร์สำรองที่บริการอื่น ๆ อาจสามารถฟังได้บน
พอร์ตแหล่งที่มาของ dns randomization
เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตแหล่งที่มาของ DNS randomization, Microsoft ได้จองพอร์เพื่อลดความเสี่ยง randomization พอร์ตแหล่งที่มา ขนาดเริ่มต้นของพูล Socket บน Windows Server 2003 และแพลตฟอร์มระดับคือ 2500 ขนาดนี้ถูกจัดโครงแบบ โดยการปรับเปลี่ยน
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\SocketPoolSize
คีย์ย่อยของรีจิสทรี

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของรายการรีจิสทรี SocketPoolSize บริการ DNS ต้องเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะพิเศษ ใน DNS เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการอื่น ๆ ฟังพอร์ต UDP มันจะเป็นประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้บริการ DNS conflicting พอร์สงวนไว้ของบริการอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ ReservedPorts คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
812873วิธีการจองช่วงพอร์ตที่ ephemeral บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server
MaxUserPort
ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\MaxUserPort
คีย์ย่อยของรีจิสทรีถูกกำหนดเป็นพอร์ตสูงสุดถึงพอร์ตใดอาจมีการปันส่วนสำหรับอักขระตัวแทน binds ค่าของรายการรีจิสทรี MaxUserPort กำหนดช่วงพอร์ตแบบไดนามิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรีจิสทรี MaxUserPort แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938196.aspx
มีอะไรช่วงพอร์ตที่ใช้งานได้เมื่อมีตั้งค่าของรายการรีจิสทรี MaxUserPort ต่างหาก

The MaxUserPort registry entry has a different meaning in Windows Server 2008, in Windows Vista, in Windows Server 2003, and in Windows 2000 Server.

In Windows Server 2003 or Windows 2000 Server, the value of the MaxUserPort registry entry defines the dynamic port range. The range starts from 1024 to MaxUserPort.

In Windows Server 2008 or Windows Vista, the value of the MaxUserPort registry entry signifies the number of dynamic ports. The range is from Start range (default is 49152) to Start range + MaxUserPort.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
929851มีการเปลี่ยนแปลงการให้ช่วงของพอร์ตแบบไดนามิกเริ่มต้นสำหรับ TCP/IP ใน Windows Vista และ Windows Server 2008
The following is the fix behavior on Windows Server 2003 and down-level platforms after you install the MS08-037 DNS update:
 • If the value of the MaxUserPort registry entry is set, allocate ports randomly from the [1024, MaxUserPort] range.
 • If the value of the MaxUserPort registry entry is not set, allocate ports randomly from the [49152, 65535] range.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

For more information about this security update and for information about any known issues with specific releases of this software, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
951748MS08-037: Description of the security update for DNS in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000 Server (client side): July 8, 2008
951746MS08-037: Description of the security update for DNS in Windows Server 2008, in Windows Server 2003, and in Windows 2000 Server (server-side): July 8, 2008

File information (client side)

The English (United States) version of this software update installs files with the attributes that are listed in the following tables. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). Note that dates and times for these files on your local computer are displayed in your local time and with your current daylight savings time bias. The dates and times may also change when you perform certain operations on the files.

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Afd.sys5.0.2195.7204119,15218-Oct-200800:08x86
Dnsapi.dll5.0.2195.7280139,02421-Apr-200910:00x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.728098,06421-Apr-200910:00x86
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74421-Apr-200910:00x86
Mswsock.dll5.0.2195.715864,78414-Oct-200900:สีกันx86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52819-Jun-200812:05x86

