แฟ้มโซน DNS หลักอาจไม่มีการโอนย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS รองใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953317 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสร้างโซน DNS หลักในระบบของคุณชื่อของโดเมน (DNS) เซิร์ฟเวอร์
  • คุณเปิดใช้งานเขตพื้นที่ที่โอนย้ายในโซน DNS และคุณอนุญาตให้มีการถ่ายโอนโซนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
  • คุณสามารถใช้การปรับปรุงแบบไดนามิกในโซน DNS
  • หมายเลขที่มีขนาดใหญ่มากของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการ DNS หลักโซน
ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้มโซนหลักอาจไม่ถ่ายโอนไปที่ใช้ Windows Server 2008 รองเซิร์ฟเวอร์ DNS เร็กคอร์ดทั้งหมดที่หายไปดังนั้น ยกเว้นจุดเริ่มต้นของหน่วยงานจัดเก็บ (SOA) เร็กคอร์ดที่ยังคงอยู่ใน DNS ที่รองโซน

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008:
Event Type: Error
Event Source: DNS
Event Category: None
Event ID: 6527
Description:
Zone msprod.msp expired before it could obtain a successful zone transfer or update 
from a master server acting as its source for the zone. The zone has been shut 
down.
For more information, see Help and Support Center at 
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่มีขนาดใหญ่มาก ในระหว่างการถ่ายโอนโซน DNS เซิร์ฟเวอร์ DNS รองร้องขอมีโซนส่วนที่เพิ่มโอน (IXFR) ของเขตพื้นที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่มีขนาดใหญ่มากเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก เซิร์ฟเวอร์ DNS หลักไม่สามารถให้บริการการสอบถาม IXFR แทน เซิร์ฟเวอร์ DNS หลักตอบสนองการสอบถาม IXFR กับการตอบสนองการโอนย้าย (AXFR) โซนทั้งหมด เซิร์ฟเวอร์ DNS รองสิ้นสุดการโอนย้ายเนื่องจาก expects การร้องขอ IXFR และไม่มีคำร้องขอ AXFR หมดเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ DNS รองจะไม่สามารถดำเนินการถ่ายโอนโซน เร็กคอร์ดทั้งหมดในเขตพื้นที่ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์รองกระทั่งอายุ นี้ส่งผลในโซนว่างเปล่า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2008 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ:service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

หมายเหตุ:แฟ้ม.manifest และแฟ้ม.mum ที่ติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละแสดงรายการแยกต่างหากในการ "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 และ for Windows Vista " ส่วน แฟ้มเหล่านี้และแฟ้ม.cat ที่เกี่ยวข้องที่ (แค็ตตาล็อกความปลอดภัย) ของตนสำคัญเพื่อรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้ม.cat จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft แอตทริบิวต์ของแฟ้มการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ไม่มีการระบุไว้
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cache.dnsไม่สามารถใช้งานได้3,17918 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Dns.exe6.0.6001.22218509,952ก.ค.-09-200801:06x86
Dnsserver.events.xmlไม่สามารถใช้งานได้60918 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cache.dnsไม่สามารถใช้งานได้3,17918 2007 ธ.ค.20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Dns.exe6.0.6001.22218637,952ก.ค.-09-200801:44x64
Dnsserver.events.xmlไม่สามารถใช้งานได้60918 2007 ธ.ค.21:00ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File namePackage_1_for_kb953317 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,779
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_2_for_kb953317 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,779
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,409
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,413
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File nameX86_e87a0da27926c0764b744e523cc90f11_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22218_none_2256329a44e2930e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File nameX86_microsoft-หน้าต่าง-dns แบบเซิร์ฟเวอร์-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22218_none_4e8cb68aefb31ca5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม163,050
วันที่ (UTC)ก.ค.-09-2008
เวลา (UTC)03:43
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameAmd64_c8aac84c19083e1505d2961257775976_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22218_none_ea548d1e79f8be0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File nameAmd64_microsoft-หน้าต่าง-dns แบบเซิร์ฟเวอร์-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22218_none_aaab520ea8108ddb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม163,090
วันที่ (UTC)ก.ค.-09-2008
เวลา (UTC)04:44
File namePackage_1_for_kb953317 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,789
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_2_for_kb953317 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,789
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,417
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29
File namePackage_for_kb953317_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)10-ก.ค.-2008
เวลา (UTC)20:29

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958970.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
164017คำอธิบายของการถ่ายโอนโซน DNS
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953317 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB953317 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953317

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com