Poruka o gre?ci koja se javlja kada nadogradite ra?unar, koji ne koristi Intel procesor, na Windows XP servisni paket 2 ili na Windows XP servisni paket 3: ?STOP: 0x0000007E?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 953356 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Web stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Nadogradite ra?unar, koji ne koristi Intel procesor, na Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili na Windows XP servisni paket 3 (SP3). Zatim, ponovo pokrenite ra?unar. Nakon toga mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Otkriven je problem i Windows je isklju?en da bi se spre?ilo o?te?enje ra?unara...

Tehni?ke informacije:

*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Ako su omogu?ene ekstenzije fizi?kih adresa (PAE), mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
STOP 0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)
Napomene
 • Rezultati poruke o gre?ci ?Stop? se mogu razlikovati u zavisnosti od postavki otkaza ra?unarskog sistema.
 • Parametri u zagradama tehni?kih informacija iz poruke o gre?ci ?Stop? mogu se razlikovati u zavisnosti od konfiguracije ra?unara. Me?utim, kada do?e do ovog problema, prvi parametar je uvek ?C0000005?.
 • Stop 0x0000007E poruke o gre?ci se ne javljaju samo kad se pojavi ovaj problem.

UZROK

Ovaj problem se pojavljuje kada se kreira System Preparation (Sysprep) slika na ra?unaru koji koristi Intel procesor, a koja se zatim postavi na ra?unar koji ne koristi Intel procesor.

Ve?ina ra?unara sadr?i sliku koju je proizvo?a? kreirao pomo?u alatke Sysprep. Proizvo?a?i ra?unara mogu pomo?u ove alatke kreirati sliku koja se mo?e koristiti na razli?itim ra?unarima.

Do problema koji je spomenut u odeljku ?Simptomi? mo?e do?i ako se originalna Sysprep slika za Windows XP servisni paket 1 (SP1), Windows XP SP2 ili Windows XP SP3 kreira na ra?unaru koji koristi Intel procesor, a zatim postavi na ra?unar koji ne koristi Intel procesor.

U ovoj konfiguraciji, upravlja?ki program za Intel procesor (Intelppm.sys) mo?e poku?ati u?itavanje nakon nadogradnje ra?unara na Windows XP SP2 ili Windows XP SP3. Razlog je nedodeljeni klju? registratora koji ostaje od originalne Sysprep slike.

Za vi?e informacija o nepodr?anim scenarijima u kojima postavljate Sysprep sliku na ciljni ra?unar koji ima procesor drugog proizvo?a?a, kliknite na broj slede?eg ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
828287 Nepodr?ani Sysprep scenariji (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Napomena Ne podr?avamo kori??enje Sysprep alatke za instalaciju operativnog sistema iz slike koja je kreirana na ra?unaru koji ima drugi procesor. Na primer, ne mo?ete kreirati Sysprep sliku na ra?unaru koji ima Intel procesor, a zatim je postaviti na ra?unar koji ima AMD procesor.

Kako se re?ava ovaj problem

1. metod

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Kako se pravi rezervna kopija i vra?a registrator u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu.

  Za dodatne informacije o bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  315222 Opis opcija za pokretanje sistema u bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Pokretanje, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 5. U polju sa podacima Vrednost otkucajte 4, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 7. Ponovo pokrenite ra?unar.

2. metod

Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite konzolu za oporavak koriste?i Windows XP CD. Zatim, izaberite opciju za oporavak. Da biste pokrenuli konzolu za oporavak sa diskova za pokretanje operativnog sistema Windows XP ili sa Windows XP CD-a, sledite ove korake:
 1. Umetnite disk za pokretanje operativnog sistema Windows XP u disketnu jedinicu. Odnosno, umetnite Windows XP CD u CD disk jedinicu. Zatim ponovo pokrenite ra?unar.

  Napomena Ako budete upitani, izaberite sve opcije koje su potrebne da biste pokrenuli ra?unar sa CD disk jedinice.
 2. Kada se pojavi ekran ?Dobro do?li u instalaciju?, pritisnite taster R da biste pokrenuli alatku Recovery Console.
 3. Ako imate ra?unar sa dva ili vi?e operativnih sistema, izaberite instalaciju kojoj ?elite da pristupite iz alatke Recovery Console.
 4. Kada budete upitani, otkucajte administratorsku lozinku.

  Napomena Pritisnite taster ENTER ako je lozinka administratora prazna.
 5. Na komandnoj liniji alatke ?Recovery Console? otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  disable intelppm
 6. Da biste zatvorili alatku ?Recovery Console? i ponovo pokrenuli ra?unar, na komandnoj liniji otkucajte exit i pritisnite taster ENTER.

Kako spre?iti ovaj problem i u?initi Windows XP SP3 dostupnim na lokaciji Windows Update

Informacije o ispravci

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmi paket ispravke za Windows XP (KB953356) sada.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Da biste instalirali nadogradnju, morate imati instaliran Windows XP SP2 ili Windows XP SP3.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu ispravku.

Informacije o registratoru

Da biste koristili neku od ispravki iz ovog paketa, ne morate da unosite bilo kakve promene u registrator.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vreme ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ippmcust.dllNot applicable26,62428-May-200812:01x86

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o re?avanju problema sa gre?kama ?Stop 0x0000007B? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
330182 Poruka o gre?ci ?STOP 0x0000007E? nakon nadogradnje na operativni sistem Windows XP
Za vi?e informacija o re?enju za ovaj problem kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
888372 Dobi?ete poruku o gre?ci ?Stop 0x0000007E? nakon nadogradnje na Windows XP servisni paket 2 ili servisni paket 3 na ra?unaru koji ne koristi Intel procesor (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o koracima koje treba obaviti pre instalacije Windows XP servisnog paketa 3 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
950717 Koraci koje treba izvr?iti pre instalacije Windows XP servisnog paketa 3 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 953356 - Poslednji pregled: 28. april 2010. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbwinxppostsp3fix KB953356

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com