Windows XP and Windows Server 2003 file information notes

 • The files that apply to a specific milestone (RTM, SPn) and service branch (QFE, GDR) are noted in the "SP requirement" and "Service branch" columns.
 • GDR service branches contain only fixes that are broadly released to address widespread, critical issues. QFE service branches contain hotfixes in addition to broadly released fixes.
 • In addition to the files listed in these tables, this software update also installs an associated security catalog file (KBตัวเลข.cat) that is signed with a Microsoft digital signature.
สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200611:58x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.1.2600.3394138,36820-Jun-200810:44x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.3394148,99220 2008 Jun15:11x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820 2008 Jun17:41x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,32020 2008 Jun10:45x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92020 2008 Jun07:22x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-ส.ค.-200612:08x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.3394138,36820 2008 Jun10:44x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.3394147,96820 2008 Jun17:36x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820 2008 Jun17:36x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,96020 2008 Jun10:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92020 2008 Jun09:32x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.5625138,49620 2008 Jun11:40x86SP3SP3GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.5625147,96820 2008 Jun17:46x86SP3SP3GDR
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820 2008 Jun17:46x86SP3SP3GDR
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020 2008 Jun11:51x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620 2008 Jun11:08x86SP3SP3GDR
Afd.sys5.1.2600.5625138,49620 2008 Jun11:48x86SP3SP3QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.5625147,96820 2008 Jun17:43x86SP3SP3QFE
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820 2008 Jun17:43x86SP3SP3QFE
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020 2008 Jun11:59x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620 2008 Jun11:16x86SP3SP3QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-ส.ค.-200613:52x86SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3161150,52820 2008 Jun15:59x86SP1SP1GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.3161158,20820 2008 Jun19:39x86SP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161256,51220 2008 Jun19:39x86SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.316133382420 2008 Jun15:59x86SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,85620 2008 Jun10:13ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-ส.ค.-200614:01x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3161152,57620 2008 Jun10:38x86SP1SP1QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.3161158,72020 2008 Jun18:52x86SP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161258,04820 2008 Jun18:52x86SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161394,75220 2008 Jun10:38x86SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,98420 2008 Jun10:04ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.4318150,52820 2008 Jun14:22x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4318160,76820 2008 Jun18:19x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020 2008 Jun18:19x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020 2008 Jun14:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820 2008 Jun13:55ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4318150,52820 2008 Jun11:02x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4318160,76820 2008 Jun19:39x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420 2008 Jun18:07x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620 2008 Jun11:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620 2008 Jun10:19ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 edition

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41620 2008 Jun18:28x64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3161299,00820 2008 Jun18:28x64SP1SP1GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.3161306,68820 2008 Jun18:28x64SP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161490,49620 2008 Jun18:28x64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161703,48820 2008 Jun18:28x64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161362,75220 2008 Jun18:29x64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84020 2008 Jun18:29x86SP1SP1GDR\wow
Wdnsapi.dll5.2.3790.3161158,20820 2008 Jun18:29x86SP1SP1GDR\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44820 2008 Jun18:29x86SP1SP1GDR\wow
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41620 2008 Jun18:28x64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3161299,52020 2008 Jun18:28x64SP1SP1QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.3161306,68820 2008 Jun18:28x64SP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161491,52020 2008 Jun18:28x64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161829,95220 2008 Jun18:29x64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161363,13620 2008 Jun18:29x64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84020 2008 Jun18:29x86SP1SP1QFE\wow
Wdnsapi.dll5.2.3790.3161158,72020 2008 Jun18:29x86SP1SP1QFE\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47220 2008 Jun18:29x86SP1SP1QFE\wow
Afd.sys5.2.3790.4318291,84021 2008 Jun07:07x64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4318306,17621 2008 Jun07:07x64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54421 2008 Jun07:07x64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51221 2008 Jun07:07x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68021 2008 Jun07:07x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4318160,76821 2008 Jun07:07x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47221 2008 Jun07:07x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4318292,35220 2008 Jun18:29x64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4318306,68820 2008 Jun18:29x64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05620 2008 Jun18:29x64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89620 2008 Jun18:29x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80820 2008 Jun18:29x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4318160,76820 2008 Jun18:30x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49620 2008 Jun18:30x86SP2SP2QFE\WOW

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49620 2008 Jun18:34IA-64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3161582,14420 2008 Jun18:34IA-64SP1SP1GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.3161438,27220 2008 Jun18:34IA-64SP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161780,80020 2008 Jun18:34IA-64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.31611,116,67220 2008 Jun18:34IA-64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161736,38420 2008 Jun18:35ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84020 2008 Jun18:35x86SP1SP1GDR\wow
Wdnsapi.dll5.2.3790.3161158,20820 2008 Jun18:35x86SP1SP1GDR\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44820 2008 Jun18:35x86SP1SP1GDR\wow
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49620 2008 Jun18:29IA-64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3161584,19220 2008 Jun18:29IA-64SP1SP1QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.3161438,27220 2008 Jun18:29IA-64SP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161784,89620 2008 Jun18:29IA-64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.31611,308,67220 2008 Jun18:29IA-64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161737,02420 2008 Jun18:29ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84020 2008 Jun18:29x86SP1SP1QFE\wow
Wdnsapi.dll5.2.3790.3161158,72020 2008 Jun18:29x86SP1SP1QFE\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47220 2008 Jun18:29x86SP1SP1QFE\wow
Afd.sys5.2.3790.4318583,68021 2008 Jun07:04IA-64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4318438,27221 2008 Jun07:04IA-64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40821 2008 Jun07:04IA-64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16821 2008 Jun07:04IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77621 2008 Jun07:04ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4318160,76821 2008 Jun07:04x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47221 2008 Jun07:04x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4318584,19220 2008 Jun18:33IA-64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4318438,27220 2008 Jun18:33IA-64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50420 2008 Jun18:33IA-64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20820 2008 Jun18:34IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41620 2008 Jun18:34ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4318160,76820 2008 Jun18:34x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49620 2008 Jun18:34x86SP2SP2QFE\WOW

ข้อมูลของแฟ้ม (ด้านเซิร์ฟเวอร์)

ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) รุ่นการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ติดตั้งแฟ้มที่ มีแอททริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) หมายเหตุว่า วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงขึ้น ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มี bias การปรับเวลาตามฤดูกาลปัจจุบันของคุณ วันและเวลาอาจยังเปลี่ยนเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Afd.sys5.0.2195.7158119,152พฤษภาคม-08-200806:08x86
Dns.exe5.0.2195.7162332,04812 2008 Jun09:21x86
Dnsperf.dll5.0.2195.715733,55225 2008 Jun07:14x86
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64230 2008 Apr07:49ไม่สามารถใช้งานได้
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59730 2008 Apr07:49ไม่สามารถใช้งานได้
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74425 2008 Jun07:14x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818 2008 Jun07:35x86

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับเฉพาะ milestone (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) ถูกบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการ GDR ประกอบด้วยการแก้ไขที่งานออกไปยังที่อยู่ widespread สำคัญปัญหา เท่านั้น สาขาบริการ QFE ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการแก้ไขที่นำออกใช้งาน
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วย Microsoft มีลายเซ็นดิจิทัล

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-ส.ค.-200613:52x86SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3161150,52820 2008 Jun15:59x86SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3161446,97620 2008 Jun09:57x86SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.316111,77621 2008 Jun14:45x86SP1SP1GDR
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64226 2008 Apr04:36ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59726 2008 Apr04:33ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161256,51221 2008 Jun14:45x86SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.316133382420 2008 Jun15:59x86SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,85620 2008 Jun10:13ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016-ส.ค.-200614:01x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3161152,57620 2008 Jun10:38x86SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3161448,00020 2008 Jun10:02x86SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.316111,77621 2008 Jun14:37x86SP1SP1QFE
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64226 2008 Apr04:36ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59726 2008 Apr04:33ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161258,04821 2008 Jun14:37x86SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161394,75220 2008 Jun10:38x86SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,98420 2008 Jun10:04ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.316130,20820 2008 Jun09:56x86SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.4318150,52820 2008 Jun14:22x86SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4318447,48820 2008 Jun13:38x86SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.431811,77621 2008 Jun14:06x86SP2SP2GDR
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64226 2008 Apr04:36ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59726 2008 Apr04:33ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00021 2008 Jun14:06x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020 2008 Jun14:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820 2008 Jun13:55ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4318150,52820 2008 Jun11:02x86SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4318448,00020 2008 Jun10:20x86SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.431811,77621 2008 Jun14:14x86SP2SP2QFE
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64226 2008 Apr04:36ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59726 2008 Apr04:33ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02421 2008 Jun14:14x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620 2008 Jun11:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620 2008 Jun10:19ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41621 2008 Jun12:55x64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3161299,00821 2008 Jun12:55x64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.3161767,48821 2008 Jun12:55x64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.316114,33621 2008 Jun12:55x64SP1SP1GDR
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64221 2008 Jun12:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59721 2008 Jun12:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161490,49621 2008 Jun12:55x64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.3161703,48821 2008 Jun12:55x64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161362,75221 2008 Jun12:55x64SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84021 2008 Jun12:55x86SP1SP1GDR\wow
Wdns.exe5.2.3790.3161446,97621 2008 Jun12:55x86SP1SP1GDR\wow
Wdnsperf.dll5.2.3790.316111,77621 2008 Jun12:55x86SP1SP1GDR\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44821 2008 Jun12:55x86SP1SP1GDR\wow
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41622 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3161299,52022 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.3161770,56022 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.316114,33622 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64222 2008 Jun04:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59722 2008 Jun04:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161491,52022 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.3161829,95222 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161363,13622 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.316130,72022 2008 Jun04:55x64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84022 2008 Jun04:55x86SP1SP1QFE\wow
Wdns.exe5.2.3790.3161448,00022 2008 Jun04:55x86SP1SP1QFE\wow
Wdnsperf.dll5.2.3790.316111,77622 2008 Jun04:55x86SP1SP1QFE\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47222 2008 Jun04:55x86SP1SP1QFE\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.316130,20822 2008 Jun04:55x86SP1SP1QFE\wow
Afd.sys5.2.3790.4318291,84022 2008 Jun05:16x64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4318768,51222 2008 Jun05:16x64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.431814,33622 2008 Jun05:16x64SP2SP2GDR
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64222 2008 Jun05:16ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59722 2008 Jun05:16ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54422 2008 Jun05:16x64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51222 2008 Jun05:16x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68022 2008 Jun05:16x64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.431811,77622 2008 Jun05:16x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47222 2008 Jun05:16x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4318292,35222 2008 Jun05:16x64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4318771,07222 2008 Jun05:16x64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.431814,33622 2008 Jun05:16x64SP2SP2QFE
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64222 2008 Jun05:16ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59722 2008 Jun05:16ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05622 2008 Jun05:16x64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89622 2008 Jun05:16x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80822 2008 Jun05:16x64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.431811,77622 2008 Jun05:16x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49622 2008 Jun05:16x86SP2SP2QFE\WOW

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49621 2008 Jun12:53IA-64SP1SP1GDR
Afd.sys5.2.3790.3161582,14421 2008 Jun12:53IA-64SP1SP1GDR
Dns.exe5.2.3790.31611,136,64021 2008 Jun12:53IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.316126,62421 2008 Jun12:54IA-64SP1SP1GDR
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64221 2008 Jun12:54ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59721 2008 Jun12:54ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
Mswsock.dll5.2.3790.3161780,80021 2008 Jun12:54IA-64SP1SP1GDR
Tcpip.sys5.2.3790.31611,116,67221 2008 Jun12:54IA-64SP1SP1GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.3161736,38421 2008 Jun12:54ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84021 2008 Jun12:54x86SP1SP1GDR\wow
Wdns.exe5.2.3790.3161446,97621 2008 Jun12:54x86SP1SP1GDR\wow
Wdnsperf.dll5.2.3790.316111,77621 2008 Jun12:54x86SP1SP1GDR\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161232,44821 2008 Jun12:54x86SP1SP1GDR\wow
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49621 2008 Jun12:55IA-64SP1SP1QFE
Afd.sys5.2.3790.3161584,19221 2008 Jun12:55IA-64SP1SP1QFE
Dns.exe5.2.3790.31611,140,73621 2008 Jun12:55IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.316126,62421 2008 Jun12:55IA-64SP1SP1QFE
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64221 2008 Jun12:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59721 2008 Jun12:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
Mswsock.dll5.2.3790.3161784,89621 2008 Jun12:55IA-64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.31611,308,67221 2008 Jun12:55IA-64SP1SP1QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.3161737,02421 2008 Jun12:55ไม่สามารถใช้งานได้SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.316129,18421 2008 Jun12:55IA-64SP1SP1QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84021 2008 Jun12:55x86SP1SP1QFE\wow
Wdns.exe5.2.3790.3161448,00021 2008 Jun12:55x86SP1SP1QFE\wow
Wdnsperf.dll5.2.3790.316111,77621 2008 Jun12:55x86SP1SP1QFE\wow
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47221 2008 Jun12:55x86SP1SP1QFE\wow
Ww03a2409.dll5.2.3790.316130,20821 2008 Jun12:55x86SP1SP1QFE\wow
Afd.sys5.2.3790.4318583,68022 2008 Jun05:01IA-64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.43181,139,20022 2008 Jun05:01IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.431826,62422 2008 Jun05:01IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64222 2008 Jun05:01ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59722 2008 Jun05:01ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40822 2008 Jun05:01IA-64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16822 2008 Jun05:01IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77622 2008 Jun05:01ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.431811,77622 2008 Jun05:01x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47222 2008 Jun05:01x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4318584,19221 2008 Jun12:53IA-64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.43181,140,73621 2008 Jun12:53IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.431826,62421 2008 Jun12:53IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.hไม่สามารถใช้งานได้6,64221 2008 Jun12:53ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Dnsperf.iniไม่สามารถใช้งานได้11,59721 2008 Jun12:53ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50421 2008 Jun12:53IA-64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20821 2008 Jun12:53IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41621 2008 Jun12:53ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.431811,77621 2008 Jun12:53x86SP2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953230 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
atdownload kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner kbmt KB953230 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953230

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com